background preloader

Bo Hejlskov Elvén

Facebook Twitter

2014 4 Bo Hejlskov Elvén Alla människor som kan uppföra sig gör det. Alla elever har alltid rätt att säga nej. Bo Hejlskov Elvén är psykolog och har länge sysslat med problemskapande beteenden i Danmark och Sverige.

Alla elever har alltid rätt att säga nej

Han har funnit att beteendena är mycket lika oberoende om han arbetat med barn och elever i särskolan, med elever i grundskolan med neuropsykiatriska svårigheter, eller med vuxna i fängelser eller i demensvården. – Även om läraren anser att en elev har problemskapande beteenden så är det inte säkert att eleven håller med. Det är lärarens ansvar att reda ut varför han anser det är ett problemskapande beteende, säger Bo Hejlskov Elvén. Det som anses som stora problem i en miljö är det inte i en annan. Vissa situationer som lärare enkelt löser i särskolan anses som mycket problemskapande i grundskolan. Det är beteenden som många lärare i grundskolan inte är vana vid. – Läraren kan inte övervältra ansvaret på eleven, på föräldrarna, kommunen eller någon annan.

Sedan finns de som biter sig, skär sig i armarna, river sig själva för att få kontroll. Att hantera problemskapande beteenden i skolan. Med hjälp av den låg-affektiva pedagogiken kan det skapas en pedagogisk miljö med positiva förväntningar på elever som vi upplever har problemskapande beteenden.

Att hantera problemskapande beteenden i skolan

Elever i behov av särskilt stöd, behöver särskilt stöd. För att kunna arbeta med dessa elever på ett bra sätt krävs därför särskilda metoder. Psykolog Bo Hejlskov Elvén går med självklara steg upp på scenen i Olympiaskolans aula. Han ska föreläsa om problemskapande beteende i skolan. I publiken sitter förstelärare, specialpedagoger och skolledare från Kunskapsstaden Helsingborg. När det handlar om problemskapande beteenden i skolan menar Hejlskov att det handlar om att pedagoger behöver kunna hantera beteendet. Hejlskovs grundtanke är att: Den som kan uppföra sig gör det men när en elev inte kan nå upp till de krav och förväntningar ställs söker eleven en lösning på det problemet. Att ta ansvar för elevens beteenden och reaktioner. Att vägra ge diagnoser är att svika barnen.

Vi ställer diagnos när skolan och föräldrarna inte lyckas möta barnets förutsättningar i vardagen.Bo Hejlskov Elvén Senaste veckorna har debatten om adhd blossat upp igen.

Att vägra ge diagnoser är att svika barnen

En av orsakerna har varit att det visat sig att barn födda i slutet av året har större risk (eller chans) att få en adhd-diagnos än barn födda i början av året ( DN 10/5). Debattartiklar och bloggar har skrivits där man genast pratar om överdiagnosticering och diagnosticering av vanliga personlighetsdrag. Det har å andra sidan bemötts av bloggar och debattinlagor främst från personer med egen diagnos som beskriver sina egna erfarenheter av hjälp och stöd utlösta av diagnosen. Jag känner att det kanske även behövs en tredje röst i debatten. Adhd är en diagnos som ställs om en person inte klarar sig i livet på grund av svårigheter med uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Alla har vi en viss aktivitetsnivå, en viss uppmärksamhetsförmåga och en viss impulskontroll. Leg. psykolog och fackboksförfattare. Beteendeproblem i skolan - Bo Hejlskov Elvén - böcker(9789127139473)

Bo Hejlskov Elvéns blogg. Nyligen blev jag ombett att kommentera några arkitektritningar på en F-6-skola som ska byggas i en skånsk kommun.

Bo Hejlskov Elvéns blogg

De fem yngsta årskurserna skulle ha klassrum på bottenvåningen och sjätteklassarna en liten egen avdelning på andra våningen, som liksom stack upp över ettplansskolan. Mitt i sjätteklassernas avdelning hade arkitekterna ritat en loftgång runt en fem meter bred öppning ner till en centralhall, just innanför entrédörrarna. Alla de små eleverna skulle gå igenom centalhallen på vägen till och från matsalen. Det betyder att alla de små eleverna skulle gå under öppningen där sjätteklasseleverna kunde stå och titta och, inte minst, spotta på dem. Det är min erfarenhet att skolan kommer att ha problem med sjätteklasselever som spptter de små elever i håret när de är på väg in i matsalen. Byggnaders utformning har stor betydelse för människans beteende. Förr i tiden diskuterade vi huruvida funktionsnedsättningar var en konsekvens av arv eller miljö. Direkt sinnesmässig påverkan. Bo Hejlskov Elvén.

Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder (33497-01) Problemskapande beteende stör det normala samspelet mellan människor, och förekommer ofta vid psykiska eller neuropsykiatriska störningar av olika slag.

Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder (33497-01)

Det kan vara allt från relativt beskedliga tics till vredesutbrott, olydnad, självskadande beteende eller bisarrt uppträdande, och är ett stort problem i många pedagogiska verksamheter. Även föräldrar till barn med särskilda behov kan ha svårt att veta hur man ska handskas med beteendeproblem. Denna bok ger dels en ram för förståelse av olika typer av problemskapande beteende, dels enkla metoder för att förebygga och hantera dessa beteenden. Metoderna tar utgångspunkt i vad som kännetecknar personer med ADHD, autismtillstånd, Tourettes syndrom och andra neuropsykiatriska funktionshinder samt utvecklingsstörning.

Boken riktar sig till blivande och yrkesverksamma psykologer, pedagoger och omsorgspersonal, men i lika hög grad till föräldrar och andra anhöriga.