background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Huset. Våga vara pluggis: Referera - inte plagiera! I klippet nedan kommer du att möta tre inlästa texter.

Våga vara pluggis: Referera - inte plagiera!

Lyssna på texterna och ta del av tipsen. Läs sedan texten under. Avsluta med att klicka på länken längst ner i blogginlägget. Som nämns i klippet ovan så finns flera typer av texter som vi skriver i skolan som går ut på att blanda fakta och egna åsikter. På lektionerna i svenska kan det vara argumenterande texter som insändare och debattinlägg eller mer resonerande texter som krönika eller blogginlägg. Ett moraliskt dilemma. Grannspråk - Pedagogsajten Familjen Helsingborg. Under de sista veckorna har jag jobbat med tema grannspråk med årskurs sju i svenska.

Grannspråk - Pedagogsajten Familjen Helsingborg

Jag gick genom våra vanligaste; norska, danska och finska. Sju snabba favoriter. Så här de sista veckorna kanske eleverna är mellan två större projekt och behöver göra något annat en eller ett par lektioner.

Sju snabba favoriter

Det kan också vara så att många av lektionerna på slutet går bort och att det inte återstår så många. Nedan listar jag några av mina absoluta favoriter som inte tar så mycket tid i anspråk och som brukar vara uppskattade av eleverna. Under varje bild finns en länk till utförliga instruktioner. Skapa serier i Pages, Word, Keynote eller Powerpoint. Matris- att söka, välja och sammanställa information.docx. Diktanalys – Poster by Annika Sjödahl. Konsten att skriva referat med ämnesrelaterat språk. När eleverna ska skriva eget arbete eller rapporter ingår det att återge andras tankar och idéer i en sammanställning som kan vara ett referat.

Konsten att skriva referat med ämnesrelaterat språk

Just denna aspekt att återge någons åsikter finns också ofta prövat i de nationella proven i svenska där eleverna ska beskriva och förklara vad någon tycker på skrivdelen utifrån häftet de läst till läsförståelsen. När de återger ska eleverna använda ett ämnesrelaterat språk. 2referat. Källgranska medieformat. En enda kväll - Mats Berggren. Pias skrivtips: Lyckas med din gestaltning. Har du hört talas om adjektivsjukan?

Pias skrivtips: Lyckas med din gestaltning

Har du fått höra att du inte ska använda adjektiv? Det allmänna rådet idag är att man ska undvika adjektiv i skönlitterära texter. Adjektivsjukan betyder att någon gödslat med adjektiv. Kanske du tänker: Lathunden GrammaTiken. Låt inte språkpoliserna förtrycka dig när det gäller detaljer i språket.

Lathunden GrammaTiken

Låt vår egen lathund GrammaTiken vägleda dig genom de vanligaste grammatikfrågorna. De fem lässtrategierna: Förutspå - UR Skola. TEXTTYPER. Pluggkoden: Strategier för läsning. 2vetenskaplig rapport. Skriva mikronovell - flash fiction. Att arbeta med poesi i svenska 1. Under några veckor har jag och mina elever arbetat med poesi.

Att arbeta med poesi i svenska 1

Det har varit ett superskoj arbetsområde. Vi är inte riktigt klara men vi har kommit en bra bit på väg. När jag planerade tog jag min utgångspunkt i ämnet svenska och kursplanen för svenska 1. Jag funderade över de olika förmågor som eleverna ska utveckla samt det centrala innehållet. Därefter började jag fundera över innehåll. En skrivmall och en stödstruktur för källkritiskt resonemang. Det vimlar av begrepp kring källkritiken…men hur reder jag i detta virrvarr och skapar en struktur att hjälpa mina elever att ta sig från a till b?

En skrivmall och en stödstruktur för källkritiskt resonemang

Och vad ska jag som lärare bedöma? Och hur lär jag ut hur man söker och väljer ut när jag själv inte är så bra på att hitta upplägg. I detta inlägg hoppas jag ge dig verktygen för att kunna bedriva undervisningen och även fullfölja bedömningen. Genom en skrivmall/stödstruktur kan eleverna ta sig genom processen och i en matris vet du vad du ska bedöma som lärare. Banken för att visa hur man söker och väljer ut hoppas jag vi kan bygga vi upp tillsammans. Matris att söka, välja och sammanställa information. Pias skrivtips: Lyckas med din gestaltning.

