background preloader

Profesor

Facebook Twitter

Classroom tools

Liveworksheets. Fotos etc. Digitala verktyg. Escape rooms. Quiz and game makers. Generadores. Sitios de web. Cursos, libros y cuadernos. Bitmojis y gifs. Snap Camera - Snap Camera. Online classroom app – Digitize Worksheets with TeacherMade. Learning Zone Languages: SPANISH. Capitalization In general, only personal and place names, some abbreviations, only the first word in the title of movies or books, songs.

Learning Zone Languages: SPANISH

Differential accents Homonyms are distinguished with written accents on the stressed syllable. (e.g.: te /you/- té /tea/, se/3rd person reflexive/ - sé /know/ Colors are adjectives, names of the colors must agree with the nouns in both gender and number. Names of colors come after the nouns. Here are some nouns that are used as colors: LearningApps - interactive and multimedia learning blocks. Exit Tickets – återkoppling till dig som lärare. En ‘Exit Ticket’ eller ‘Utgångs Pass’ är en lapp med svaret på en fråga som de studerande lämnar vid lektionens slut.

Exit Tickets – återkoppling till dig som lärare

Svaret är ett kvitto på hur du som lärare har nått fram med din undervisning. De studerande kan skriva svaret på ett papper, men det går också bra att göra digitalt. ‘Exit Tickets’ är en användbar metod för att du som lärare ska få återkoppling på om målen för lektionen har uppnåtts. Ungefär fem, tio minuter innan lektionens slut får eleverna en kärnfråga för lektionens innehåll. Svaret skriver de på en papperslapp eller i ett digitalt i digital form, (se längre ner). Koppla till lektionens mål Det är viktigt att frågan som studenterna får, är kopplad till lektionens mål. Repetition eller annan vinkling? Som lärare får du snabb och direkt återkoppling på hur de studerande har tagit till sig undervisningen. Anonym återkoppling Det bästa är om eleverna får skriva sina Exit Tickets anonymt. Låt alla elever svara samtidigt. Post-it® Brand. - Sticky notes, corkboards, collaboration. Lino - Sticky and Photo Sharing for you. IdeaBoardz - Brainstorm, Retrospect, Collaborate.

MindMup. Capture ideas at the speed of thought – using a mind map maker designed to help you focus on your ideas and remove all the distractions while mindmapping.

MindMup

Create unlimited mind maps for free, and store them in the cloud. Your mind maps are available everywhere, instantly, from any device. Brainstorm, create presentations and document outlines with mind maps, and publish your ideas online and to social networks. Get Started Why use MindMup? MindMup is great for individual note-taking, collaborative planning, teamwork and classrooms. 1 Powerful keyboard shortcuts speed up your work 2 Frictionless interface helps you focus 3 Convert maps easily to PDF, PowerPoint, outlines... 4 Publish and share maps online 5 Easily save to Google Drive and manage using Google Apps.

WiseMapping - Visual Thinking Evolution. Online Whiteboard with Realtime Voice and Visual Collaboration. Free Online Collaborative Whiteboard Platform. Interactive Whiteboard with Real-Time Collaboration. Education.com - Worksheet Generator. Interactive Worksheets. KoalaText - ESL - activities - worksheets - reading comprehension. Creador de Web Quest. Hojas de trabajo de ELE gratuitas hechas por unos profesores de idioma para otros (x3129) Español como Lengua Extranjera (ELE) Interactive worksheets. : Free Tools for Teachers and Students. Recension av Comic Life - Gör en egen serie. Användningsområden I Comic Life kan du välja med att skapa och bygga upp en serie från grunden eller att välja en färdig grundmall.

Recension av Comic Life - Gör en egen serie

När du trycker på plustecknet i översta vänstra hörnet på startsidan, väljer du ”Create a new Comic”. Då kommer upp några mallar som du kan bläddra mellan. Jag tänkte berätta hur man bygger upp en serie från en tom mall. Tryck på den första vita tomma mallen. Storyboard That: The World's Best Free Online Storyboard Creator. Haz un Cómic Pixton. Creative Storytelling App. Create Comics Online. The Newspaper Clipping Generator - Create your own fun newspaper. Spanish – FranLaff.com.

Aprendiendo Español: Asking for directions in Spanish - Como pedir direcciones. Recursos y actividades de español como lengua extranjera. Spanischool - Materiales didácticos - Fundación para la Difusión de la Lengua y la Cultura Española. Celebratelanguages.com/spanish. Watch TV for learning Spanish, free!

celebratelanguages.com/spanish

Www.lingus.tv or Mi Vida Loca Get 1-on-1 help & practice! 4 FREE!!! Me encanta escribir en español. Español inicial, español básico a1 a2. Gramática esp. y temas, prezis sitios web - Google Dokument. Spanish topics for learners online. 100+ free beginner topics. Free Spanish Resources - Vad är din strategi? · Mia Smith. De språkliga strategierna gjorde sitt intåg i kursplanerna 2011.

Vad är din strategi? · Mia Smith

Det betyder inte att de gjorde sitt intåg i skolan då, de hade funnits där redan tidigare. Men nu blev det mer handfast att vi måste undervisa om strategier och även, ve och fasa, bedöma dem. Som stöd gav Skolverket 2012 ut en text av Lena Börjesson vid Göteborgs Universitet: Om strategier i engelska och moderna språk. Formative. 30 creative ways to use Padlet for teachers and students. I’m always excited when I’m using Padlet. Is it the interface, the way everything is designed, its purpose or the fact that I’m organizing things smoothly? I don’t know. It just makes me happy. And today I’ll try to make you happy as well. Wooclap - An interactive platform that makes learning awesome. Nearpod - Haz cada lección interactiva. Nearpod: Make every lesson interactive. Free All Activities Tutorial at GCFGlobal. Printable Page Borders. CARTELES - Tita K - Picasa Web Albums – Recherche Google.