background preloader

Agota

Facebook Twitter

Typedrummer. Coloring pages, photos and crafts. I heart intelligence Beat The System With This List Of 40 Free Educational Websites. The professional network for Architects and Designers. EarlyChildhoodEducation-Berndt. Why Waldorf Works - Home. Spindulys-esmi-begalin%C4%97s-%C5%A1viesos. Volunteering & Board Membership. MiniPedia: Rudolfas Šteineris. Rudolfas Šteineris Rudolfas Šteineris (Rudolf Steiner, 1861-1925) – austrų filosofas, literatūrologas, rašytojas ir dramaturgas, menininkas, ezoterikas, antroposofijos pradininkas.

MiniPedia: Rudolfas Šteineris

Skaitykite: R. Šteineris. Atomizmas ir jo paneigimas taip pat: R. Šteineris. Rudolfas Šteineris. Krikščionybės esmė. Vartiklis. CCL. Rašyk.lt: „Motyvacija ir asmenybė“ Abraham H. Maslow. Savitas XX amžiaus pradžios rusų filosofas D.

rašyk.lt: „Motyvacija ir asmenybė“ Abraham H. Maslow

Merežkovskis yra palikęs įdomų žmogaus apibrėžimą: „Žmogus - tai nestabili pusiausvyra tarp dangaus ir žemės, gelmės ir plokštumos“. Galima sakyti, kad tradiciškai psichologijos mokslas daugiausia stengiasi pažinti žmogų, stovintį ant „žemės ir plokštumos“, t. y. vidutinį individą - jo santykinę sveikatą ir įvairiausius jos sutrikimus. Nedaug rasime psichologijos autoritetų, kurie žvelgė į žmogų iš „dangaus“ perspektyvos. Jiems priskirtinas vienas iškiliausių ir neįprasčiausių praėjusio amžiaus psichologų, amerikietis Abrahamas H. Individualioji psichologija ADLER Alfred. MENKAVERTIŠKUMO (inferiority) JAUSMAS.

Individualioji psichologija ADLER Alfred

Menkavertiškumo jausmas – būdingas visiems žmonėms ir yra pagrindinė elgesį sąlygojanti jėga. Tai nėra silpnumo ar nenormalumo požymis. Virtuali Spaustuvė. Carbonmade - Your online portfolio. ICTWays: All site blogs. Peliukai.lt.

Julius Šalkauskis

EngVid. Gaublys. Saulės spinduliuotėSaulė – mūsų planetos gyvybės šaltinis.

Gaublys

Į Žemės paviršių jos skleidžiama energija vadinama Saulės spinduliuote. Ji įšildo Žemės paviršių ir sukuria sąlygas, tinkamas įvairiems organizmams gyventi. Komenskis yra pedagogikos mokslų pradininkas. Vydūno filosofijos pagrindai. Rugpjūčio 4, 2009rima Vacys Bagdonavičius Ontologinis aspektas Vydūnas neturėjo tikslo būti filosofu, nepretendavo pateikti originalios filosofinės sistemos.

Vydūno filosofijos pagrindai

Filosofu jis tapo kurdamas, jo požiūriu, tautai priimtiną, optimalų gyvenimo modelį, jį grįsdamas savo dvasiai artimomis filosofinėmis koncepcijomis iš pasaulio išminties bei stengdamasis jį pritaikyti savo krašto aktualijoms. Watch "GERM that kills schools: Pasi Sahlberg at TEDxEast" Video at TEDxTalks. What the best education systems are doing right.