Τέχνες @

Facebook Twitter
10 Sites That Will Teach You How To Draw Well 10 Sites That Will Teach You How To Draw Well I could never hold a tune, but to a moderate degree I succeeded in holding a brush and palette. I never reached the artistic heights of a Picasso or anywhere remotely close, but I did well enough to breeze through Biology’s vertical sections and sundry anatomical illustrations. The art classes that I took certainly helped to shore up my understanding of symmetry and perspective. Let’s take computer art. Photoshop and Illustrator can help just that much with their tools and filters.
European Virtual Museum
ArtMetal
>- Μαύρος Γάτος - Το Ταξίδι Της Επιστροφής
depi's home page
The Stock Solution » Free clip art, stock photos, images, pictures
ΕΟΜΜΕΧ
The most comprehensive site devoted to the silversmith's art & craft.
Solvents
This will someday become the Web home of the FAQ and other information for the UseNet newsgroup rec.crafts.metalworking . The original FAQ has grown to almost absurd proportions, and contains answers to questions that are not actually frequently asked. My intent is to first place all the original FAQ information here on the Web, then trim the FAQ and allow this Web version to grow into more of a compendium or encyclopedia. FAQ and archives via w3.uwyo.edu If not specified, units will be in inches, pounds, USA dollars, and so on. However, I'm trying to be as universal as I can! The Metalworking FAQ/Compendium The Metalworking FAQ/Compendium
Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού
Greek Jewelry
ΕΛ.Κ.Α. - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
PSH - Pottery Supplies
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
thebluedot
Τέχνες - Artes
Sculpture Review Magazine