background preloader

Läsa

Facebook Twitter

LegiLexi. LegiLexi är en icke vinstdrivande stiftelse med visionen att alla barn ska lära sig att läsa ordentligt under lågstadiet i svenska skolan. Att kunna läsa är en grundförutsättning för fortsatt lärande och ett fundament för demokrati, välfärd och internationell konkurrenskraft. LegiLexi betyder god läsförmåga och vår verksamhet fokuserar på att verka kompetensutvecklande och stödjande för lågstadielärare för att genom dem nå ut till alla barn i Sverige. Stiftelsens erbjudanden baserar sig på forskning och beprövad erfarenhet och drivs helt utan kommersiella, politiska eller religiösa intressen. För att nå målet stöttar LegiLexi lågstadielärare med användarvänliga verktyg, inspiration och bra material att använda i läsundervisningen.

Tester, material och verktyg utvecklas av forskare och lärare för lärare och elever. Till stöd har vi även annan expertis inom olika områden. Brinnande intresse för barns rätt att lära sig läsa Martin Ingvar är professor på Karolinska Institutet.

Andras träd

Arbeta med skönlitteratur. Artiklar. Bedömning. Läsförståelse. Läsinlärning. Läslyftet. Tips på material. Dagens 5 Lyssna till högläsn. Dagens 5 Läs högt. Dagens 5 Läs tyst. Lästräning lika viktigt som idrottsträning. LitteraturMagazinet Debatt För en sådär hundra år sedan kom folkrörelserna igång. Man skulle sluta dricka, börja läsa och ut och idrotta. Så här ett sekel senare, känns det som idrottsrörelsen har lyckats bäst. Alla rör på sig. Jag läste om ett antal storchefer i Sverige. Till och med skoltrötta skejtare gör sina invecklade flippar tills de sitter [...] Och en sak tycks alla vara övertygade om: Träning ger färdighet. Men hur gör vi med läsning? Plötsligt börjar barnen skriva bokstäver, sitt namn, läsa på skyltar. Det finns en tydlig koppling mellan läsförståelse och resultat i de allra flesta skolämnen" Idag är de flesta forskare överens om att det finns en tydlig koppling mellan läsförståelse och resultat i de allra flesta skolämnen.

Språk är makt. Johan Unenge Läsambassadör Foto: Stefan Tell 14 mars 2012 Anmäl textfel Dölj Anmäl textfel. Reading: The Core Skill:Every Child, Every Day. Reading Workshop Strategies. Reading Workshop is a powerful way to structure your reading class. Using this model involves encouraging your students to choose their own books as well as providing significant amounts of time for them to read independently. By allowing your students to choose their own books, you can foster a love of reading that will last a lifetime. Research shows that when children spend more time reading, they become better readers. With a little guidance and encouragement from a teacher who loves to read, students can learn to select appropriate books and discover joy in reading. To find out more about this approach, select one of the topics below or scroll through the items on this page. ~ Laura Candler Featured Reading Workshop Freebies Reading Workshop Works Webinar (Two formats) Reading Workshop Works MP4 Recording - View online below - Click the play button on the image below to watch the webinar right from this webpage.

Power Reading Workshop: A Step-by-Step Guide 1. 2. 3. 4. 5. 6. Responding to Reading with Graphic Organizers. The last few weeks of school I found myself wrapping up our new reading series with the students, and applying all of the skills we had learned throughout the year. Our last unit was heavy on non-fiction text, so I was combing through my brain thinking of new and different ways to respond....when on my doorstep appeared Laura Candler's new book,Laura Candler's Graphic Organizers for Reading: Teaching Tools Aligned with the Common Core. It showed up just in time to save the day! Let me preface this by saying that Laura did send the book to me, but my review is in no way clouded by that. The opinions stated here are my own. As I browsed through the book, there were quite a few of these organizers that caught my eye...mostly because they DIDN'T NEED COPIES to use! You see, this isn't a worksheet book, so much as a book with things that can be reused or created into foldables using plain paper.

Another one I used with this specific story was this text feature organizer. S Literacy File Cabinet. Smart läsare. Www.lararfortbildning.se/web/anmlfort.nsf/files/667922559BD8AADCC1257B71003E63D9/$FILE/Anna Kaya.pdf.