background preloader

Astrid Lindgren

Facebook Twitter

Astrid Lindgren & Pippi intervjuas i Hylands hörna. Astrid Lindgren. Pippi Långstrump | Astrid Lindgrens Värld. Astrid Lindgren. Astrid Lindgren-tema | Klass 4 på Nåntunaskolan. LPP om Astrid Lindgren klass 1-3. PP Astrid L Växjö. Kommun - Lpp år 1 - Astrid Lindgren (Tema SV, SO, BL och MU år 1) Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid. Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Syfte Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där bl a film, konst och olika miljöer ingår. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Centralt innehåll Konkretisering av mål Arbetssätt Bedömning Dokumentation. Sagostunden - Avsnitt 1 av 10: Mio min mio. Sagan om sagorna: Recension: Mio, min Mio - Astrid Lindgren. Jag tycker alltid att det känns lika konstigt att recensera klassiker. De är ju redan vedertagna, på något vis. Men jag ville ändå skriva lite om Mio, min Mio och Bröderna Lejonhjärta. Jag börjar med Mio. Ni har säkert redan koll på handlingen, men jag drar den ändå: Bosse bor i en familj där han inte är önskad.

Efter att ha läst (snart) 60 poäng litteraturvetenskap börjar det bli svårt att inte ständigt tolka och vara medveten om berättartekniker. I övrigt måste jag säga att det är en sån himla fantastisk bok. Eleverna ställer frågor till karaktärerna i boken. Emil gjorde en bravad så att hela Lönneberga jublade. Mio, min Mio. Detaljerat referat[redigera | redigera wikitext] Nioårige Bo Vilhelm Olsson, Bosse, bor på Upplandsgatan i Stockholm hos sina fosterföräldrar tant Edla och farbror Sixten. Av Bosses berättelse får vi veta att hans fosterföräldrar mest tycker att han är besvärlig och jobbig. Bosse önskar att han hade en likadan pappa som sin kompis Benke som bygger modellflygplan tillsammans med sin far. Bosses riktiga mor dog när han var nyfödd och hans far, tror fostermodern, var nog bara en slusk. Bosse blir sent en eftermiddag i oktober ivägskickad av sin fostermor tant Edla att köpa skorpor. Bosse tycker det verkar konstigt men när han tittar på äpplet har det blivit ett guldäpple.

Tillsammans färdas de förbi stjärnorna tills Bosse långt därnere kan se en grön ö, Landet i fjärran. Kungen har en rosengård och där träffar Mio jämnåriga Jum-Jum, son till kungens trädgårdsmästare. Från Gröna ängars ö går det en bro till Landet på andra sidan vattnet. Plötsligt hör de någon som jämrar sig. Frågor "Bortom raderna" skapar intresse och engagemang på djupet. Det är alltid med sorg i hjärtat man avslutar en underbar högläsningsbok. Tillsammans med eleverna har vi ända sedan jullovet läst "Bröderna Lejonhjärta" och gråtit, skrattat, reflekterat och samtalat. Sällan har väl en bok väckt så starka känslor hos både pedagoger och elever. Till högläsningsboken har vi knutit en alldeles egen läslogg där eleverna har fått skriva ner sina funderingar och tankar. Under olika kapitel har vi fokuserat på olika lässtrategier och eleverna har förutspått, rett ut ord och uttryck, illustrerat sina inre bilder, ställt frågor och sammanfattat i sina loggböcker.

Hela tiden har vi också haft författarperspektivet och funderat på varför Astrid Lindgren har skrivit som hon har gjort. Vi har gjort textkopplingar till situationer och händelser både historiskt och i nutid. Med uppmaningen att ställa frågor "Bortom raderna" blev eleverna indelade i smågrupper om ca 4 st. Vad skulle du ha gjort om du satt i Katlagrottan? Vad skulle du göra i Nangilima? Grej of the day: Astrid Lindgren | Barnen och Björnen. Lektionstips – Högläsning och aktivitet MIO MIN MIO. Detta skriver jag på uppmaning och en fråga om kommer från mitt utvidgade lärarkollegium, dvs, nätet. Jag tänker uppehålla mig vid inledningskapitlet i Astrid Lindgrens bok Mio min Mio.

