background preloader

Matteappar för barn - en översikt

Matteappar för barn - en översikt
Det här är en helt unik sammanställning över de populäraste matteapparna för barn. Filtrera resultatet för att hitta fler appar för en viss åldersgrupp eller plattform. Vi är föräldrar och pedagoger som testar och rekommenderar bra och roliga appar för barn. Visa fler (60+) appar › Addition Här hittar du appar som lär ut och/eller tränar räknesättet addition i olika svårighetsnivåer. 7+ år King of Math Junior · 30 kr · Omfattande matteutmaning Läs mer! Zcooly Affären Åk1 & Förskola · 22-30 kr · Hjälp till i affär och träna matematik Läs mer! Lek och lär med matte · 15-20 kr · Spela och träna på de fyra räknesätten Läs mer! 8+ år Tower Math · 7-10 kr · Befria siffrorna i Tower Defence-spel med matteträning Läs mer! Mystery Math Town · 30 kr · Ett lekfullt och klurigt mattespel i en spännande miljö Läs mer! Mattemix · 40 kr · Träna addition och subtraktion Läs mer! 5-8 år Tiokompisar · 75 kr · Spela spel och lär dig vilka talpar vars summa blir tio Läs mer! Motion Math: Cupcake Läs mer! Twelve a Dozen Läs mer! 12+ år Related:  Mattematte

ModMath Matematikpapper Här finns kopieringsunderlag som du fritt kan använda i din undervisning. En del lärare skriver ut exakt det som behövs till en lektion, andra gör iordning en pärm med de underlag som kan vara aktuella för ett läsår och placerar pärmen vid kopiatorn. Eleverna kan alltid få arbeta på fina papper som inte är kopia på kopia på kopia … Har du önskemål, förslag eller synpunkter, hör av dig till Lena.Nilsson@ncm.gu.se. Läs en Nämnarentext om Matematikpapper >>, Stämmer inte måtten när du skrivit ut? Rutade papperKollegieblocksrutigt papper Obs! PrickpapperPrickpapperPrickpapper 2 cmIsometriskt prickpapperIsometriskt prickpapper 25 mm, avpassat för multilinkkuber TriangelpapperTriangelpapper, småTriangelpapper, mellanTriangelpapper, stora HexagonpapperHexagonpapper, småHexagonpapper, mellanHexagonpapper, stora MultiplikationsmaterialTom multiplikationsruta, två mindreTom multiplikationsruta, en störreTvå ifyllda multiplikationsrutor Rektangelformationer för multiplikation

Inlästa läromedel för elever med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter Här är en podcast för er som vill veta mer om vardagen i den svenska skolan för nyanlända och flerspråkiga elever. Här samsas inblickar från skolvärlden med tankar och tips. Vår VD, Jakob Skogholm, bjuder in intressanta gäster för att diskutera olika ämnen som kan vara av intresse. Lufta dina tankar och funderingar och få feedback från andra inom skolans värld - fortsätt diskussionen i vår Facebookgrupp! Behöver du hjälp att komma igång? Prenumerera (iTunes) Ni kan även höra våra sändningar på Podcasts.nu och Podda.se Sändning #1 - Augusti 2015 - med Åsa Strand, undervisningsråd på Skolverket I denna sändning av vår nya podradio ”Jalla skolan” pratar vi med Åsa Strand, undervisningsråd på Skolverket, med ett övergripande samordningsansvar för nyanlända elever.

Miniwhiteboards-vårt bästa köp! Under dagens matematiklektion i åk 4 slog det mig igen, våra miniwhiteboards är troligen det bästa vi någonsin köpt in. Billiga och så bra! Idag använde jag dem till att AKTIVERA ALLA ELEVER under en genomgång om vad räknesättet multiplikation innebär. Till sist en till fördel med miniwhiteboards…MAN SLIPPER EN MASSA KLADDPAPPER! untitled Läs högt och samtala! Sedan tidigare har forskning fört fram att vuxnas högläsning för barn stimulerar och utvecklar små barns språkliga förmåga men också den allmänt kognitiva utvecklingen. Högläsning leder till avläsbara förändringar i hjärnan. Svenska forskare som Mats Myrberg, Ingvar Lundberg och Karin Taube har så länge jag minns understrukit vikten av högläsning från den allra första början. Vi har det svenska forskningsprojektet SPRINT som studerar just betydelsen av interaktionen föräldrar-barn för barnens språkliga utveckling under perioden 18 mån-åk 1. Häromdagen refererade siten Dagens Medicin en nyligen publicerade artikel från den vetenskapliga tidskriften Acta Paediatrica. Hugo Lagercrantz, som är senior professor i pediatrik vid Karolinska institutet, menar att sagoberättandet och högläsningen är bra för barnen därför att de bland annat lär sig förstå sammanhang och därmed lättare kan redogöra för händelseförlopp. Rekommendationen är: Läs högt och samtala kring det lästa! Referenser: SPRINT.

