background preloader

Retorik

Facebook Twitter

Retoriska verkningsmedel. UR:s arbetsmaterial. I arbetsmaterialet har vi samlat övningar som hjälper dig att på ett enkelt och systematiskt sätt erövra talekonsten.

UR:s arbetsmaterial

I lärarhandledningen får du som pedagog en kort sammanfattning av retorikens historia och tips på hur du kan använda partesmodellen – en arbetsgång för talare – tillsammans med dina elever. Materialet passar lika bra för den nyfikna, pratglada 9-åringen som för den tonårstysta 14-åringen. Du anpassar enkelt materialet efter just dina elever och era förutsättningar.

Malinsklipp P.P TalaSomTed. Mall tal. TalasomTEDlarhand. Retorik Övningar. Retorik Handledning (1) Argumenterande tal. Retorik Övningar.pdf. 50 olika sätt att redovisa en bok. Jag hittade ett gammalt papper hemma bland mina gamla skolböcker.

50 olika sätt att redovisa en bok

Det var en lista som vi fick från vår svenska lärare när jag gick i grundskolan. Det var någon gång under 90-talet men det går fortfarande att använda dessa idéer till redovisningar, så nu delar jag med mig av listan till er. Uppträd som en av personerna i boken - berätta om dig själv och din roll i berättelsen.Gör en intervju med en av personerna i boken.Spela upp en scen ur boken.Gör en beskrivning av en av personerna, muntligt eller skriftligt.

Vill du ha fler tips på hur man kan redovisa en bok? TalasomTEDlarhand. Talesätt. #talasomTED. S arbetsmaterial. Checklista. Kroppsspråket, avsnitt. Ditt kroppsspråk kan förstärka ditt budskap, eller göra det otydligare eller till och med vara förvirrande.

Kroppsspråket, avsnitt

Retorikexperten Barbro Fällman ger ståuppkomikern Simon Garshasebi i uppdrag att göra ett framförande där hans kroppsspråk har ett helt annat budskap än det han framför inför sin publik. Madelen träffar Sissela Kyle på Stadsteatern i Stockholm och får en lektion i hur man gör en bra entré. Vi möter också imitatören Göran Gabrielsson som visar hur han handgripligen värmer upp rösten inför ett framträdande.

Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp. GÖR ERT EGNA #TALASOMTED. 166278-1_Retorik Handledning.