background preloader

Matteappar för barn - en översikt

Matteappar för barn - en översikt
Det här är en helt unik sammanställning över de populäraste matteapparna för barn. Filtrera resultatet för att hitta fler appar för en viss åldersgrupp eller plattform. Vi är föräldrar och pedagoger som testar och rekommenderar bra och roliga appar för barn. Visa fler (60+) appar › Addition Här hittar du appar som lär ut och/eller tränar räknesättet addition i olika svårighetsnivåer. 7+ år King of Math Junior · 30 kr · Omfattande matteutmaning Läs mer! Zcooly Affären Åk1 & Förskola · 22-30 kr · Hjälp till i affär och träna matematik Läs mer! Lek och lär med matte · 15-20 kr · Spela och träna på de fyra räknesätten Läs mer! 8+ år Tower Math · 7-10 kr · Befria siffrorna i Tower Defence-spel med matteträning Läs mer! Mystery Math Town · 30 kr · Ett lekfullt och klurigt mattespel i en spännande miljö Läs mer! Mattemix · 40 kr · Träna addition och subtraktion Läs mer! 5-8 år Tiokompisar · 75 kr · Spela spel och lär dig vilka talpar vars summa blir tio Läs mer! Motion Math: Cupcake Läs mer! Twelve a Dozen Läs mer! 12+ år Related:  Mattematte

ModMath Matematikpapper Här finns kopieringsunderlag som du fritt kan använda i din undervisning. En del lärare skriver ut exakt det som behövs till en lektion, andra gör iordning en pärm med de underlag som kan vara aktuella för ett läsår och placerar pärmen vid kopiatorn. Eleverna kan alltid få arbeta på fina papper som inte är kopia på kopia på kopia … Har du önskemål, förslag eller synpunkter, hör av dig till Lena.Nilsson@ncm.gu.se. Läs en Nämnarentext om Matematikpapper >>, Stämmer inte måtten när du skrivit ut? Rutade papperKollegieblocksrutigt papper Obs! PrickpapperPrickpapperPrickpapper 2 cmIsometriskt prickpapperIsometriskt prickpapper 25 mm, avpassat för multilinkkuber TriangelpapperTriangelpapper, småTriangelpapper, mellanTriangelpapper, stora HexagonpapperHexagonpapper, småHexagonpapper, mellanHexagonpapper, stora MultiplikationsmaterialTom multiplikationsruta, två mindreTom multiplikationsruta, en störreTvå ifyllda multiplikationsrutor Rektangelformationer för multiplikation

Games in the Mathematics Classrooms: There’s an App for That! Last month, the Institute of Play released a 160-page whitepaper on successfully designing and implementing video games as classroom assessment tools. It is widely hoped that the Institute's study, along with further research by SRI, will prove conclusively that cognitive skills are significantly improved by playing educational video games. This was not news to the math education community, which has known about the benefits of games in the classroom for a long time. Back in 2004, a study by Tisa Lach and Lynae Sakshaug had already shown that middle school students made significant improvements in algebraic reasoning, spatial sense, and problem-solving abilities after playing biweekly sessions of popular tabletop games such as Connect Four, Mastermind, Rush Hour, and Guess Who. Slice It! With all of the evidence pointing toward the effectiveness of game-based learning, one could reasonably ask why educational and board games are still used so sparingly in American math classrooms. 1. 2.

Josefins matte Svärds matte » Hagaborgsskolan På den här sajten har jag samlat några tankar och småfilmer, där jag bland annat beskriver hur man kan använda konkret material i klassrummet. Det hänger ihop med att jag fick i uppdrag att köpa in material till alla klassrum och att jag ville förklara hur jag tänker kring hur man kan använda detta för mina arbetskamrater. Efter ett tag så modifierade jag sidan och la till även annat som jag sysslar med i matematikundervisningen på lågstadiet. Jag har tänkt utifrån det centrala innehållet i Lgr 11 för år 1-3. Mina tankar kring matematikundervisning på lågstadiet handlar om min önskan att hjälpa alla mina elever till att tycka om matte, att de ska vilja lära sig mer för sin egen skull. Det är förstås önskvärt att alla når kunskapskraven och gärna långt mer än det, och att vi i Sverige inte halkar efter i jämförelse med andra länder. Som elev i grundskolan har man rätt att få undervisning på en nivå, som gör det möjligt att lyckas och att utvecklas.

