background preloader

Undantagsbestämmelsen- PYS

Facebook Twitter

Undantagsbestämmelsen - Del 4: Prov, bedömning och betygssättning. 4. I praktiken - SPSM. Studiepaket om undantagsbestämmelsen. Undantagsbestämmelsen är ständigt aktuell och frågorna är många.

Studiepaket om undantagsbestämmelsen

Vad innebär den? Vem beslutar att den ska tillämpas? När kan den tillämpas? Hur kan man tillämpa den och hur påverkar det eleven? Tillsammans med Skolverket har vi tagit fram ett studiepaket som omfattar fyra områden. Paketet är uppbyggt kring fyra filmer med tillhörande läsanvisningar och diskussion. Arbetet med studiepaketet kan, efter en inledande planering, med fördel genomföras under fyra tillfällen. Samtalen kommer troligen att bli bättre om du och dina kolleger tillsammans har fått reflektera över nuläget, en självskattning inför diskussionerna.

Förslag till frågeställningar: Hur skapar ni en likvärdig undervisning för en elev med funktionsnedsättning? Sammanställ frågor och funderingar för att få en bild av vad som bör bli er skolas fokus i diskussionerna och kompetensutvecklingen. Undantagsbestämmelsen- Del 1: Rätten till utbildning. Undantagsbestämmelsen- Del 2: Rätten till utbildning.

Undantagsbestämmelsen- Del 3: Prov, bedömning och betygssättning. Undantagsbestämmelsen. Dags att sätta betyg och tänka igenom betygen för varje elev så att det blir rätt.

undantagsbestämmelsen

Förhoppningsvis vet alla elever redan hur de ligger till och hur de bedöms så att betyget inte kommer som en överraskning. Här är min checklista för betygsättning så att jag vet att jag inte glömmer något: 1. Har alla elever fått möjlighet att visa kunskaper på olika sätt eller har jag missat någon? Om jag inser att en elev faktiskt inte har beretts tillfälle att visa kunskaper på fler än ett sätt behöver jag raskt ordna ett möte för att utvärdera elevens kunskaper på annat sätt. 2. 3. Läraren ska vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper.

Youtube. Webbseminarium Åtgärdsprogram_0. Elever med funktionsnedsättning. Syftet med bestämmelsen är att skapa lika förutsättningar för elever som annars inte haft någon möjlighet att nå ett visst betyg.

Elever med funktionsnedsättning

Det är alltså inte meningen att en elev med bristfälliga kunskaper i allmänhet i ett visst ämne ska kunna få ett godkänt betyg. Bestämmelsen är till för de elever som har en funktionsnedsättning, av inte tillfällig natur, som direkt hindrar eleven från att nå enstaka delar av kunskapskraven. Svårigheter att nå enstaka delar av kunskapskraven som orsakas av till exempel sociala omständigheter, familjeförhållanden, religionsutövning eller av att eleven kommer från ett annat land omfattas inte av undantagsbestämmelsen.

Omöjligt att nå enstaka delar av kunskapskravet För en elev med funktionsnedsättning kan det vara omöjligt att nå delar av kunskapskraven. Läraren har att direkt tolka bestämmelsen i förhållande till de ämnesspecifika kunskapskraven. Måste avgöras lokalt Exempel Aspergers syndrom Grav synskada Rörelsehinder Talstörning. Dyslexiförbundet FMLS - om räkne-, läs- och skrivsvårigheter. För många elever kan det vara omöjligt att nå upp till målen i ett visst ämne.

Dyslexiförbundet FMLS - om räkne-, läs- och skrivsvårigheter

När detta beror på elevens funktionsnedsättning, har läraren möjlighet att utgå från en undantagsbestämmelse i skollagen vid betygssättning. Betyg, pysparagrafen, sammanvägningen av prestationer. Dags att sätta betyg och tänka igenom betygen för varje elev så att det blir rätt.

Betyg, pysparagrafen, sammanvägningen av prestationer.

Förhoppningsvis vet alla elever redan hur de ligger till och hur de bedöms så att betyget inte kommer som en överraskning. Här är min checklista för betygsättning så att jag vet att jag inte glömmer något: 1. Studiepaket om undantagsbestämmelsen. Självhjälp. Funktionsnedsättning - www.lul.se. I den här delen kan du läsa om en mängd aspekter av det som utmärker olika funktionsnedsättningar.

Funktionsnedsättning - www.lul.se

Innehållet har skapats i samarbete med ledande experter inom respektive område. Du kan läsa om hur funktionsnedsättningarna påverkar vardagen, vad de beror på och vad man kan göra för att förbättra sin situation. Du kan också hitta tips på litteratur som rör de olika ämnesområdena.En del faktatexter finns på engelska, arabiska och ryska. Klicka på länken: Faktatexter på andra språk än svenska för att komma vidare.Texterna är uppdelade i fyra kategorier: Vad är – Texter som beskriver funktionsnedsättningen, vilka konsekvenser det har och hur det yttrar sig.

Vad göra – Texter som beskriver hur man behandlar funktionsnedsättningen, hur man bemöter dem som har funktionsnedsättningen eller vad man kan göra som förälder eller personal när man arbetar med en person som har funktionsnedsättningen. 20 saker du inte får glömma om du älskar någon som har ADD - Newsner. Det är helt klart inte enkelt att älska någon som har ADHD eller ADD.

20 saker du inte får glömma om du älskar någon som har ADD - Newsner

För du vet aldrig riktigt vad du ska säga. Varje ord som blir fel kan orsaka ett vredesutbrott. Men det är inte så konstigt. Allt är så mycket svårare för de som har detta än för människor utan diagnos. Allt blir mycket intensivare. ADD är en typ av ADHD. Äkta kärlek är ovillkorlig men älskar du någon med ADD prövas detta verkligen. Genom att förstå någon med ADD kan du bli mer förstående och det kan hjälpa dig in din relation. Den här listan från Lifehack visar vad som händer i huvudet för någon med ADD/ADHD. 1.

I grund och botten har en person med ADD svårt att kontrollera sina impulser. Ja, människor med ADD / ADHD är svåra att älska ibland. Fotot är på Justin Timberlake, en av många kändisar som berättat om sin ADD. Funktionsnedsättning.