background preloader

Mentor

Facebook Twitter

Sveriges elevråd – SVEA. Elevråd är ett samlingsnamn för de demokratiskt valda organ som finns till för att ta tillvara på dess medlemmars intressen och ett forum för eleverna där de kan diskutera vad de anser är viktigt.

Sveriges elevråd – SVEA

Förstelärare bloggar som underlag för det kollegiala lärandet. Lektion-se_7610_under_tips.pdf. ”Eleverna ska inte sätta lärarens lön” Det är en helt vanlig skoldag för Emma på ett av Academedias gymnasium någonstans i Sverige.

”Eleverna ska inte sätta lärarens lön”

Liksom alla andra tisdagsmorgnar den här terminen, har Emma biologi på schemat som dagens första lektion. I klassrummet meddelar läraren att det är dags att fylla i en enkät. Emma öppnar skolmejlen, klickar på bifogad länk och slår in sin personliga kod som hon har blivit tilldelad. I enkäten står alla lärare i bokstavsordning. Sweden Academy. 6 ways to teach growth mindset from day one of school.

Imagine if your new class this fall was full of students who would: Be willing to try new thingsStick with hard tasks and not give upPush themselves to do their best work, not just what’s “good enough”Believe in themselves and their own ability to learn Here’s the great news–these are traits that we can help develop in our students by teaching them about how their brains work.

6 ways to teach growth mindset from day one of school

Many students enter our classrooms believing they’re either smart or not smart, good at reading or math, or not good in those areas. This belief that our basic qualities like intelligence and talents can’t be changed is called a fixed mindset. Barn gör rätt om de kan. Skillnaden mellan ”Barn gör rätt om de kan” och ”Barn gör rätt om de vill” är bara ett ord, men samtidigt oerhörd.

Barn gör rätt om de kan

Ingrid Bosseldal lyssnar på den amerikanske psykologen Ross Greene och känner visst hopp inför framtiden. Det är fortbildningsdagar inför skolstarten. Jag slår mig ner i en nästan fullsatt aula i Folkets Hus vid Järntorget för att under två dagar lyssna till den amerikanske psykologen och författaren Ross Greene. Collaborative Problem Solving. Ross W.

Collaborative Problem Solving

Greene är klinisk psykolog och grundare till ”The Collaborative Problem Solving Institute” i Boston. Hans metod kan på svenska kallas ”Problemlösning i samarbete” eller också behåller man helt enkelt det engelska uttrycket och förkortar det till CPS. Greene har i svensk översättning skrivit Explosiva barn: Ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar (2002, översättning Gunilla Gerland. Am. orig. 1998.) 2008 kom en bok inriktad på skolan: Vilse i skolan: Hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt. Lives in the Balance and Dr. Greene's approach.

Collaborative Problem Solving (CPS) Collaborative Problem Solving (CPS) är ett förhållningssätt och en metod för att i samarbete lösa problem.

Collaborative Problem Solving (CPS)

Utreda och åtgärda. En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är enligt lag skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn, som i sin tur ska anmäla vidare till huvudmannen.

Utreda och åtgärda

Huvudmannens ansvar Det är huvudmannen, det vill säga kommunen eller den fristående förskolan eller skolans ägare, som är ansvarig för att utreda och vidta åtgärder när ett barn eller en elev blivit kränkt. Även om det detta delegeras till rektor eller förskolechef måste huvudmannen känna till händelsen. Det är viktigt att det finns rutiner kring både anmälan och utredning kring enskilda fall av kränkningar. Kränkningar och mobbning. Kränkande behandling innebär att ett barn eller elevs värdighet kränks.

Kränkningar och mobbning

Word Clouds for Kids! ABCya is the leader in free educational computer games and mobile apps for kids.

Word Clouds for Kids!

The innovation of a grade school teacher, ABCya is an award-winning destination for elementary students that offers hundreds of fun, engaging learning activities. Millions of kids, parents, and teachers visit ABCya.com each month, playing over 1 billion games last year. Apple, The New York Times, USA Today, Parents Magazine and Scholastic, to name just a few, have featured ABCya’s popular educational games. Lektioner inför uppstart – Skriv inte om ditt sommarlov!

Nej, har inga skrivövningar om ”mitt sommarlov”.

Lektioner inför uppstart – Skriv inte om ditt sommarlov!

Det är för stort och så tvingande. Det måste ha innehållit något. Man måste ha varit på några platser, rest utomlands. Klassrumsstrategier. Det finns exempel på klassrumsstrategier som andra gjort tidigare, men jag tycker att det behövs en motsvarande med lite mer färg. Därför har jag gjort två olika layouter varav den ena i några olika färgkombinationer. Om du gillar dem får du använda dem fritt och sprida dem till kollegor. Längst ner finns samma bild på andra språk (norsk, english & suomeksi). Klicka på bilden för att öppna den i full storlek. Lektionsförslag – första dagen i skolan. Låt eleverna få ett papper med olika uppgifter på.

De ska söka efter någon i klassen som har …. och det får vara olika namn på alla. Det betyder att man inte kan ha tre namn som är lika oavsett om personen har gjort flera saker av det som står. Det blir mycket frågande och mycket skratt, mycket gå omkring i klassrummet. Men det är som det ska vara. Top 5 idéer för att börja ett nytt läsår. Jag har tidigare refererat till Lori Oczkus i mina blogginlägg och nu fastnade jag för hennes förslag på hur man börjar ett nytt läsår.

Hon beskriver 5 förslag: Börja med ”lära-känna” uppgifter som låter eleverna börja läsåret ”som om” läraren inte kände dem redan. Viktigt att börja på nytt med nya mål och att inte låta förgivettaganden styra krav och förväntningar.