Då jag vänt upp och ned på mitt hem för att hitta boken och inte gjort det måste jag använda mitt rika minne för att berätta vad jag har gjort och kan tänkas göra ur det första kapitlet ur Mio min Mio: Minns att högläsningen är en gåva. Gåvan är att då du läser levandegör du texten i rummet. Du artikulerar skriven text. Skriven text skiljer sig från talad text. Äpplet och den starka symboliken i det: Äpplet är en symbol för många saker.

Sen målade vi av det! INLEDNINGSKAPITLETS verklighet Inledningskapitlet i Mio min Mio är den karga verkligheten. Ta Astrid Lindgrens ord! Då jag läser denna text högt låter jag vissa av meningarna komma ut i rummet och bli unisont höglästa. Efterlys dig själv: Det är en efterlysning i Mio min Mio. Men att efterlysa sig själv kräver en hel del av betraktande av sig själv. November 2014. Äntligen har vi startat upp vårt fantastiska tema som skall sträcka sig långt in på vårterminen. Eleverna fick för ett par veckor sedan vara med om att öppna en resväska med lite olika saker som tillsammans var ledtrådar som skulle leda fram till en person. I väskan fanns en flaggstång,en soppskål, en spik, en gris, en råtta, en polkagris och en ärta. Tillsammans kunde vi klura ut att dessa saker var hämtade från Astrid Lindgrens fantastiska värld.

Fas 1 Efter att vi konstaterat att den person vi sökte var Astrid Lindgren såg vi två filmer om Astrid som person och författare. Då vi denna vecka introducerat lässtrategin att ställa frågor på text (Reportern) fick eleverna användning för den under filmen. Så fort det fanns en undring och fråga räckte eleverna upp handen och vi pausade filmen. Fas 2 Eftersom det tyvärr är omöjligt att få besök av Astrid letade vi fram de böcker och texter vi kunde hitta på skolan och på biblioteket kring henne som person och författare.

Mio min Mio. Allt startar med en tydlig pedagogisk planering. I vår lärmodul kring Språk i alla ämnen har vi vid det senaste tillfället tittat på Anna Kayas filmer om att lyfta de språkliga målen i undervisningen. Det handlar om att lyfta fram de språkliga förmågor som skall tränas, sätta upp mål och ha ett språkinriktat arbetssätt. I vårt stora ämnesövergripande tema om Astrid Lindgren har vi nu kommit till att vi skall arbeta mot kursplanens mål i Fysik samtidigt som vi utgår från de illustrationer som finns i Astrid Lindgrens böcker. Här nedan hittar ni både Anna Kayas filmer och den pedagogiska planering som vi har utgått ifrån. Språkliga mål Vad och varför? Hur sätter jag tydliga språkliga mål?

Hur börjar man? I vår planering har vi utgått från Gibbons 4 faser där det vi på ett medvetet sätt utgår från elevernas vardagsspråk för att så småningom nå ett mer abstrakt skolspråk. Som en uppstart till detta tema och som aktivitet i fas 1 planerade vi för att gå till lekparken och experimentera. Astrid, Läsfixarna och Cirkelmodellen - en oslagbar kombination i ett språkutvecklande arbete. Äntligen har vi startat upp vårt fantastiska tema som skall sträcka sig långt in på vårterminen. Eleverna fick för ett par veckor sedan vara med om att öppna en resväska med lite olika saker som tillsammans var ledtrådar som skulle leda fram till en person. I väskan fanns en flaggstång,en soppskål, en spik, en gris, en råtta, en polkagris och en ärta. Tillsammans kunde vi klura ut att dessa saker var hämtade från Astrid Lindgrens fantastiska värld.

Fas 1 Efter att vi konstaterat att den person vi sökte var Astrid Lindgren såg vi två filmer om Astrid som person och författare. Då vi denna vecka introducerat lässtrategin att ställa frågor på text (Reportern) fick eleverna användning för den under filmen. Så fort det fanns en undring och fråga räckte eleverna upp handen och vi pausade filmen. Fas 2 Eftersom det tyvärr är omöjligt att få besök av Astrid letade vi fram de böcker och texter vi kunde hitta på skolan och på biblioteket kring henne som person och författare. "Emil - Astrid Lindgren" tema.