background preloader

Läsvärt

Facebook Twitter

Bok och antologi Unos Uno SKL. Ifous Digitalisering i skolan 2013 11. Digital fortbildning för det utvidgade kollegiet. Med anledning av det förslag på en satsning på ett digitalt lärarlyft som Anna-Karin Hatt presenterar kan vi nu meddela att Skollyftet beslutat att ta en aktiv roll för att fler lärare ska kunna använda digitala lärverktyg på ett bra sätt i sin undervisning.

Digital fortbildning för det utvidgade kollegiet

Det utvidgade kollegiet Skollyftets primära syfte är att bidra till en bättre och mer likvärdig skola genom att lyfta, ta tillvara och sprida de goda exempel och den samlade kompetens som redan finns bland lärare i Sverige idag. Tusentals lärare med olika bakgrunder, kompetenser och erfarenheter finns idag samlade i det utvidgade kollegiet, dvs nätverket av lärare i sociala medier, där Skollyftet är en av samlingsplatserna för lärarnas informella lärande.

Öppna, fria kurser Skollyftet bygger på kollegialt lärande där lärare med hjälp av sociala medier och digitala verktyg lär och utvecklas tillsammans, av och med varandra. (2) Gamify Software Development Sweden – Google Grupper. This group does not have a welcome message.

(2) Gamify Software Development Sweden – Google Grupper

Hej och välkommen till google-gruppen Gamify Software Development Sweden Temat för det här forumet är hur vi kan använda spelmekanismer för att öka vår produktivitet i mjukvaruutvecklingsprojekt genom att samarbeta, utmanas, utvecklas och ha kul. För att en aktivitet ska definieras som ett spel krävs det att den har tydligt definierade mål, spelregler, feedbackloop och spelare som är med frivilligt.

Tekniken steget före pedagogiken. Allt fler kommuner satsar på en-till-en-projekt och internationellt står sig de svenska skolorna mycket väl när det gäller tillgången till datorer.

Tekniken steget före pedagogiken

Men en ny europeisk studie visar samtidigt att it trots detta bara används i begränsad omfattning runt om i landet. – Det är ingen tvekan om att tillgången till datorer relativt sett är mycket god i de svenska skolorna och att situationen blir bättre och bättre för varje år. Men den goda tillgången svarar inte mot ett större användande av it i undervisningen jämfört med andra EU-länder. Där ligger vi fortfarande på genomsnittet eller till och med lite under, säger Peter Karlberg på Skolverket. Studien ESSIE har gjorts inom EU samt Island, Kroatien, Norge och Turkiet.