background preloader

SLS fritidspedagoger 25 september -15

Facebook Twitter

Inspiration | LÄSLOV. Om att locka till läsning; Det här finns att läsa, lyssna till. Läsning påverkar oss. Det vi får höra något om kan vi bli nyfikna på. Om någon säger till mig att jag inte ska läsa den bok jag läser tror jag att jag skulle börja grubbla på varför och jag skulle känna att det är något som inte stämmer med min läsning. Min läsning hör inte hemma här. Så kanske jag skulle tänka. Barn som läser har upptäckt något som gör dem intresserade. Jag minns en elev jag hade som läste serieböcker. 51 stycken läste eleven. Läsning påverkas av hur vi ger innehåll till eleverna. Eleverna i årskurs två tyckte att jag skulle högmässa sådant de ännu inte kunde läsa. Anne-Marie Kjörling. ”Språket utvecklas näsa mot näsa” 3 artiklar, 3 inlägg om högläsning. Färre vuxna läser högt för sina barn färre timmar vid färre tillfällen. Forskarna är överens om att högläsning utvecklar barns ordförråd, ger en språklig medvetenhet, medvetenhet om genrer och textstrukturer samt ökar chanserna för att barn själva blir läsare.

Vuxna fungerar idag inte i lika stor utsträckning som förr som läsande förebilder. Högläsning är något annat än tal, högläsning är en social handling, högläsning är att dela en upplevelse. President Obama fick (24/2 2009) under presidentkampanjen intervjufrågan om vad en medborgare kan göra för sitt barn. Olika aspekter av läsning och högläsning togs upp i tre olika artiklar i tidningen DN förra veckan. Söker du inspiration kring högläsning så finns det en liten bok med titeln ”Den meningsfulla högläsningen” skriven av Anne-Marie Körling. Är du lärare och söker inspiration kring läsning och undervisning i lässtrategier så föreslår jag att du läser något av Barbro Westlund, Monica Reichenberg eller Adian Chambers.

Filmen om läsfixarna. Samtal och skrivande - vägar in i läsningen. Att skriva sig till läsning. ASL - En Teaser om ASL-filmen i Falköpings kommun. ASL i Piteå - Att skriva sig till läsning. Lär sig läsa genom att skriva.