background preloader

Perusopetus

Facebook Twitter

Nuorisobarometri 2017 WEB. Lainsäädäntö. 422/2012 - Säädösmuutosten hakemisto - FINLEX ® Perusopetusasetus 852/1998 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ® Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun perusopetuslain (628/1998) nojalla: 1 luku Opetus ja työaika Opetuksen järjestämistapa Perusopetus järjestetään luokanopettajien antamana opetuksena, eri oppiaineiden opettajien antamana aineenopetuksena, oppilaanohjaajien antamana oppilaanohjauksena sekä erityisopettajien antamana erityisopetuksena.

Perusopetusasetus 852/1998 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®

Vuosiluokilla 1–6 opetus on pääosin luokanopetusta ja vuosiluokilla 7–9 pääosin aineenopetusta, ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä. Opetusryhmien muodostaminen Opetusryhmät muodostetaan vuosiluokittain. Silloin kun opetusta annetaan perusopetuslain (628/1998) 17 §:ssä tarkoitetuille oppilaille, jotka saavat erityistä tukea, saa opetusryhmässä olla, jäljempänä säädetyin poikkeuksin, enintään kymmenen oppilasta. Perusopetuslaki 628/1998 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ® Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala ja tavoitteet Soveltamisala Tässä laissa säädetään perusopetuksesta ja oppivelvollisuudesta.

Perusopetuslaki 628/1998 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®

Lisäksi laissa säädetään pääsääntöisesti oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna annettavasta esiopetuksesta, perusopetuksen oppimäärän suorittaneille annettavasta lisäopetuksesta, maahanmuuttajille järjestettävästä perusopetukseen valmistavasta opetuksesta sekä aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Oppivelvollisuusiän ylittäneille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 §:ssä. (29.12.2016/1507) Aamu- ja iltapäivätoiminnasta säädetään 8 a luvussa. Tässä laissa mainitulla esiopetuksessa olevalla oppilaalla tarkoitetaan 26 a §:n mukaiseen esiopetukseen osallistuvaa lasta. (12.12.2014/1040) Opetuksen tavoitteet Tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. 2 luku 3 luku. eBarometri. YLEISSIVISTYS ON LAAJA-ALAISTA OSAAMISTA. Oppiminen on sivistyksen tekemistä Sivistys itseisarvona ja yleissivistys tietoperustana ovat olleet suomalaisen peruskoulun ja lukion aateankkureita.

YLEISSIVISTYS ON LAAJA-ALAISTA OSAAMISTA

Vankka yleissivistyksellinen tietoperusta on nähty ideaalina, jonka varaan voi rakentaa sekä hyvää ihmistä että kunnon kansalaista. Eri asia on, että instituutiokehityksen myötä sivistys on kipsattu kouluaineiksi, kursseiksi ja pääsykokeiksi. Koulun merkitystä mitataan lisääntyvästi elämässä menestymisen, työelämän ja kansainvälisen kilpailukyvyn kasvun näkökulmista. Muutos näkyy myös koulun sisällä. Tutu 2011 1. NMC and CoSN Release the Horizon Report: 2017 K-12 Edition. NMC/CoSN Horizon Report > 2017 K-12 Edition. What is on the five-year horizon for K-12 schools worldwide?

NMC/CoSN Horizon Report > 2017 K-12 Edition

Which trends and technologies will drive educational change? What are the challenges that we consider as solvable or difficult to overcome, and how can we strategize effective solutions? These questions regarding technology adoption and educational change steered the collaborative research and discussions of a body of 61 experts to produce the NMC/CoSN Horizon Report > 2017 K-12 Edition, in partnership with the Consortium for School Networking (CoSN) and made possible by mindSpark Learning.

View the Panel of Expert’s work and discussions in the 2017 Horizon.k12 Workspace or view the preview. Hyva paha koulu 1. 163777 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. RUSE. Digitaaliset teknologiat tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia opettaa, opiskella ja oppia.

RUSE

Tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen hyödyntämisellä voidaan parhaimmillaan edesauttaa oppijoiden erilaisuuden ja yksilöllisyyden huomioimista. Yksilöllistä tukea antava, kannustava ja lahjakkuuden eri muodot huomioiva opetus on nykyaikaa. Väitös: 21.12.2016 Mielenkiintoiset oppimisympäristöt herättävät innostuksen kemiaan (Nuora) Piia Nuora FM, KM Piia Nuoran kemian väitöskirjan ”Monitapaustutkimus LUMA-toimintaan liittyvissä oppimisympäristöissä tapahtuvista kemian oppimiskokemuksista” tarkastustilaisuus.

