background preloader

Kollegahandledning

Facebook Twitter

Andras träd

Lärarcoachen - Del 1. Lärarcoachen - Del 2. PIL WE: Sverige, Kollegahandledning - lärare hjälper lärare. Agdaringstrom » Två flugor på smällen i London. Januari 12, 2014 Om någon vecka kliver mina kollegor Patrik, Lisbeth, Sandra och jag ombord på planen som tar oss till London.

agdaringstrom » Två flugor på smällen i London

Vi passar på att göra en kombo av att ta med oss nästan 300 gäster på en resa i samband med BETT-mässan och att bli ännu bättre på att utbilda kollegahandledare. Vi kommer att få ha Les Foltos för oss själva i tre dagar där kollaboration, handledning och IKT kommer att vara i fokus. I höstas gick det att lägga vantarna på Foltos rykande färska bok ”Peer Coaching – unlocking the power of collaboration” och jag fick frågan om den var läsvärd. Nu när jag läst den och den ser sådär hälsosamt tummad och märkt med små klisterlappar och klotter kan jag svara att den definitivt är det. Inte minst för skolledare som planerar och organiserar för kompetensutveckling av lärarna i skolan. Coacha varandra. I våras hade jag det stora nöjet att träffa och lyssna på Les Foltos som var i Örebro och pratade om kollegacoach eller kollegahandledning som den svengelska översättningen blivit.

Coacha varandra

Lite twitter från mig under den dagen ledde till att jag och en kollega blev inbjudna att delta i en 4 dagars kurs om just kollegahandledning som Learnit24 driver. Coachen - din väg till framgång?  De lär av varandra. Elev på min egen lektion. Enligt Hatties ”Visible learning” är det få saker man kan göra som lärare som ger större positiv effekt på elevernas skolprestationer än att videofilma sin egen undervisning i syfte att hitta områden att förbättra.

Elev på min egen lektion

Jag har varit inne på det här spåret ett tag, bland annat genom att utsätta mig för observation (även om Robert Coes artikel om klassrumsobservation gjort mig en smula konfunderad, vilket jag skriver om här), men just videofilmande har jag av någon anledning skjutit framför mig. Ända tills förra veckan. Efter att ha förklarat för eleverna varför jag ville filma lektionen var det bara att ta ett djupt andetag, placera paddan längst bak i klassrummet och kasta sig upp på hästen! Bortsett från att några elever ställde sig upp på stolen, tittade in i paddan och räckte ut tungan, var det en ganska vanlig lektion, vilket också var syftet. Jag ville se hur en typisk SO-lektion med mig skulle upplevas ”utifrån”. Jag får nog säga att det inledningsvis kändes ganska bra. Folder_Focussamtal_0321.pdf. Idéskolor för mångfald - att sprida goda idéer och förbättringsprocesser.

Kollegahandledning.pdf. Kollegahandledning i skolan - Gunnar Handal, Kirsten Hofgaard Lycke, Per Lauvås - böcker(9789144001760) Kollegahandledning lyfter pedagogerna och resultaten i Sollentuna kommun. Åter visar siffrorna på fortsatta framgångar för Sollentunas elever.

Kollegahandledning lyfter pedagogerna och resultaten i Sollentuna kommun

I år klättrar de från trettonde till tionde plats för sammanvägt kunskapsresultat. Ovanstående citat kommer från ett pressmeddelande på Sollentuna kommuns hemsida från den 8 april, och bygger på de Öppna jämförelser från SKL som jämför resultat och resursindikatorer på kommunnivå. Skolans resultat beskrivs utifrån slutbetyg, ämnesprov och omvärldskunskap och resurserna utifrån uppgifter om kostnader och personal.

Den mycket intressanta frågan är om resultatet är en spegling av satsningarna på bl a matematik, nära samarbete mellan föräldrar och skola, samt kollegahandledning? Enligt Daniel Broman, förvaltningschef på barn- och utbildningskontoret, har satsningen på den digitala tekniken inneburit en mer kreativ och varierad undervisning som inneburit större möjlighet för eleven att, utifrån sina egna förutsättningarna, nå bättre resultat. Utveckla – Handleda – Lära. Sista dagen på internatet med kvalitetsutvecklarna så ägnade vi eftermiddagen åt att pröva en modell för kollegahandledning.

Utveckla – Handleda – Lära

Metoden hade Max – vår samordnare – hämtat ur boken Kollegahandledning i skolan (Lauvås, Hofgaard Lycke och Handal) och vi hade alla förberett oss genom att tänka ut ett pedagogiskt problem som vi mött i vår skolvardag. Vi jobbade i grupper med sex/sju deltagare och innan vi satte igång utsåg vi ordförande och sekreterare, letade reda på ett rum med whiteboardtavla samt kom överens om att tystnadsplikt kring våra problem skulle råda i rummet.

Här kommer en kort sammanfattning av själva modellen för handledning, som du kan prova själv tillsammans med kollegor i din närhet. Själva idén är att jobba med autentiska problem som har ett äkta värde för dig som pedagog (eller ledare om ni är en grupp skolledare som jobbar tillsammans). Kollegial handledning leder till öppenhet och samarbete. Genom åren har många olika former av kollegial kompetensutveckling växt fram.

Kollegial handledning leder till öppenhet och samarbete

Vad sker när man försöker genomföra ett kollegialt grupphandledningsprogram? Vilken kompetensutveckling kommer till stånd och hur utvecklas lärarskickligheten vid en sådan kollegial handledning? Dessa frågor undersöker Lill Langelotz, universitetslektor vid Högskolan i Borås, i sin avhandling ”Vad gör en skicklig lärare?”. Under perioden 2008-2011 följde och intervjuade Langelotz ett arbetslag bestående av sammanlagt 12 lärare och fyra lärarstudenter som främst undervisade elever i år 7-9. Gruppens sammansättning varierade något under undersökningsperioden eftersom vissa lärare lämnade jobbet och ersattes av nya kolleger.

Gemensamma beslut underlättar genomförandet På den studerande skolan valdes kollegial handledningsmodell i samråd mellan rektorn och lärarna, men det var rektor i sin roll som pedagogisk ledare som initierade idén. Kollegialt lärande genom coachning Janna Scheele. Konsten att lyssna. LEARNIT24 - Kollegahandledning - LEARNIT24. Lektionsobservationer. Att få hjälp av en kunnig person, en rektor, en kollega eller någon annan med kompetens att bedöma en lektion kan vara till stor hjälp för en lärare.

Lektionsobservationer

Skolinspektionen har utarbetat ett observationsschema för denna typ av bedömning. Schemat används i första hand i samband med Skolinspektionens kvalitetsgranskningar. Men det kan också med fördel användas av en kollega eller någon annan som sitter med under lektionen. Schemat utgår från forskning om vad som är bra undervisning. PDF-formatObservationsschema (PDF-fil, nytt fönster) Word-formatObservationsschema (Word-fil, nytt fönster)

Lärarbesök i klassrum bästa fortbildningen. Var tredje svensk lärare säger sig aldrig ha fått återkoppling på sitt arbete, varken av rektor eller kollegor.

Lärarbesök i klassrum bästa fortbildningen

Svenska skolan är bland de sämsta i OECD på att utvärdera lärarnas arbete. Det försämrar lärarnas motivation och därmed elevernas resultat. Men framför eleverna gör han som han brukar. "Processen sker i ens eget huvud"  Skapa en egen arena och lyft reektionen till en högre nivå. Bild: Folio images.

Skapa en egen arena och lyft reektionen till en högre nivå