background preloader

Katsomustietoinen?

Facebook Twitter

Viime vuosina Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Suomen Kulttuurirahasto ovat rahoittaneet useita hankkeita, jotka ovat tuottaneet tutkimustietoa ja pedagogisia välineitä katsomuksellisen, kulttuurisen ja kielellisen moninaisuuden huomioimiseen koulussa ja yhteiskunnassa.

Kauden 2020-2021 koulutuskiertue toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston Uskallus -hankkeen sekä Kulttuurifoorumi Fokus ry:n kanssa. Käyttämämme harjoitteet sekä taustatieto on poimittu tässä esiteltävien hankkeiden aineistoista. Koulutukset toteutetaan syksyllä ja keväällä eri puolella Suomea ja/tai tarvittaessa verkkokoulutuksena. Koulutuksen aineistot löydät täältä syyskuussa.

Mistä on kyse? (napauta kuvasta esitteeseen) Maksuton iltapäiväkoulutus. Koulutuskiertueella perehdyt ajankohtaisiin pedagogisiin teemoihin ja saat konkreettisia ideoita opetussuunnitelman mukaisten tavoitteiden, erityisesti laaja-alaisen osaamisen edistämiseen opetuksessa. Koulutus sopii luokan- ja aineenopettajille sekä muille opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille. Koulutuksissa käsiteltävät materiaalit sopivat eri-ikäisille oppijoille ja kohderyhmille. Erilaiset katsomukset ovat osa koulun oppilaiden ja henkilökunnan arkea ja vaikuttavat siihen miten opimme, työskentelemme yhdessä sekä koemme elämämme mielekkääksi ja arvokkaaksi. Katsomustietoisuus on osaamista, jota jokainen opettaja tarvitsee rakentaakseen turvallisia ja innostavia oppimisprosesseja. Koulutuksessa saat konkreettisia pedagogisia välineitä katsomustietoisuuden edistämiseen omassa opetuksessasi sekä kouluyhteisössä. Koulutus toteutetaan yhteiskoulutuksena Helsingin yliopiston USKALLUS-hankkeen kanssa.

Ohjelma: Klo 12.30 Tervetulosanat Katsomustietoisuus voimavarana opetuksessa 6.10. 7.10.

Pedagogisia vinkkejä

Hankkeiden sivuille. Lue lisää. Lisää koulutusta Avoimessa yliopistossa. Uudet opetussuunnitelmat ohjaavat näkemään kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden koulun voimavarana. Peruskoulun opetussuunnitelmassa (2014) kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus on mainittu keskeisinä koulun toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavina periaatteina. Opetuksen tulee myös huomioida oppilaan henkilökohtaisen kulttuuri-identiteetin tukeminen.

Opintojakson keskeisenä sisältönä tutustutaan kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisen opetuksen perusperiaatteisiin ja niihin liittyviin teoreettisiin näkökulmiinpohditaan opettajan käytännön työtä mm. erilaisten kieli- ja kulttuuri- ja katsomusvähemmistöjen vähemmistöjen näkökulmastaperehdytään tutkimuskirjallisuuteen ja lainsäädäntöön koskien mm. opetuksen yhdenvertaisuus-näkökulmiakurssin tehtävät ohjaavat opiskelijaa aineistojen avulla tarkastelemaan ja suunnittelemaan omaa opettajuuttaan Uudet opetussuunnitelmat ohjaavat näkemään kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden koulun voimavarana.

Opintojakson keskeisenä sisältönä.