Start Additionsuppställningar | Lillehammers klassblogg Under mattelektionerna är det additionsuppställningar som gäller den här planeringsperioden. Vi övar mycket på att växla ental och tiotal. Vi har även spelat ett roligt spel som vi kallar för ”Samla till tusen”. När vi spelar ”Samla till tusen” slår vi en tärning sex gånget och placerar tärningens värde efter varje slag, ental, tiotal eller hundratal. Närmast tusen vinner. Fårman över tusen som är man tjock. Appar för elever i behov av särskilt stöd På uppdrag av speciallärarna i Lysekils kommun kommer här mina framtagna appar för elever i behov av särskilt stöd. Publikationen tar också upp tips och trix för en enklare skoldag:) Relaterat iPad som hjälpmedel iPaden rymmer många möjligheter till anpassning för elever i behov av stöd, allt från talsyntes, till möjligheter att zooma text, ändra kontrast till hörselhjälpmedel. I "Allmänt" 32 appar inför höstterminen 15/16 Här kommer min lista med iPadappar som kommer finnas på alla iPads i Lysekils kommun åk 1-6. iPad som hjälpmedel-5 i topp Med stöd av it kan du idag förenkla många vardagliga rutiner.

Kims matteprov - feedback på ett annorlunda sätt Ett matteprov ses ofta som ett traditionellt summativt sätt att bedöma elevernas kunskaper. Som lärare vill man gärna att det skulle ha en formativ sida, att eleverna skulle använda det rättade provet till att få feedback, lära sig av misstagen och ta med sig de nya insikterna till nästa moment. Tyvärr är inte så lätt att få med eleverna när det gäller den saken. När jag hade rättat färdigt mina elevers senaste matteprov tog jag ett tomt prov och skrev Kimmy längst upp, namnet på en fiktiv elev. Den första reaktionen från eleverna kom genast när de klev in i klassrummet och fick syn på högen med uppkopierade prov: ”Vem är Kim?” Eleverna satte igång och efter ett tag började kommentarerna komma: ”Å nej, jag har kommit på ett fel jag gjorde på provet, jag har gjort samma fel som Kim” eller ”så här gjorde jag också och det stämmer”. Mitt mål var att använda ett matteprov på ett framåtsyftande sätt. Att diskutera Vilka typer av prov och bedömning använder ni i er undervisning?

Montessoriinspirerad matematik | matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun Caroline Liberg m.fl: Att lära sig läsa och skriva handlar om mer än bokstäver! Nedanstående kritik mot vad som står i en delrapport om ”läs och skriv” från Vetenskapsrådet aktualiserar en gammal stridsfråga i svensk skola. Åtminstone mellan raderna. På 70- och 80-talen låg krutröken tät i lärarrummen: Skulle den språkutvecklande tidiga undervisningen bygga på formell språkträning eller skulle språkets innehåll och mening vara motorn i undervisningen. Alltför många elever i svensk skola uppnår inte kunskapskraven i alla ämnen. Några av de viktigaste språkliga kompetenserna är att helt enkelt kunna läsa och skriva olika typer av texter i gamla och nya medier – kompetenser som är både komplexa och omfattande. Skrivande handlar om att skapandet av bokstäver och stavning måste vara automatiserat innan eleven kan skapa och utveckla texter. Att lära sig läsa och skriva är med andra ord inget som avslutas i och med de första skolåren utan det pågår genom hela skoltiden och i alla ämnen. 1) Läs- och skrivundervisningen i olika skolämnen och genrer

Lila prickar och små mattegrupper Jag arbetar med en liten grupp i matematik. Det handlar om att reparera och att befästa. Sedan jag börjat arbeta med denna lilla grupp har jag insett att jag har ett kluvet förhållande till vad jag tycker om små grupper. Jag ställer mig mycket frågor när jag möter dessa elever. Vad är det som gör att vissa har känslan för tal och att ser mönster? Vad gör matematik svår för dem? Vi har pratat om att “räkna med flyt”. Vi arbetar just nu med tvåfärgade prickar och laborerar för att kunna se dessa samband. 2+3 är lika synlig som 3+2, 5-2 och 5-3. Om vi vänder en träfärgad prick till. Hur många olika sätt finns det? Vi kan bygga ut till 15 prickar. Jag funderar mycket på vad det är som göra att vi skapar bilder för talen. Hur är det att sitta i ett klassrum och vara den som aldrig förstår? Anne-Marie Körlings ord: “Jag tänker på alla barn som sitter i skolan och som försöker förstå.

Arbeta med tallinjen! - Mia Kempe I mitt förra blogginlägg berättade jag att jag testat mina elever med det nya bedömningsstödet i taluppfattning som Skolverket kom ut med i somras. När jag utvärderade resultaten visade det sig att det var framför allt två områden jag behövde fokusera mer på. Det ena var att träna eleverna att skriftligt redovisa sina lösningar (vilket jag skrev om i förra inlägget) och det andra var att öva på tallinjen. I detta inlägg tänkte jag därför dela med mig av lite tips och övningar som förhoppningsvis kan hjälpa elever som har svårt med just tallinjen. Det finns flera forskare som vittnar om tallinjens betydelse för matematikinlärning. Att använda ett digitalt verktyg och en interaktiv tallinje kan vara ett sätt att hjälpa de elever som ännu inte fått en egen inre bild av tallinjen. Öva på tallinjen –Tallinjer som bokmärke. Jag har märkt att många elever som har lite svårt med taluppfattning ofta har stor hjälp av att använda en tallinje som hjälpmedel när de räknar. –Arbetsblad med uppgifter.

Related: