background preloader

Sustainability

Facebook Twitter

סוכנות ידיעות למדע ולסביבה.

Climate Change

Philosophical leader of Ecology. Beauty Of Planet Earth - Respect for nature. Plastic. Woods End Laboratories- Healthy Soil, Healthy Science testing services and Solvita Test Systems. Trash to Treasure. Anti sustainability. ESD. Inspiring places ed. Sustainable Human. This video was produced as a gift to humanity by Sustainable Human (sustainablehuman.me).

Sustainable Human

Visit us to find out how you can support and create videos like How Whales Change Climate in collaboration with a global team of volunteers. Together, we can change the story of the world. Visit the official landing page for more information on this incredible story: sustainablehuman.me/how-whales­-change-climate "When we try to pick out anything by itself, we find it hitched to everything else in the Universe. " - John Muir When whales were at their historic populations, before their numbers were reduced, it seems that whales might have been responsible for removing tens of millions of tonnes of carbon from the atmosphere every year.

Credits: Editor: Steve Agnos (bit.ly/1zHaiFl) Producer: Chris Agnos (bit.ly/1bmB8KK) Narration: George Monbiot Music Credits: Cylinder 2 - Chris Zabriskie (bit.ly/1ya8Z4x) Dramatic Film Strings (Cinematic Movie Soundtrack) – Ramazan Yuksel (bit.ly/1CwDMeR) Film Credits: Tshering Tobgay: This country isn't just carbon neutral.

Peace

Common. "CHASING ICE" captures largest glacier calving ever filmed - OFFICIAL VIDEO. The Choice is Ours (2016) Official Full Version. This Amazing Village in India Plants 111 Trees Every Time a Little Girl is Born. Every culture has its own traditions surrounding the birth of a child.

This Amazing Village in India Plants 111 Trees Every Time a Little Girl is Born

While we celebrate newborn girls by sending pink dresses and dolls, in the village of Piplantri in Rajasthan, India, they celebrate by planting 111 trees. That’s right, every time a little girl is born in Piplantri, 111 trees are planted in her honor! In most Indian villages, the birth of a daughter was historically considered a burden for a family. Rural villages operate on the dowry system which contributes to the high cost of marriage for households with daughters. As a result, daughters were often regarded as lesser than their male counterparts and many were married before they reached the age of 18; few received a proper education. Violence against women derived from these attitudes is still a heated topic in India. This amazing custom was started by former village leader Shyam Sundar Paliwal to honor his daughter who passed away when she was young.

All image source: Piplantri.com. Home. Future - Could ‘resurrection plants’ be the future of food? When she was a child, Jill Farrant, a molecular physiologist based at the University of Cape Town, came across an unusual plant.

Future - Could ‘resurrection plants’ be the future of food?

It seemed dead, yet when the rain fell from the sky, it sprung back to life. Her father didn’t believe her. What Farrant saw was a “resurrection plant”, which can survive with no water for months to years. Seeing how quickly the plants recover is remarkable sight (Watch a timelapse in the video above at 1:30). Now Farrant hopes to tap these abilities to transform food production. The video above is part of a series called The Genius Behind: The most amazing and sometimes little known technological and scientific breakthroughs of modern times, and the innovative minds behind them.

Classroom Flexibility at WAB. עולם ללא שוטרים: חמש חלופות מעשיות למשטרה - הכל שקרים. Welcome to Dinovember — Thoughts on creativity. Every year, my wife and I devote the month of November to convincing our children that, while they sleep, their plastic dinosaur figures come to life.

Welcome to Dinovember — Thoughts on creativity

It began modestly enough. The kids woke up to discover that the dinosaurs had gotten into a box of cereal and made a mess on the kitchen table. The next morning, the dinos had climbed onto the kitchen counter to raid the fruit bowl. The morning after that, they had managed to breach the refrigerator and help themselves to a carton of eggs. Creativity. The Role of "Ripeness" in Creativity and Discovery: Arthur Koestler's Seminal Insights, 1964. By Maria Popova “The Latin verb cogito for ‘to think’ etymologically means ‘to shake together.’”

The Role of "Ripeness" in Creativity and Discovery: Arthur Koestler's Seminal Insights, 1964

What a wonderful Rube Goldberg machine of discovery literature is, the countless allusions and references in a book guiding you to yet more great works. This was the case with the recent Dancing About Architecture: A Little Book of Creativity, which first flagged the 1939 gem A Technique for Producing Ideas and now brings us to The Act Of Creation (public library) — a seminal treatise on creativity, penned by Hungarian-British journalist and author Arthur Koestler in 1964.

In this magnificent 700-page tome, Koestler itemizes the principles of creativity — “the conscious and unconscious processes underlying scientific discovery, artistic originality, and comic inspiration” — and sets out to outline a common pattern that can be trained and perfected. מטורף: שיטת קבורה חדשה תהפוך אנשים לעצים אחרי המוות. למרות שאף אחד לא באמת רוצה להתעסק עם נושא מפחיד כמו המוות שלו עצמו, אנחנו מהמרים שמצאתם את עצמכם לפחות פעם אחת בחיים שלכם כשאתם מפליגים במחשבות ומנסים לדמיין כיצד תראה ההלוויה שלכם.

מטורף: שיטת קבורה חדשה תהפוך אנשים לעצים אחרי המוות

Waste to gold

Climate Silence NOW! - Home. Ecomusic. General. Enlightened Youth. ► WILD RIO (Full Documentary) GMO FOODS. Great speech. Economics. Planet Earth. Eco Tech. Pradigm shift- ideas and thought. Best practice Sustainability.