background preloader

Tips!

Facebook Twitter

HelaSverigesKlassrum. Gärdesskolan - Utvecklande arbetssätt. Modul: Modulerna innehåller olika moment med filmer, diskussionsfrågor och annat inom ett område.

Gärdesskolan - Utvecklande arbetssätt

Just nu har vi skapat fem moduler i olika kategorier, men vi hoppas kunna skapa fler. Varje modul är uppbygd på samma sätt: Moment A – individuell förberedelseMoment B – kollegialt arbeteMoment C – aktivitetMoment D – gemensam uppföljning Individuell förberedelse = du läser själv litteratur och tittar på filmer för att förbereda dig inför de kommande momenten. Kollegialt arbete = arbete tillsammans med kollegorna. Aktivitet = arbete som utförs tillsammans med kollegorna eller i klassen. Gemensam uppföljning = gemensam reflektion och sammanfattning av arbetet som utförts. Mängder med GOTD i alfabetisk ordning. Handfasta råd om provkonstruktion. – Vad kommer på provet?

Handfasta råd om provkonstruktion

Det är säkert fortfarande en de vanligaste frågorna som ställs i ett klassrum inför ett provtillfälle. Lärare ska inte bara kunna svara på denna fråga, de ska också kunna motivera provets innehåll för eleven och för sig själv. I boken Konsten att göra bra prov – vad lärare behöver veta om kunskapsmätning presenterar och diskuterar Christina Wikström centrala frågor kring prov och bedömning. Begrepp och perspektiv som ligger nära framtagandet av mer storskalig tester som nationella prov och högskoleprovet relateras till lärares konstruktion och användande av prov. Teoritiska och praktisnära perspektiv som kan leda till att lärare med stöd i kursplan, beprövad erfarenhet och vetenskap kan besvara denna fråga bättre kombineras. Validitet och tillförlitlighet. Hur gör en elev som lär sig mycket? Så här i slutet av terminen fick en av mina klasser fundera en stund på frågor om lärande och därefter skriva en kortare text.

Hur gör en elev som lär sig mycket?

Det är alltid bra att formulera sig i skrift för det hjälper eleverna att på ett djupare plan fundera över sitt eget lärande (att sätta ord på sina tankar utan att formulera sig är ju svårt). Frågorna var bland annat: Hur vet man och ser att en elev lär sig mycket (generellt)? Didaktorn: Våga ta några smällar. Main - TeachThought. 10 Strategies To Make Learning Feel More Like A Game - 10 Strategies To Make Learning Feel More Like A Game by TeachThought Staff We’ve talked about gamification quite a bit, which is different than game-based learning, if you’ll recall.

10 Strategies To Make Learning Feel More Like A Game -

Red light – green light, tålamod och turtagning. Står du någonsin mitt i klassrummet, omgiven av viftande händer, ropande, skuttande elever – alla runt dig pockar på din uppmärksamhet, alla runt dig vill ha hjälp och de vill ha den nu, nu, nu!

Red light – green light, tålamod och turtagning

Detta fenomen har, sakta men säkert, växt fram i en av mina grupper och plötsligt slog insikten mig med full kraft. Här finns nästan ingen som kan vänta på sin tur. Här vill många ha hjälp eller feedback direkt, utan någon form av väntetid och det är bara jaget som är i centrum, aldrig kollektivet, aldrig vi som grupp. Under mina snart 14 år som lärare har jag sett att elever får allt svårare att vänta på sin tur, att ha tålamod. Vi lever i en värld där allting ska gå snabbt. Jag kände mig frustrerad och tog ett litet snack med hela gruppen. Vad är då röda och gröna kort? Page. En del elevers känsla för tid är inte lika välutvecklad som andra elevers.

page

De kan ha svårare för vad innebörden av kvart, två minuter eller två veckor är och kan ha svårt att planera sin vardag trots att de kommit upp i åren. Deras oförmåga kan skapa irritation och det är inte ovanligt att andra kan tycka att de är oansvariga och själviska när de gång på gång kommer för sent, trots upprepade påpekanden. File_download. Veckans forskning säger att ...

What is Genius Hour? - Genius Hour. What is Genius Hour?

What is Genius Hour? - Genius Hour

Genius hour is a movement that allows students to explore their own passions and encourages creativity in the classroom. [INFOGRAPHIC] Instructional Design Model: Gagné’s 9 Events of Instruction. This weekend I decided it was about time I created a new instructional design themed infographic.

[INFOGRAPHIC] Instructional Design Model: Gagné’s 9 Events of Instruction

I’ve created a few in the past, which I’ve shared on my blog (here, here and here), and they’ve proven to be some of my most popular postings. How did I go about creating this infographic? For starters, I browsed online through some instructional design sites to get ideas for what I wanted my subject to be. Awesome Poster Featuring 7 Ways to Engage Students in Class. 9 Events in Instruction. Events in Instruction- Event #9. Image Posted by Mia Posted on.

Events in Instruction- Event #9

20+ Ways to Engage your Students in Learning. 5_Minutes_Content_Vocab.pdf. Science Interactive Notebook. Metoder - Google Docs. How To Grow Your Intelligence Graphic - Growth Mindset Blog & Newsletter. Growth Mindset Reflective Questions for Teachers. December 10, 2014 Here is another interesting work from one of our favourite blog authors : Dr Jackie Gerstein.

Growth Mindset Reflective Questions for Teachers

Of course you know her I have shared several of her beautiful visual in the past. Today, and as I was wading through my Twitter feeds I came across another of Jackie's infographics on growth mindset. Plugga bättre: Mindmap. Jobba smart. En app, en lördagkväll och en ny LPP! I lördagskväll satt jag och lekte med appen Comic Life. Samtidigt var jag stressad över att jag ännu inte hade visat eleverna någon planering över vårt nya arbetsområde ”Forntiden”. Planeringen hade jag som vanligt mest i skallen med idéer och inspiration från NE SKOLA, lärarhandledningen till boken Forntiden, Västerbottens museum – SKOLWEBB och MediaCenter Västerbotten.

Och så här är det ofta för mig. Plockar på mig som en liten ekorre av delar här och där, men sedan får jag inte till det där med en vettig planering, Och får jag till en planering, så visar jag den nästan aldrig för eleverna!? Photos de Annika Åberg Löfvenborg - Annika Åberg Löfvenborg. Classroom Freebies Too. Check out the UPDATED version of my "TAG!

You're It! " Awesome Poster Featuring 7 Ways to Engage Students in Class. 7 Tips on how to Drive Students Motivation.