background preloader

Matteappar

Facebook Twitter

220+ matteappar för barn - Sammanställning. Det här är en helt unik sammanställning över de populäraste matteapparna för barn.

220+ matteappar för barn - Sammanställning

Filtrera resultatet för att hitta fler appar för en viss åldersgrupp eller plattform. Vi är föräldrar och pedagoger som testar och rekommenderar bra och roliga appar för barn. På denna sida hittar du våra bästa tips på matteappar, uppdelade på egenskapar och sorterade efter popularitet. Är du intresserad av en viss app kan du trycka på den för att ta del av vår recension. Listorna på denna sida uppdateras löpande i takt med att vi hittar nya bra appar att rekommendera. Visa fler (60+) appar › Addition Här hittar du appar som lär ut och/eller tränar räknesättet addition i olika svårighetsnivåer. 7+ år. 23 Best Multiplication Apps for Kids.

Electric Sums - Träna addition och subtraktion med stora tal. Games in the Mathematics Classrooms: There’s an App for That! Last month, the Institute of Play released a 160-page whitepaper on successfully designing and implementing video games as classroom assessment tools.

Games in the Mathematics Classrooms: There’s an App for That!

It is widely hoped that the Institute's study, along with further research by SRI, will prove conclusively that cognitive skills are significantly improved by playing educational video games. This was not news to the math education community, which has known about the benefits of games in the classroom for a long time. Back in 2004, a study by Tisa Lach and Lynae Sakshaug had already shown that middle school students made significant improvements in algebraic reasoning, spatial sense, and problem-solving abilities after playing biweekly sessions of popular tabletop games such as Connect Four, Mastermind, Rush Hour, and Guess Who.

Slice It! With all of the evidence pointing toward the effectiveness of game-based learning, one could reasonably ask why educational and board games are still used so sparingly in American math classrooms. 1. 2. Goda exempel- iPad som komplement i matematikundervisningen åk1. Jag kommer här stolt att presentera goda exempel på ikt i verksamheterna från min egen kommun, Lysekil.

Goda exempel- iPad som komplement i matematikundervisningen åk1

Ett sätt att sprida kunskaperna vidare, så fler kan ta del av dem, modifiera, komplettera och sedan göra till sitt eget. I Lysekils kommun pågår många spännande projekt ute i både förskola och skola där it är en naturlig del och där barnen/eleverna får använda den digitala tekniken som ett komplement till den undervisningen som traditionellt bedrivs. Först ut är Mariedalsskolan som använder iPaden som ett komplement till matematikundervisningen i åk1. Syfte: Optimera elevernas kunskapsinlärning med hjälp av Ipads. Att på ett lustfyllt sätt kunna variera undervisningen så att vi når så långt som möjligt.

Mål: Vi vill att eleverna når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling i matte. Rutiner: Vi gör på olika sätt och här är tre exempel: När vi går igenom ett nytt moment i matte så kan man gå igenom det på olika sätt, praktiskt, teoretiskt eller på iPad. Relaterat I "Allmänt" Independent Math Apps for the Classroom. I am always on the hunt for new apps to use for class, and I'm particularly happy when I find something for math that is simple and effective.

Independent Math Apps for the Classroom

I recently attended a professional development session about math apps, and I've collected the most popular to share with you! These were recommended for a K-2 classrooms and are between $0-$5. Skill: Addition with fixed sum (ie. friends of 10) Choose the sum on the settings page, then simply tap the two numbers that add up to that total. Keep going until all the numbers are gone, then check progress. Skill: Basic facts practice; students win a cute big for each correct answer until they make five in a row. Matchmatics – Math Puzzles for Your iPad. Math Made Fun: Little Wizy's Kindgom My Kid's Locker. One App Do your kids like Minecraft?

Math Made Fun: Little Wizy's Kindgom My Kid's Locker

Can we make Math fun again? This app is a wonderful app full of the power of Minecraft, but uses simple user-friendly ways to integrate Math skills. Little Wizy’s Kingdom is lovely for young users, parents and teachers who are wanting their children to learn life long skills, such as problem solving questions, then this app will satisfy your quench. Math Paper : Panther Technology. Matteappar för barn - en översikt. Recension av Coordinate Pics - Koordinatsystem på ett enkelt och roligt sätt. Användningsområden och funktioner Coordinate Pics är en app där man sätter ut punkter i koordinatsystem som automatiskt förbinds med linjer, färgläggs och så skapas en bild.

Recension av Coordinate Pics - Koordinatsystem på ett enkelt och roligt sätt

Appen innehåller två typer av koordinatsystem med 4 st uppgifter till varje koordinatsystem. Det finns två sorters koordinatsystemen, ett system med bara positiva tal (X- och Y-axel) och ett med positiva och negativa tal (ser ut som ett kors). Det finns bara 8 st uppgifter/bilder vilket gör att det är ganska begränsat. Uppgifterna fullföljs genom att det visas ett koordinatpar bredvid koordinatsystemet och då skall man trycka på den punkten två gånger. Appen går att använda för färdighetsträning från åk 3-9, men de äldre eleverna kan tycka att bilderna är lite barnsliga (fast man vet ju aldrig). Coordinate Pics får betyg 3. Tänk utanför appen Låt en elev säga koordinatparen eleven ser på skärmen på svenska eller engelska till en annan elev som sätter ut dem i sitt eget koordinatsystem på papper. Undervisningens syfte.