Digital läsning årskurs 7 9. Nyordslistan 2015 väcker nyfikenhet. Hur lätt är det att få femtonåringar genuint intresserade av ord och språk och där till ur ett historiskt perspektiv?

Nyordslistan 2015 väcker nyfikenhet

Svajpa, svischa, douche och cosplay är ord som finns med på nyordslistan 2015 och som verkligen väcker engagemang och intresse i klassrummet. Tillsammans börjar vi på ett lekfullt sätt med att testa vår kunskap kring den senaste nyordslistan. Bara ljudet frånkahoot får det att glittra i ögonen på flertalet och de är snabbt uppe med sina telefoner eller datorer för att knappa in pinkoden. Har du inte testat kahoot i ditt klassrum rekommenderar jag det varmt.

Enkelt, lekfullt och engagerande, men också i allra högsta grad ett tillfälle för att lära. NP svenska. När ni ska skriva era uppsatser har vi bl a pratat om hur viktigt det är att man först disponerar sin text genom att tänka till först.

NP svenska

Det är första steget innan du börjar skriva. När du väl skriver är det bra om du känner till några saker som kan lyfta din text något mer. Jag går kort igenom vad här under. Vad är gestaltning? När du berättar beskriver du med adjektiv, men när du gestaltar visar du vad en person gör så läsaren får en bild. Det är också bra om man kan använda synonymer och variera sitt språk när man skriver så det inte låter så lika när man läser texten. En annan sak jag berättat för er och som ni också tränat en hel del på är att använda bildspråk.

Texttyper plansch. Hjälp! Hur får jag elever att utveckla sitt skrivande? - Annika Sjödahl. Hur tydliggör jag för mina elever vad som utmärker en bra text och hur kan jag få dem att applicera sina lärdomar på eget producerande? Det är en inte en ovanlig fråga man som pedagog brottas med. Svenskanoveller Wiki. Serienocheleven.wordpress. SMS till chefen. Vilse - skriva berättelse i sex delar. Sagor och ramsor. Filmer om Nya Språket lyfter. Bedömning och undervisning i digital kompetens och multimodala texter – hur gör jag? Spraket_p%C3%A5_vag_matriser.doc. Utveckla resonemang i flera led. HJÄLPMALL SVENSKA 6 juli senaste. Litteraturblogga. Filippa Mannerheim har i samarbete med Webbstjärnan tagit fram lärarhandledningen "Litteraturblogga med eleverna" som vänder sig till lärare på gymnasienivå som vill blogga om litteratur tillsammans med sina elever.

Klicka på bilden nedan eller HÄR för att ladda hem pdf:en "Litteraturblogga med eleverna". Lärarhandledningen "Litteraturblogga med eleverna" vänder sig till lärare på gymnasienivå och går steg för steg igenom allt man behöver kunna när man ska börja litteraturblogga tillsammans med sina elever. Från hur du kommer igång med bloggen och skapar den rätta strukturen, via planering av litteraturprojektet, till elevuppgifter, bedömning och utvärdering. Det ingår dessutom förslag på romaner att blogga om, långsiktiga mål för projektet, underlag för betygskriterierna samt en intervju med Kristina Alexanderson som tidigare litteraturbloggat tillsammans med sina elever.

Träna på ord och begrepp – skärmkorsord. Under veckan har jag fått möjlighet att hoppa in i flera grupper på skolan eftersom de elever jag jobbar tillsammans med är iväg på resa. Jag skulle repetera ord och begrepp i en år 4 grupp. Malinsklipp Kunskapskraven - Förmågan Att Kommunicera i Skrift Hur? När? Varför? Språkutveckling, lässtrategier och undervisning i svenska, retorik och psykologi på gymnasiet. Filmer som stöttar Sv 7-9 torg Kampanjer Liber. Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning. Föreläsning med Adrienne Gear: Att läsa faktatexter. Genrepedagogik exemplet Knutbyskolan.pdf. Läs- och skrivportalen. Instruerande texter. LPP_ELK_4-6.pdf.

Argumentation

Josef Sahlin. Mitt öppna klassrum. Svenskläraren tolkar begreppen genrer respektive texttyper. Ett halvt ark papper. Läsförståelse. Grammatikbolaget: Ordklasskalas. Svenska (åk 6-9) Fritext. Sv 7-9 torg Kampanjer Liber. Malinsklipp PROCESSEN OCH ARBETET MED PROJEKT #ViSomÄgerFörmågor. Talasomtedlarhand.pdf.