background preloader

Carol Dweck

Facebook Twitter

How To Help Every Child Fulfil Their Potential.

Growth mindset

Carol Dweck, "Developing a Growth Mindset". Carol Dweck, Growth Mindsets and Motivation. Carol Dweck: Kraften i att tro att du kan bli bättre. Carol Dweck: The Effect of Praise on Mindsets. Carol Dweck: The power of believing that you can improve. TEDxNorrköping. 5 Strategies For Creating A Genius Mindset In Students. How Can We Help Every Student Tap Their Inner Genius?

5 Strategies For Creating A Genius Mindset In Students

By Zacc Dukowitz, Learnbop.com When we hear the word genius, certain people come immediately to mind—Albert Einstein in mathematics, or Warren Buffett in investing—but what exactly sets these people apart? It’s easy to simply shrug and say to ourselves, “Those people are just different. They have something most people don’t, and it’s as simple as that.” But the steps taken to arrive at a place of genius are actually more concrete, and have less to do with innate talent, than you might think. When it comes to cultivating intelligence, mindset is a huge factor. What is “Mindset”? Mindset refers to the beliefs you have about yourself and your basic qualities. Crucial opportunities for the application of good mindset habits occur in the classroom every day. And students who are—well, they may in fact be better positioned to become the next Einstein.

Carol Dweck. Carol dweck. Tänker du att elever är A- eller C-elever?

carol dweck

Tänker dina elever det? Kan det påverka deras kunskapsutveckling? Jorå. Carol Dweck har beforskat detta och pratar om två olika former av ”mind-sets” – att 1) antingen se att elever kan utvecklas och kommunicera detta (growth mind-set) eller att 2) man kan/kan inte (fixed mind-set). Hennes forskning har visat att vilket mindset elever har (läs: utvecklar, bl.a. genom hur vi lärare kommunicerar) kan ha stor påverkan på deras lärande. Även i Hatties ”Visible learning” kan vi se att INTE klassificera elever kan ha stor positiv påverkan på deras lärande (effektstorlek 0,61). ”Recent research has shown that students’ mind-sets have a direct influence on their grades and that teaching students to have a growth mind-set raises their grades and achievement test scores significantly.”

Läs mer här (finns flera referenser i artikeln). Carol Dweck. Lässtrategin ”att ställa frågor” – att förbereda ett litteratursamtal.

Carol Dweck

I detta inlägg vill jag dela med mig av ett lektionsupplägg där jag aktivt arbetar för att utveckla elevernas läskompetens. Lektionen handlar om att eleverna är delaktiga i förberedelserna inför ett gemensamt litteraturseminarium i ku rsen Svenska 2. I samband med detta arbetar vi med och utvecklar läsförståelse-strategin ”questioning” – att ställa frågor (Barbro Westlund Att bedöma elevers läsförståelse s. 48). Lektionen syftar även till att utveckla elevernas metakognitiva tänkande och förmåga till reflektion. Forskningsanknytningen Eftersom många av er som hör av sig till mig uppskattar jag att utgår ifrån forskning när jag delar med mig av mina lektionsupplägg kommer jag även i detta inlägg att referera delar ur den litteratur som är central när jag planerar min undervisning. Gemensam läsning ger resultat – ett steg i taget.

Department of Psychology. Carol Dwecks idé om ”mindset” - Kvartssamtal.se. Här finns en länk till Carol Dwecks bok, Mindset – The new success of psychology.

Carol Dwecks idé om ”mindset” - Kvartssamtal.se

Vi har tidigare skrivit om denna idé, men det tål att upprepas och återigen ta upp till diskussion. Huvudtesen är att sträva efter att ge eleverna en ny och bättre attityd till sitt lärande. Till exempel om en elev inte klarar av vissa moment, presterar dåligt på ett prov eller uppfattar någonting som svårt, är det väldigt lätt för dem att ta det som en bekräftelse på sin självkänsla – ”Jag är inte så smart.” ”Jag lär mig långsammare än andra.” ”Jag är inte bra på (ämnet)” De tror att detta beror på talang eller begåvning.

Man tänker ”jag har det, eller så har jag det inte” och att det på något sätt är förbestämt. Detta kallar Dweck för att ha en ”fixed” mindset. Pedagog Värmland. Janna Scheéle. Aldrig har väl skola, lärare och undervisning varit så mycket i fokus som nu.

Janna Scheéle

I sociala medier är debatten glödhet. Det pratas oerhört mycket om betyg och bedömning, som om det vore skolans huvuduppdrag. Samtidigt presenteras larmrapporter om att barn och elever är väldigt stressade över och under sin skolgång (t.ex. Fixed vs. Growth Mindsets. I huvudet på Carol Dweck - Mindsetbloggen - ...tänk vidare... Jag har under ett antal år intresserat mig för och försökt använda Carol Dwecks Mindset-teori.

I huvudet på Carol Dweck - Mindsetbloggen - ...tänk vidare...

För mig startade det i klassrummet som ett sätt att skapa ett motiverande klimat med elever i stort behov av detta men insåg vartefter att alla elever (och vi lärare själva) skulle kunna dra nytta av detta tänkesätt. Begreppet Mindset har sedan under åren dykt upp här och var i den svenska skoldebatten t ex genom inslag i BoB-kursen (distanskursen vid Karlstad universitet) och i diverse forum på nätet. Genom översättningen till svenska av hennes bok Mindset så verkar intresset stiga. Learning to differentiate between fixed mindset and growth mindset. - Lana Al-Attar. Mindset. MindSet: A Book written by Carol Dweck. Teaching a growth mindset creates motivation and productivity in the worlds of business, education, and sports.

Mindset-animation. Mindset Quotes by Carol S. Dweck. Mindsets Sample Lesson.