background preloader

Adrianasturesson

Facebook Twitter

Efter larm om bristfällig svenska – förskolepersonal i Lindesberg språktestas. 2019 inrättades den nya befattningen ”förskoleassistent” inom kommunens förskolor. – Vi ville tydliggöra uppdraget för personal på förskolan som inte har någon utbildning, säger Kristina Öhrn.

Efter larm om bristfällig svenska – förskolepersonal i Lindesberg språktestas

Sedan befattningen inrättades har rektorer på förskolor larmat om bristande språkkompetens bland personalen, konstaterar hon:

Photoshop

Barn med annorlunda språkutveckling. Barn och fritid. F utan betygsvarning - Ställ frågor till Skolverket om bedömning och betyg. Recept. 2023. Nästa utblick. Språklärarnas riksförbund: ESPAÑOL. ESPAÑOL. ENGLISH. Personal. ED Tools.