Miniwhiteboards-vårt bästa köp! Under dagens matematiklektion i åk 4 slog det mig igen, våra miniwhiteboards är troligen det bästa vi någonsin köpt in. Billiga och så bra! Idag använde jag dem till att AKTIVERA ALLA ELEVER under en genomgång om vad räknesättet multiplikation innebär. Till sist en till fördel med miniwhiteboards…MAN SLIPPER EN MASSA KLADDPAPPER! untitled Goda exempel- iPad som komplement i matematikundervisningen åk1 Jag kommer här stolt att presentera goda exempel på ikt i verksamheterna från min egen kommun, Lysekil. Ett sätt att sprida kunskaperna vidare, så fler kan ta del av dem, modifiera, komplettera och sedan göra till sitt eget. I Lysekils kommun pågår många spännande projekt ute i både förskola och skola där it är en naturlig del och där barnen/eleverna får använda den digitala tekniken som ett komplement till den undervisningen som traditionellt bedrivs. Först ut är Mariedalsskolan som använder iPaden som ett komplement till matematikundervisningen i åk1. Syfte: Optimera elevernas kunskapsinlärning med hjälp av Ipads. Mål: Vi vill att eleverna når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling i matte. Rutiner: Vi gör på olika sätt och här är tre exempel: När vi går igenom ett nytt moment i matte så kan man gå igenom det på olika sätt, praktiskt, teoretiskt eller på iPad. Regler: Läraren bestämmer vad det är eleverna skall träna/jobba med. Vid frågor kontakta: tove.andersson@Lysekil.se Relaterat

Diamant Diamant är ett diagnosmaterial som kan användas som stöd för att bedöma elevers kunskaper i matematik. Diamant utgår från Lgr11 och är utvidgat till att omfatta kursplanen i matematik till och med årskurs 9. Materialet består av 127 diagnoser. Diagnoserna ska användas för att kartlägga hur långt eleverna kommit i sin matematikutveckling. Syftet är i huvudsak formativt och diagnoserna ska ge ett underlag för planering av en strukturerad, individanpassad undervisning som skapar goda förutsättningar för eleverna att nå kunskapskraven. Strukturscheman visar sambanden Matematiken är uppbyggd på ett logiskt sätt och har en egen struktur. Det här är en ikon för strukturschemat i Diamant (sid. 20 i Inledningen). Så använder du materialet Till varje diagnos får du lätt tillgång till en kommenterande text som förklarar vilka uppgifter som ingår i diagnosen och hur genomförandet kan gå till. Innan du börjar - ladda ner och spara materialet Materialet består av en inledning och sex olika områden.

Montessoriinspirerad matematik | matteblogg på Hjärups skola Start Additionsuppställningar | Lillehammers klassblogg Under mattelektionerna är det additionsuppställningar som gäller den här planeringsperioden. Vi övar mycket på att växla ental och tiotal. Vi har även spelat ett roligt spel som vi kallar för ”Samla till tusen”. När vi spelar ”Samla till tusen” slår vi en tärning sex gånget och placerar tärningens värde efter varje slag, ental, tiotal eller hundratal. Närmast tusen vinner. Fårman över tusen som är man tjock.

Independent Math Apps for the Classroom I am always on the hunt for new apps to use for class, and I'm particularly happy when I find something for math that is simple and effective. I recently attended a professional development session about math apps, and I've collected the most popular to share with you! These were recommended for a K-2 classrooms and are between $0-$5. Skill: Addition with fixed sum (ie. friends of 10) Choose the sum on the settings page, then simply tap the two numbers that add up to that total. Keep going until all the numbers are gone, then check progress. Skill: Basic facts practice; students win a cute big for each correct answer until they make five in a row. Skill: Basic fractions practice; simple enough for independent practice. Skill: Geometric Shapes with virtual elastics Skill: Place Value; count them up, use to solve addition and subtraction problems. Skill: Basic Facts practice; direct the fish around the eat the correct numbers. Skill: Exploring symmetrical pictures

Mattetalanger

Related: