background preloader

Coaching

Facebook Twitter

Livshjulet - Metodbanken. Om coaching | ICF Sverige. ICF definierar coaching som ett samarbete mellan klient och coach i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar klienten att maximera sin personliga och professionella potential. Coachen arbetar med utgångspunkten att klienten är expert i hans eller hennes liv och arbete och ställer därför frågor istället för att ge råd. På denna grund är det coachens ansvar att : Utforska, förtydliga och hålla samtalet inom ramen för det klienten vill uppnå genom aktivt lyssnande och närvaroUppmuntra klienten till självinsikt genom direkt kommunikationStälla kraftfulla frågor för att klienten ska få nya insikter och lösningarSkapa goda förutsättningar för att klienten ska ta ansvar och göra framsteg Coaching används för att hitta lösningar på problem och göra det som är bra ännu bättre.

ICF har definierat elva kärnkompetenser som utgör själva kärnan bland de färdigheter en professionell coach skall besitta och demonstrera. Calling all New or Aspiring Teacher Coaches! - Always A Lesson. Gain Research-Based Techniques and Tools to Boost Teacher Performance and Proficiency If you are interested in becoming an instructional coach, come along the journey with me. I will show you what coaching is all about from start to finish. I provide tons of free resources just for taking the course. You won’t regret the knowledge bombs released in each module. Join in the fun by clicking the photo above! Here’s some more details on each module: M 1: applying for a position, making connections, getting informed, preparation, developing a philosophy of coaching M2: scheduling, duties, planning meetings, PD sessions, observations, mentorship M3: best practices, coaching types, coaching cycle (lots of free downloadable resources here) M4: variety of struggles shared with solutions M5: a coach’s coach Don’t be shy… join today!

About the author, Gretchen I am an educator of almost a decade, passionate about cultivating talent in aspiring and new teachers through practical tips and strategies. Lärarcoachen - Del 2. Lärarcoachen - Del 1. ICF Sverige | ICF Charter Chapter Sverige. Uppdrag att stödja grundskolor i utanförskapsområden. ”Ta in en coach – och släpp kontrollbehovet” De är båda lärare i botten, men för ett antal år sedan upplevde de att de kört fast i sin lärarroll. Grundskoleläraren Anna-Karin Arenius kände sig ensam i klassrummet och hade svårt att sätta upp egna mål för sin undervisning.

Gymnasieläraren Helena Isakson ville bli bättre på att stötta sina elever att nå målen. Deras lösning blev en coachutbildning. – Många ekonomiska ämnen handlar om entreprenörskap och här kände jag att jag saknade något som lärare. Jag hade ett kontrollbehov och behövde lära mig att släppa taget och förlita mig på att eleverna kan hitta sina egna lösningar och svar, säger Helena Isakson, som tidigare var biträdande rektor och gymnasielärare i ekonomiska ämnen. Nu driver de tillsammans Skolcoacherna, som ansvarar för individuell coachning i Skolverkets treårsprojekt ”Handledning för lärande”. – Det övergripande målet för coachning är alltid högre elevresultat, men det går att använda till så mycket i skolan.

Hur hjälper ni dem som tappat lusten? Källa: Skolcoacherna. Coach hjälper lärare att må bra. Det blev många skratt och krångliga instruktioner innan lärargänget på Kungshagens Montessoriskola i Nyköping hade fått upp varandra från golvet. ”Jag vet inte hur du ska komma upp!” Utbrast en lärare desperat och lade sig själv ner för att undersöka hur kroppen fungerar i den här situationen. Övningen ingick i vårens första må bra-pass, en del av det ettåriga må bra-projekt som skolan befinner sig mitt i. Det är initierat och planerat av Lotta Fogel, 1–7-lärare i svenska/so och vidareutbildad i bland annat beteendevetenskap och projektledning.

Nu är hon landets, så vitt hon vet, första skolcoach och hon går en utbildning som ska göra henne till certifierad coach. – Jag ville renodla mitt intresse för personlig utveckling och de ”mjuka delarna” av skolans arbete, säger Lotta Fogel. Hon fick chansen när hon kom i kontakt med Maria Eneqvist, rektor för den fristående Kungshagens Montessoriskola.

. – Men jag sa att det var det här jag egentligen ville göra. Frågorna man ville samlas kring var: Skolcoach motiverar eleverna | Ostnyland. SKOLCOACH. För Anna-Lena Ström är kontakten med eleverna det bästa med jobbet. (Foto: Oskar Karlsson) Ungdomar får mer stöd i skolan än tidigare. I Borgå har skolorna infört skolcoachar till hjälp för invandrare och för att stöda de som har det svårt i skolan. BORGÅ Programmet med skolcoachar hänger ihop med projektet Utbildningsmässig jämlikhet som inleddes för nästan tre år sedan. Projektets mål är att jämna ut skillnaderna mellan skolorna i kommunen. I Borgå jobbar två skolcoachar, en på svenska och en på finska. I Pääskytien koulu studerar många invandrare. . – Samhället har förändrats och allt flera ungdomar behöver olika former av stöd.

Skolcoachen jobbar självständigt En skolcoach har mångsidigare och mer specifika uppgifter än skolgångsbiträdet. I Gammelbacka och Vårberga skolor samt i Pääskytien koulu, Kevätkummun koulu och Peipon koulu ska de skolgångshandledare som anställts med statens bidrag, och som arbetar inom jämlikhetsprojektet, jobba som skolcoachar från och med nästa år. Skolcoachen reder ut trassliga tonårstankar | Huvudstadsregionen | svenska.yle.fi. Under höstterminen 2014 har eleverna i Gymnasiet Grankulla samskola haft möjlighet att träffa en skolcoach. Försöket har varit så lyckat att samarbetet med coachen fortsätter även detta år. Anna Nordströms uppgift är att få eleverna att lära känna sig själva och bena ut tankarna inför framtiden. Idén att bli skolcoach föddes då de egna barnen gick ut grundskolan och stod inför stora val. - Det var en stor frustration inte bara för barnen utan också för mig som förälder.

Hur ska de som är så unga veta vad de vill? Vårt skolsystem är uppbyggt så att du redan i första klassen i gymnasiet ska veta vilka kurser du ska ta för att du kanske senare vill bli jurist eller läkare, i en ålder då inget sådant är intressant, säger Nordström. Skillnad mellan coach och handledare Skolcoachens uppgift är att förbereda eleverna för mötet med studiehandledaren. - I mötet med mig pratar vi mycket om vad de vill och vem de är. Det handlar om att eleverna ska lära känna sig själva. Lärarcoacher ger resultat.