background preloader

Träff 5 SLS åk 1-2; 26 november 2015

Facebook Twitter

Uppgift till 26 november 2015 SLS åk1-2

Se filmen o läs text till 26/11 Samtal om text med A-M Körling. Att arbeta språkberikande, A-M Körlings idéer. Möt Anne-Marie Körling "Att stanna kvar i boken" Bildpromenaden sätter ord på allt och skapar fantasi. Dessa moment tar lång tid, eleverna måste få möjlighet att sätta ord på, tänka i enskildhet och i gemenskap, få uttrycka sig.

Det är också absolut viktigt att eleverna får upprepa sig, om någon elev säger något som en annan elev också vill säga – är detta bara upprepning för läraren – inte för eleven. Varje elev har rätt att ta orden i sin mun. Jag har anslaget att eleverna gärna får ta varandras ord, låna och utveckla sina tankar genom det någon annan redan har sagt. Om det är svårt att tala är jag en modell som gärna låter eleverna ta mina ord. Hellre än att de sitter tysta. Denna bildpromenad i EN HUND har till syfte att åskådliggöra och medvetandegöra vem eller vilka som är avsändaren till text och illustration.

Då man talar om författaren och illustratörens namn så talar man om avsändare. Detta inlägg är från min gamla blogg och skrevs 2008 Detta är ett uppslag i Läsdax 2. H U R T Ä N K E R R E D A K T Ö R E R N A K R I N G B I L D P R O M E N A D E NJag är en frågvis person. Läsambassadören | För ungas läslust.

Ställa stöttande frågor med inledande meningar

Didaktorn by UR. ASL. Strategier som läsare använder för att utveckla karaktärerna. Stödfraser. Så här riggar du för diskussioner. Jag själv har tyckt att det har varit svårt att rigga för diskussioner . Det är inte helt lätt att få till bra, konstruktiva och utvecklande, diskussionsgrupper, särskilt med yngre elever. Det är lätt hänt att några tar mycket plats och några inte tar plats alls. I senaste numret av The Reading Teacher handlade en artikel om hur man underlättar detta.

Studien som refereras utgick från klasslärarens mål för literacy arbetet i en klass med 7-åringar. Målen var att eleverna skulle: utveckla en positiv syn på läsandeförstå att meningen med läsning är att förstå det lästalära sig att självständigt använda och reflektera kring förståelsestrategier i olika texterengagera sig i meningsfulla diskussioner kring texter med tolkande uttalanden och svar Mål som vi känner igen från våra svenska kursplanemål.

Diskussionsgrupperna är tänkta att utmana eleverna till ett higher order thinking (HOT). Hur känner vi igen ett bra lyssnande? Lärarna lärde ut hur man gör när man diskuterar. Referenser: Rick's Reading Workshop: Mini-Lesson. Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling - årskurs 1-3.