background preloader

Alinaste

Facebook Twitter

Alinaste

To listen to and join in with a story. Loodusõpetus. There is /There are. Youtube. A or An - English ESL Worksheets for distance learning and physical classrooms. Video – Eesti Haridustehnoloogide Liit. Video – Eesti Haridustehnoloogide Liit. Furniture (drag and drop) Awesome E-Resources Database - English ESL Worksheets. Awesome E-Resources Database - English ESL Worksheets. Free ESL, EFL printable worksheets and handouts. Free ESL, EFL printable worksheets and handouts. Praktiline fotograafia baaskursus 6.01-3.02. 2020. Kursus Praktiline fotograafia baaskursus (24 akadeemilist tundi) toimub 6 korral: viiel korral Tatari 64 asuvas fotokooli (koolitusluba/õppekava kood 84905, majandustegevusteade nr 150737) koolitusklassis/stuudios ja ühel korral looduses.

Praktiline fotograafia baaskursus 6.01-3.02. 2020

Tunnid toimuvad: 6.01, 13.01, 20.01, 27.01, 3.02 kell 18.00 – 21.00 1.02 pildistamine looduses – kell 12.00 – 15.00 ( ~ 20 km Tallinnast) Tegevuse filmimine. Milleks rääkida eraldi, kuidas tegevust jäädvustada?

Tegevuse filmimine

Tegevuse filmimisest tasub rääkida sellepärast, et tegevust on vaatajal põnev vaadata. Nii nagu elus objekt köidab kaadris rohkem tähelepanu, kui elutu. Kelle käes on kaamera, vastutab selle materjali eest, mida vaataja hiljem näeb. Võibolla on sul tekkinud olukordi, kus hiljem video vaatamise ajal küsitakse, et kas sa seda siis ei filminudki ja kus sa sel ajal olid, kui see juhtus? Tegevuse filmimine. Video loomine õppetöös.

Tõene / Väär küsimus Otsekõne asub 6,5 cm kaugusel lehekülje paremast äärest.

Video loomine õppetöös

Tõene Väär Väär ! Otsekõne asub 6,5 cm kaugusel lehekülje vasakust äärest. Filmimine. Filmi erinevates kohtadest - pane kaamera filmima; filmi; vaheta asukohta; filmi uuesti sama võte.

Filmimine

Oled ju näinud videosid, mis on filmitud peaaegu tervenisti ühest kohast, ühe perspektiiviga. Pikalt on selliseid videosid igav vaadata ja mänguruumi monteerimisel on vähe. Soovitaks ka õppevideos kasutada mitmesuguseid plaane, kadreerimist ning vahetada kaameranurki. The articles a/an and the in Englisch. Inglise keel artiklid – English grammar for students. Artikkel Inglise keeles on kaks artiklit: umbmäärane artikkel a, an (the indefinite article) ja määrav artikkel the (the definite article).

Inglise keel artiklid – English grammar for students

Pane tähele! Me saame kasutada mitmuses oleva loendatava sõnaga ka artikli asemel sõna some, mis väljendab: some=a number of/a few/a pair ofI have seen some good films. – Ma olen näinud paari head filmi.Some friends of yours are asking about you. – Mõned sinu sõbrad küsivad sinu järgi. some=mõned, mitte kõikSome teachers are children`s favorite. – Mõned õpetajad on laste lemmikud. Tallinna Ülikooli vilistlane võitis Euroopa Liidu lühifilmikonkursi. #EUandME kampaania mõte on selgitada noortele võimalusi ja vabadusi, mida neile pakub Euroopa Liit ning selleks korraldati konkurss, millele oodati noorte filmitegijate filmiideid, mis räägiks EL-i väärtustest, vabadustest ja võimalustest.

Tallinna Ülikooli vilistlane võitis Euroopa Liidu lühifilmikonkursi

Kokku valiti avalikul üle-Euroopalisel hääletusel välja 5 võitjat, kelle lühifilmide keskmes olid ettevõtlus, oskused, jätkusuutlikkus, liikumisvabadus, digitaalsed võimalused ning kodanikuõigused. Vladislav Muko lühifilmi „Unistuste Soeng“ (The Dream Cut) teemaks on ettevõtlusvabadus ning lugu räägib noormehest, kes külastab oma isa.