background preloader

Tema - Livet på landet, på ängen och på gården.

Facebook Twitter

Evert Taube framför Sjösala Vals. Klassiker - Evert Taube. Evert Axel Taube (1890 - 1976)MultimediainslagHär kan du navigera i wikin:Evert TaubeBakgrund/tidiga livBakgrundsfakta/tidiga livKonststudierArgentinaFamiljKarriärNågra av hans verkPriser och utmärkelserSammanfattningKällorMusik "Vi älskar Evert Taubes visor som ett barn älskar sina sagor.

klassiker - Evert Taube

Vi kan dem utantill, men vill höra den igen, gång på gång. Evert Taube gav oss den svenska sommaren. Odla en egen äng i din trädgård - anlägga äng - så här gör du. 7. Gör en äng på gräsmattan i trädgården! Sven-Bertil Taube - Änglamark 432Hz. Idas Sommarvisa (Text) Evert Taube framför Sjösala Vals. Sven Bertil Taube- Sjösala Vals (Live Lotta På Liseberg 2009) Sjösala vals, vers 1 och 2, musikbakgrund med text. Evert Taube framför Sjösala Vals. Ängsmakarna. MATS RUNESONS SLÄKT har bott på Råsgård i Opparyd i minst åtta generationer, men han är garanterat den förste som går runt på ägorna och dammsuger fibblor.

Ängsmakarna

Först i vägrenen med den batteridrivna, sedan rullar han ut en förlängningssladd och tar den gamla Volta-dammsugaren i fröodlingen. Fibblornas fröställningar ser ut som maskrosbollar i miniatyr, med fröer ämnade att lirkas loss av vinden och luftlandsättas i den omgivande terrängen. Men just dessa samlas i stället i dammsugarpåsar – gråfibbla för sig, rotfibbla för sig – och förpassas till ladugården där de torkas, lagras och sedermera förpackas i olika blandningar med andra ängsväxter. Äng. En äng är ett öppet fält vars vegetation huvudsakligen består av stråväxter, främst gräs, samt örter.

Äng

En äng kan vara mycket artrik både när det gäller växter och smådjur. Den är inte torvbildande.[1] Beskrivning[redigera | redigera wikitext] 7. Gör en äng på gräsmattan i trädgården! Odla en egen äng i din trädgård - anlägga äng - så här gör du. Han dansar fram med rätt teknik. Vad är det du gillar så mycket med att slå med lie?

Han dansar fram med rätt teknik

– Lien är ett alldeles fantastiskt redskap som håller på att glömmas bort. Det är väldigt meditativt att slå! Och dessutom bra för naturen. Många brukar tro att det är ett muskelarbete och att man ska vara stark som en dräng för att klara av det. Så är det inte alls! Naturens ABC - Ängens blommor. Blomsterprakten finns där för att vana händer under lång tid räfsat undan löven på våren, gått med lien över mark­erna på eftersommaren och sen räfsat ihop höet.

Naturens ABC - Ängens blommor

Ängar är rika på blommor men fattiga på växtnäring och allt mer sällsynta. I dessa kulturmarker finner du många av florans skiraste skön­heter, en gång vanliga men i dag kanske okända för de flesta. Funnits länge Det tusenåriga ängsbruket blev onödig­gjort redan i slutet av 1800-­talet, när vallodling på åkermark infördes. Vad är biologisk mångfald?

Det är lätt att vara för biologisk mångfald.

Vad är biologisk mångfald?

Men vad betyder det egentligen. Forskare och experter är oeniga. Det finns vissa begrepp som är svåra att bena ut. Demokrati är ett exempel och biologisk mångfald är ett annat. Enligt FN:s konvention för biologisk mångfald definieras begreppet såhär: "Biological diversity" means the variability among living organisms from all sources including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are part; this includes diversity within species, between species and of ecosystems.

" Biologisk mångfald. Utarmningen av den biologiska mångfalden i Sverige beror till stor del på att det moderna skogs- och jordbruket har förändrat eller förstört många arters livsmiljöer.

Biologisk mångfald

Äldre tiders variationsrika landsbygd har ersatts av vidsträckta och likformiga skogsområden eller åkrar där bara ett litet antal växter och djur kan leva. Samtidigt har igenväxning och förbuskning av jordbruksmarker försämrat chanserna för många arter som behöver öppna, hävdade (vårdade) landskap. Vanliga arter har trängts undan Många växter och djur som tidigare fanns allmänt i landskapet förekommer numera mer sparsamt. I dag är de ofta undanträngda till mycket begränsade områden. Växter funna på ängen. Bokens om NO 1-3. Index. Undersök och sortera Kunskapsinventering.

Index

Vad vet "vi/gruppen" redan innan? Mindmap, Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik. Så fort snön börjar smälta och vårsolen värmer, så tittar det upp vintergäck, krokus och snödroppar utmed husväggarna.

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Lite senare, i slutet av mars, början av april kan vi hitta diken fulla med hästhov eller tussilago. När solen värmer ytterligare tittar blåsippan fram och lite senare även vitsippan som ofta förekommer i stora mängder. Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik. Välkommen till tema vår, här kan du välja mellan följande arbetsområden: Smådjur: Småkrypsdetektiver i skogen, Ett myller av djur, berättelsen som pedagogiskt verktyg, Att arbeta med djur i skolan m.m.

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Vårens växter: Växternas namn, Skattjakt, Gör din egen flora, Pollenspridning m.m.Fåglar: Skator bygger bon, Ägg på menyn m.m. Ett tips till er, som spänner över alla arbetsområden: Skriv en Naturdagbok tillsammans. Låt barnen tillverka sin egen bok där ni kan följa våren och skriva in vad som händer. När plockar ni den första tussilagon, när slår björken ut, när ser ni den första fjärilen o.s.v. Våren åk 1. Från frö till frö. Natursidan. NO växter År 1 3. Faktatext – cirkelmodellen. Eleverna skriver med stor glädje, vi använder oss utav ASL vilket stöttat eleverna att kunna fokusera mer på texters innehåll och form snarare än det motoriska kravet att forma bokstäver.

De har fått skriva olika texter utan att vi gått närmre in på själva textstrukturen. Nu känner jag dock att de är redo att få redskap för att strukturera sitt skrivande. Häfte-om-humlan.