background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Alfons Åberg. Alfons Åberg, en personlig favorit.

Alfons Åberg

Gunilla Bergströms fantastiska böcker. En lärare under ständig utveckling.

Engelska

Tips och material från lärare. Sva. Clicks and clunks. Fortsättning på hur jag som lärare kan lära ut self-monitoring, självövervakning, till elever i tidiga skolår integrerat med RT i lässtrategiundervisningen.

Clicks and clunks

Fortsättning på förra inlägget, dvs. del 2. Läraren modellerar. Besök av blivande 1:or. Följ mitt arbete kring läseboken Livet i bokstavslandet till hösten. I veckan hade jag besök av mina blivande elever.

Besök av blivande 1:or. Följ mitt arbete kring läseboken Livet i bokstavslandet till hösten.

Ivriga, glada och härliga barn som med spritt i hela kroppen längtar efter att börja skolan. Härligt! Ett mycket viktigt uppdrag för mig blir att ”sprittet” håller i sig läääänge. Under besöket fick barnen plocka upp lite saker ur en påse. Det magiska ägget - från fantasi till verklighet. Ettorna har blivit ena riktiga hejare på att skriva det här året och de flesta tycker det är jätteroligt!

Det magiska ägget - från fantasi till verklighet

Vi hade turen att kunna avsluta vårt läsårstema med en resa till Kolmårdens djurpark och där genomföra Jakten på strutsägget. Bilderbokens möjligheter. Terminen är slut och jag ser tillbaka på ett otroligt roligt och lärorikt läsår där jag för första gången arbetat med en grupp nyanlända elever.

Bilderbokens möjligheter

4-fältare med stödtext. Start på Bild och ordprojektet, besök på språkcafé.

SVA

Att förstå vikten av att läsa rubriker och bilder i beskrivande text. Läs- och skrivundervisning. Röda tråden. Språkutvecklande arbetssätt. Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare.

Språkutvecklande arbetssätt

Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas.

Materialet i utvecklingspaketet ger stort utrymme för egna reflektioner och diskussioner i grupp.

Sekvensbilder

Gästbloggare Marie Trapp om Lässugen och läsförståelse. Först ut 2016 i vår gästbloggsserie är Marie Trapp i Nyköping.

Gästbloggare Marie Trapp om Lässugen och läsförståelse

Marie är 1-7 lärare med sv/so och idrott som inriktning. File download. CHEKLISTOR. Bookmarks. I love to read… I always have.

Bookmarks

It makes me sad to think of a world without books… I mean books with pages made of paper. One of my favorite things is to see a child passing the pages of a book while mama or papa reads. I believe that many memories are made between the pages of a book. image source With teacher appreciation week around the corner I round up some cute easy to make bookmarks just in case you need a little quick gift for those amazing teachers that make this world a better one. Here they are… CLIP it! Stitched Heart Bookmarks and Free Printable. Ett halvt ark papper. Vad har du i din ryggsäck 1. Snabbstart i svenska för nyanlända. Lässugen: Amanda och Eva Röse. Ordburken: Rimdans. Jenny på Wendes.

Spökbarnen bilder. Sp kbarnen som ndrade f rg. Den här spöksagan fick jag på en amerikansk mailinglista, översatte den till svenska och ändrade lite.

Sp kbarnen som ndrade f rg

Den skulle passa jättebra med flanobilder till :-) Det var en gång en spökmamma som hade nio små spökbarn. En dag öppnade spökmamman kylskåpet och upptäckte att de hade så lite mat att hon måste gå till affären och handla. Innan hon gick sade hon till sina barn "kom ihåg att spökbarn bara får äta vit mat, annars byter ni färg". Sedan gick hon till affären. Men under tiden hon var borta blev ett spökbarn hungrig och började leta efter mat. Svenska - Mitt lilla klassrum på nätet. Dokument: Kartläggning, observation och smått och gott. Ta emot nyanlända i förskoleklass och åk 1-2. Jag tänkte skriva lite grann om vad vad som kan vara lämpligt att tänka på när man tar emot de allra yngsta nyanlända eleverna i klassen.

Ta emot nyanlända i förskoleklass och åk 1-2

Alltså det som man själv som klasslärare kan göra, oavsett om eleven har tillgång till studiehandledning, modersmålsundervisning, andraspråksundervisning utanför klassen eller specialpedagogiskt stöd. Checklista språkutvecklande arbetsområde. Att starta en lektion på effektivt sätt. Att ha startuppgift i början som är skriftlig är ett bra sätt att starta en lektion på, men ibland hinner jag inte med det. Jag vill hinna med andra förmågor och upplever ibland att skrivuppgiften kan ta hela lektionen i anspråk.

Tystnad ger de bästa resultaten. Länge har det tvistats om huruvida det är bra med bakgrundsmusik när man pluggar eller inte. Inte omöjligt är det så att de rön som säger att musik vid läxläsning främjar goda studieresultat har bidragit till att mp3-spelare numera är välkomna i många klassrum runt om i landet. Nyligen har Universitets Ljudmiljöcentrum i ett forskningsprojekt, finansierat av Sparbanken Finns Framtidsstiftelse, undersökt hur läsning och läsförståelse påverkas av ljudmiljöer.

Enligt en artikel på Lunds Universitets hemsida går det att läsa att forskargruppen bakom projektet menar att det inte råder några tvivel om att tystnad ger de bästa resultaten i fråga om läsförståelse. Frågebatteri, av Jenny Ottosson, inspirerad av Marie Andersson, Ö-pedagogen. Språkutvecklande arbetssätt. Tips. Aktiva eleverna under högläsning.

Under ett par pedagogiska konferenser har vi behandlat högläsning och diskussionerna har då bland annat kretsat kring att det inte är alla elever som hänger med, förstår eller ens lyssnar under högläsning. Person- och miljöbeskrivning.doc. Förebyggande arbete och tidiga insatser med hjälp av tidsenliga alter…

Montessori

Läsförståelse, fonologisk medvetenhet, språklekar. Läsfixarna. Tema Astrid Lindgren. Retorik. Alfabetet. Filmer. Skriva. Genrepedagogik. Untitled. Adrienne Gear Reading Power homepage. Modellera och andra begrepp. LASK-parmen2014.pdf.