background preloader

Skriva

Facebook Twitter

Laura Diehl Illustration. Person plats problem. Välskrivning. Praktiskt kom-i-gång stöd. Struktur: Kooperativ fyrfältare – Kooperativt lärande. I vår undervisning ställs vi ständigt inför utmaningen att lära ut nya ord på ett effektivt och engagerande sätt.

Struktur: Kooperativ fyrfältare – Kooperativt lärande

Att introducera ord genom att läsa upp ordet, skriva upp ordet och försöka att förklara på bästa sätt vad ordet betyder, blir lätt tjatigt när det är många ord att ta sig igenom. Att visa bilder till underlättar, men finns det inget bättre sätt som gör eleverna mer delaktiga? Jo, med hjälp av en kooperativ fyrfältare! Med en kooperativ fyrfältare får eleverna själva en chans att utveckla språket och sitt ordförråd, i samverkan med sina klasskompisar.

Vi har provat denna övning i årskurs 3 med andraspråkselever med utmärkt resultat. Tanken kring denna övning utgår från strukturen Pussel (eng: jigsaw) med hem- och expertgrupper och liknar mallen för strukturen Mötas på mitten (eng: placemat concensus) fast omvänd! Dela in eleverna i hemgrupper. Mallen till fyrfältaren hittar du HÄR. Foto: Lisa Westman Struktur: Brainstorm. Kooperativ fyrfältare. Hur du skriver en argumenterande text. Argumenterande text boxning.pages. Debattinlägg.pages. Chuckdillon. Spökägget. Buuu... ibland är det skönt att bli lite skrämd.

Spökägget

Speciellt om man fått hicka. Idag var jag på besök inne hos ettorna som arbetat utifrån boken Spökägget av Peggy Andersson under höstterminen. Temat går ut på att det plötsligt dyker upp ett ägg i klassrummet. Ägget ska tas väl om hand och så småningom kläcks det. I ägget kan det vara ett spöke eller någon annan liten figur. I förra året var samtalet en stor del av min undervisning, men jag arbetade inte aktivt med att få in läsfixarna i arbetet. Eftersom ettorna jag hälsade på idag har haft ett spökägg som kläckts, och det har fötts just ett spöke, så passade jag på att läsa boken om Lilla spöket Laban av Inger och Lasse Sandberg. Vi utgick ifrån spågummans lässtrategi och tittade på framsidan och baksidan av boken och försökte förutspå, tänka ut vad boken skulle handla om. Baksidestexten var spännande, speciellt den lilla texten, som vi absolut inte kunde låta bli att läsa.

Höstterminens skrivprojekt i åk 1. Under hösten har vi i åk 1 haft några pågående skrivprojekt.

Höstterminens skrivprojekt i åk 1

Från början har jag försökt inspirera till skrivande genom spännande händelser, till exempel kring vårt mystiska ägg. Vi har återberättat händelseförloppet kring ägget, hur det plötsligt hamnade hos oss och hur det till slut kläcktes. Mer om vårt mystiska ägg kan ni läsa genom att klicka på länkarna nedan. Mysteriet kring ägget Gemensamt skrivande och funderingar kring vad som finns i ägget Vi ställer frågor om äggets innehåll.

Funderingsboken - tankar och samtal om stort och smått. Sidan du försöker nå kräver att du är medlem i Lektionsbanken. Logga in Du åtar dig ingenting och det kostar inget. Läskraft - Inspiration. Att skriva om det lästa stöttar läsförståelsen. Att läsning och skrivande stöttar varandra är något av en gammal sanning för många lärare.

Att skriva om det lästa stöttar läsförståelsen

Men det har faktiskt varit svårt att hävda detta med stöd i forskningsresultat. I sin metastudie Writing to read redovisar professor Steve Graham och Michael Hebert, forskande lärare, resultatet från en mängd forskningsartiklar som visar att det är just så. Positivt ja på tre frågor Studien utfördes med anledning av att flera studier under 2000-talet påvisat att läs- och skrivförmågan i USA generellt sett kan sägas ha försämrats. Studien styrdes av tre huvudsakliga frågor: Om elever skriver om det material de nyss läst, stöttar skrivandet då läsförståelsen?

Svaret på samtliga frågor besvaras i studien med ett ja, även om några resultat endast är giltiga för somliga åldersgrupper. Flera olika sätt att skriva om det lästa Den första rekommendationen är att eleverna bör få skriva om den text de läser/har läst. En lågstadielärares resa inom läs-och skrivinlärning. Skrivmall krönika.

4-fältare med stödtext. Den begreppsliga förmågan i svenska och so. Härligt att vara igång igen!

Den begreppsliga förmågan i svenska och so

Det märks att barnen är utvilade, pigga och alerta efter jullovet och laddade för att insupa ny kunskap. I veckan har vi haft som mål att öva på den begreppsliga förmågan i olika ämnen. I vår läroplan, Lgr11, står det om olika förmågor som eleven ska ges möjlighet att utveckla. Vi lärare ska fokusera mera på förmågorna när vi gör våra bedömningar. Begreppslig förmåga handlar om att förstå innebörden av begrepp och ord och att använda begreppen och orden i olika eller nya sammanhang. Eleverna tycker att den begreppsliga förmågan påminner mycket om vår läsfixare detektiven. I veckans läxa i Nyckeln till skattens kapitel 15 dök bl.a. orden måfå, snöpligt, olösligt, vallar och kamouflera upp.

I berättelseskrivandet har vi gått vidare till berättelsekartor. HC Andersens Prinsessan på ärten är en tydlig saga, som jag visade bilder till på smartboarden samtidigt som jag läste. Vi fortsatte nästa lektion med att träna på personbeskrivningar. Hinderschema1. Skriva sig till läsning. Www.lararfortbildning.se/web/anmlfort.nsf/files/667922559BD8AADCC1257B71003E63D9/$FILE/Anna Kaya.pdf. Story Sequencing Activities. Story Sequencing: Arrange a series of picture cards into the logical order to create the story from beginning to end.

Story Sequencing Activities

This gives the children the chance to demonstrate and reinforce their recollection of the story. Sentence Sequencing Cards: Sentence sequencing is an activity/game that allows children to practice combining nouns, verbs, adjectives, etc to make a sentence. Generic Cards Fry Frequency Word List Flashcards. Writing prompts. Storybird - Artful storytelling.