background preloader

Wijbyeva

Facebook Twitter

Arbetsschema-tabell-2-5-och-10. File_download. Systematiskt kvalitetsarbete kring undervisningen. Det var ingen som begärde det av mig.

Systematiskt kvalitetsarbete kring undervisningen

Jag drevs av egen nyfikenhet. Jag ville se hur min undervisning påverkade, eller inte påverkade mina elevers lärande. Jag ville utveckla det jag kunde utveckla. Undervisningen var utvecklingsbar. Veckomatte6Web.pdf. Matematikpapper. De kopieringsunderlag du finner här kan du fritt använda i din undervisning.

Matematikpapper

Har du önskemål, förslag eller synpunkter, hör av dig till Lena.Trygg@ncm.gu.se. För beskrivningar och förslag på hur matematikpapper kan användas, se Matematikpapper i undervisningen >>Nytt! Tom multiplikationsruta, två mindreTom multiplikationsruta, en större Kollegieblocksrutigt papperObs!

Skolutveckling!

Blandat. Flippat. Pea_2077_37829_1.pdf. Upplev energi. <<Vad är energi?

Upplev energi

Klassens Energibok>> Upplev energi - 11 praktiska övningar Ämnen: Bi, Fy, Ke, Ge, Sh, Tk Upplev energi innehåller övningar som konkretiserar resonemang kring olika energibegrepp. De praktiska övningarna passar perfekt som fortsättning eller tillsammans med introduktionsövningen Vad är energi? Målet med Upplev energi är att eleverna genom experiment, undersökningar och egna konstruktioner ska få förståelse för energins oförstörbarhet och flöde, kunskaper om olika energikällor och bränslen och deras påverkan på klimat och miljö, fotosyntes och förbränning och koppla detta till aktuella samhällsfrågor. | Läroplanskoppling Upplev energi 4-6 (pdf) Material och verktyg till den här övningen finns i menyn till höger och specificerat under varje övning.

Genomförande Instruktionsfilmer: Till vissa av övningarna finns instruktionsfilmer som visar hur ni förbereder och vilka resultat som kan förväntas. Se alla filmer på Energifallet Play. Watch the solar eclipse in Svalbard - Norway - Troms. Online - lär dig geografi (svenska)

GOTD

Recept. Kamratrespons, fakta o föreläsningar. Förra veckans kamratrespons av djurbilder börjar nå sitt slut.

Kamratrespons, fakta o föreläsningar

Många har ritat om och förbättrat sin bild flera gånger och börjar känna sig nöjda.Vi har samtalat om hur man läser med flyt och inlevelse. Tvåorna fick läsa en faktatext om en björn ur Diamantjaktens arbetsbok för en kompis och tillsammans prata om och rita in på vilket trappsteg de kan tänkas ligga i en läsutvecklingsmatris (källa: Cecilia Seiman). Under våren kommer jag träffa varje elev enskilt och samtala/diskutera deras läsutveckling inom läsflyt och läsförståelse.Läsläxan i veckan lästes upp för kamrat och två stjärnor och en idé-lapp klistrades in längre bak i läxboken.

Från ovannämnda matris fick barnen mer idéer och tips.Skrivande av faktatext om eget valt djur i världen har de flesta blivit klara med. När vi ändå var i farten skrev eleverna en egen faktatext om björnen också. Har haft förmånen att inleda min föreläsningsvår om ABC-klubben i Linköping och Norrköping i veckan. Samtiden - Skolforum 2013: Läsförståelsestrategier i praktiken i år f-3.

Appar

Skolan. Formativ bedömning. Länktips åk F-6. Formativ bedömning. Planeringen gör jag till undervisning. Att planera undervisningens innehåll och struktur tillsammans med eleverna är varken tidskrävande eller något slag av extra arbete.

Planeringen gör jag till undervisning

Att planera tillsammans med eleverna gör jag till undervisning och därmed är planeringen lektioner. När vi planerar tillsammans och låter planeringen vara en naturlig del av skolvardagen innebär det att eleverna tar ett naturligt ansvar för sina studier, utövar ett inflytande över sina studier, utövar ett inflytande över det inre arbetet i skolan och rent konkret får möjligheten att utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former. När jag planerar tillsammans med mina elever utgår jag självklart ifrån att mina elever både vill och kan ta ett personligt ansvar för såväl inlärning som för hur arbetet i skolan kan utformas. Planeringen gör jag till undervisning och rent konkret planerar vi oftast i smågrupper.

Varje elevgrupp har sin uppgift i planeringen. Att planera tillsammans med eleverna är att vara nära eleverna. Malin. Screencast. Läsförståelse 100813. Kunskapsvägg. Nu tror jag att väggen ska vara i stort sett komplett även för åk 4-6.

Kunskapsvägg

Det jag vet som fattas är moderna språk. Ska försöka få till det också här framöver. Upplägget ser likadant ut som de tidigare jag har lagt ut. Till varje ämne så är det de ämnesspecifika förmågorna, det centrala innehållet samt kunskapskraven för E, C och A nivå i åk 6. Kunskapskraven är skrivna med du istället för eleven, annars så är det samma text som kunskapskraven i Lgr 11. Vill du titta på de andra ämnena eller kunskapsväggen för åk 1-3 så hittar du dem under kunskapsvägg i menyn.