background preloader

Kollegialt Lärande

Facebook Twitter

Cooperative Learning Model: Strategies & Examples. Språkutveckling Före läsning - Google Slides. Kollegialt lärande UH. Grundprinciperna för Kooperativt Lärande – Pedagog Malmö. Kooperativt Lärande består av stor samling samarbetsformer, så kallade ‘strukturer’ vilka baserar sig på några grundläggande principer.

Grundprinciperna för Kooperativt Lärande – Pedagog Malmö

Om så bara en princip saknas i en struktur räknas den inte in under begreppet Kooperativt Lärande. Strukturerna i Kooperativt Lärande gör att man skapar helt nya interaktionsmönster i klassrummet. Förklaringen är att strukturerna är sammansatt av följande principer: Positivt ömsesidigt beroendeUnder personligt ansvarLika delaktighet och samtidig interaktionSamarbetsfärdigheterÅterkoppling och Reflektion. Anteckningsbok för Hélène. Kollegialt lärande – individutveckling eller skolutveckling? En viktig ledningsuppgift för skolledare är att organisera verksamheten så att lärares kollegiala lärande stärks eller på andra sätt främjas.

Kollegialt lärande – individutveckling eller skolutveckling?

Internationellt argumenteras idag för betydelsen av ökat lärarsamarbete som en förutsättning för lärares professionella utveckling och lärande, ofta under beteckningen ”professional learning communities”. Det handlar om att skapa en god lärmiljö i vardagen för pedagogernas kollegiala lärande, men även om specifika metoder. Exempelvis lyfter Elisabeth Åsén Nordström fram pedagogisk handledning och lärande samtal som exempel på hur lärare kan lära av varandra i ett kollegialt lärande. Vad innebär då egentligen begreppet kollegialt lärande? Såväl i forskning som policysammanhang lyfts det fram som en viktig byggsten i skolors arbete med att uppnå bra resultat och hög kvalitet i undervisningen. 50 Blended Learning Resources For Teachers [Updated For 2019]

100 Of The Best Blended Learning Resources For Teachers [Updated For 2019] by TeachThought Staff The following is a compilation of some of our favorite blending learning resources for teachers in 2018 and 2019.

50 Blended Learning Resources For Teachers [Updated For 2019]

Blended Learning Resources: Examples, Ideas, Benefits, and Definitions 1. What Happens When Teachers Connect. What Happens When Teachers Connect by Terry Heick Digital and social media have replaced the landscape for education. This isn’t a case of mere impact or transformation–it’s all different now. Everything–the tools, the audiences, the access to content, the data, the opportunity. And this is a displacing and replacing that will only accelerate as re-conceptualizing of the craft of teaching in light of emerging technologies and global distinctions increases. Eventually, the systems of education will catch up to this shift–will realize the world’s already changed and that no matter how iconic “School” is, nothing waits for change, It’s kind of like an old Looney Tunes episode, where Wile E.

Struktur: Inspiratören – Kooperativt Lärande. Inspiratören är en struktur där eleverna tillsammans i par eller grupper löser ett problem för att sedan gå runt i klassrummet och titta på hur andra grupper löst samma problem.

Struktur: Inspiratören – Kooperativt Lärande

Denna struktur kan anpassas efter olika ämnesinnehåll. Vi har använt oss av inspiratören i allt från matematik vid problemlösning eller huvudräkning till svenska vid fri skrivning, sagoberättande, grammatik, ordkunskap och ordklasser. Elever som har svårt med abstraktion och att fantisera? Välj då strukturen: Inspiratören! Med Inspiratören synliggör du lärandet i en grupp då eleverna får se olika sätt att lösa samma problem. Börja med att dela upp eleverna i par om 2 eller 2 par om 4 barn. Inspiratören: Matematik Ibland kan man känna sig låst av att arbeta i matteboken.

I "Allmänt" WebEnglish.se – for English (ESL/EFL) Teachers in Sweden. Studiepaket om undantagsbestämmelsen. Undantagsbestämmelsen är ständigt aktuell och frågorna är många.

Studiepaket om undantagsbestämmelsen

Vad innebär den? Vem beslutar att den ska tillämpas? När kan den tillämpas? Hur kan man tillämpa den och hur påverkar det eleven? Tillsammans med Skolverket har vi tagit fram ett studiepaket som omfattar fyra områden. Paketet är uppbyggt kring fyra filmer med tillhörande läsanvisningar och diskussion. Arbetet med studiepaketet kan, efter en inledande planering, med fördel genomföras under fyra tillfällen. Samtalen kommer troligen att bli bättre om du och dina kolleger tillsammans har fått reflektera över nuläget, en självskattning inför diskussionerna.

Taylor Mali, What Does A Teacher Make. Her Toddler Kept Getting Sick – Look What Mom Found Inside The Sippy CupAfter weeks of complaining of stomach aches, Simon coul...

Taylor Mali, What Does A Teacher Make

Her NYC Apartment Is Only 90 Sq Ft - When I Saw Inside, I Was Stunned By How She LivesWhen you rent an apartment in New York, it's all about ... This Teacher Walks Down The Hall - But Falls To The Ground When She Hears THISMs. Watson thinks she’s going to an interview, but can ... 469 Shares Share Tweet Email Becoming a tech-savvy teacher is great.

Running a flipped classroom is impressive. Honestly, there’s more to it than just hopping on the latest education technology / education trends bandwagon. Realia möter digital läsförståelse. Vill du också veta hur du ska planera för och bedöma kunskapskravet för “realia” där eleven ska diskutera företeelser och jämföra med egna erfarenheter och kunskaper?

Realia möter digital läsförståelse

Då jag och Annika Sjödahl började reflektera över hur olika fokus engelsklärare generellt la på bedömningen fick vi en tanke att skapa en planering som bygger på Skolverkets olika material. I de uppgifter vi sett bedöms ofta bara skrivuppgifterna och inte själva jämförelsen kring realian. Inte sällan utan stöd för att eleverna ska nå målen. För att synliggöra hur vi tänker kring stödet men även bedömningen har vi delat en planering sist i inlägget. For Teachers.

Treacher-Collins Syndrome In Wonder, Auggie refers to his condition as Mandibulofacial Dysostosis, which is also known as Treacher Collins syndrome (TCS).

For Teachers

This is an inherited developmental disorder with a prevalence estimated to range between 1 in 40,000 to 1 in 70,000 of live births. Digitalt, kollegialt lärande i världsklass! Frustrerad ställer jag en fråga i facebookgruppen Engelska för år 6-9 där jag söker råd och hjälp kring hur andra brukar göra med grupper som inte vill eller vågar tala engelska.

Digitalt, kollegialt lärande i världsklass!

Tycka vad man vill om sociala medier, men att under en dag kunna diskutera problemet med lärare som är spridda över hela Sverige tycker jag är fantastiskt. I gruppen finns också deltagare från Finland och Norge. Råd och tips strömmar in och många känner igen i sig problemet. Vi konstaterar att det kan ha många orsaker som till exempel att de inte har ett tillräckligt stort ordförråd för att kunna uttrycka sig, att de inte är vana vid att tala engelska lektionstid och att något i gruppdynamiken gör att de inte vågar. När det gäller det senare kan det vara en god idé att låta specialpedagog observera klassen. Många väldigt goda ideér strömmade in i gruppen och nedan har jag försökt kategorisera och sammanställa gruppens råd.

Råd och tips till er som har talovilliga grupper: Visa en bild för eleverna. Speak up. KOLLEGIALT LÄRANDE.