Väitös: 21.12.2016 Mielenkiintoiset oppimisympäristöt herättävät innostuksen kemiaan (Nuora)

Vastaväittäjänä dosentti Pekka Hirvonen (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena professori Jan Lundell (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen. 160128cookbook feg syk. ToiMeen! – Toiminnalliset menetelmät aineenopettajan arkeen. Activarium. Oppimisympäristön käyttö - PaikkaOppi. Opi käyttämään PaikkaOpin kartta-alustaa PaikkaOpin käytön aloittaminen.

Oppimisympäristön käyttö - PaikkaOppi

Pikalinkit käyttöohjeeseen: PaikkaOpin käytön aloittaminen » Kurssin luominen ja kurssille liittyminen » PaikkaOpin peruskäyttö » Paikkatietoaineistojen käyttö » Omien kohteiden tallentaminen ja katselu » Työtilat – tallenna ja jaa karttanäkymä muille käyttäjille » Ohjeet PaikkaOpin mobiilisovelluksen käyttöön» PaikkaOpin käytön aloittaminen Kirjautuminen kartta-alustalle ja käyttäjänhallintaan Kartta-alustalle ja käyttäjänhallintaan pääset samalla kirjautumisella. Voit kirjautua sisään käyttäjätunnuksella ja salasanalla tai ilman tunnuksia vierailijana. Kartta-alustan työkaluvalikossa on oikeanpuolimmaisena kuvake: ihmiset. Kun haluat lopettaa kartta-alustan käytön, klikkaa oikean yläkulman linkkiä Sulje kartta. Käyttäjänhallinnan toiminnot Opettajan käyttäjänhallinnassa voi: Oppilaan käyttäjänhallinnassa voi: muuttaa kurssitietoja ja henkilökohtaisia tietoja.valita opettajan luomia kursseja.

Diaesitys Leena Vainio. Uudet oppimisen tavat ja digitaalisuus haastavat perinteiset luokkahuoneet - TuimaTuima. Vilja Valimaki ProGradu. Hämäläinen.Sari Anne. PISA 15 Ensituloksia. Digiajan peruskoulu 2017 - Tilannearvio ja toimenpidesuositukset - Selvitys- ja tutkimustoiminta. Tässä väliraportissa esitellään Digiajan peruskoulu -hankkeen aineistonkeruun (2017) keskeisiä tuloksia perusopetuksen digitalisaation tämänhetkisestä tilasta strategian, toimintaympäristön, opettajien ja oppilaiden digitaalisen osaamisen, digiresurssien hyödyntämisen sekä kehittymisen ja tuen näkökulmista.

Digiajan peruskoulu 2017 - Tilannearvio ja toimenpidesuositukset - Selvitys- ja tutkimustoiminta

Koulut ovat jo laatineet digistrategioita, mutta niiden jalkauttaminen henkilöstön keskuuteen ja/tai systemaattinen arviointi ei aina ole riittävää. Myös opettajien sitouttamisessa strategiaan näyttää olevan vielä parannettavaa. Koulujen digitaalinen toimintaympäristö on opettajien arvioiden mukaan kohtuullisen hyvällä tasolla. Koulut on hyvin verkotettu - tosin noin neljännes opettajista kokee koulun langattoman verkon toimivan heikohkosti. Edelliseen selvitykseen (2016) verrattuna opettajien perustason osaaminen on vahvistunut. Digitaaliset oppimateriaalit jäävät kouluissa vielä vähälle käytölle. Beyond Technology: Children's Learning in the Age of Digital Culture - David Buckingham. Pulpetista tablettiin. 18 Opeka. PISA 2015: Suomalaisnuoret edelleen huipulla, pudotuksesta huolimatta - Artikkeli - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö. OECD:n osaamistuloksia mittaavassa PISA-tutkimuksessa vuoden 2015 pääalueena oli luonnontiede.

PISA 2015: Suomalaisnuoret edelleen huipulla, pudotuksesta huolimatta - Artikkeli - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kolmen vuoden välein julkaistavassa tutkimuksessa suomalaisten 15-vuotiaiden luonnontieteiden osaaminen oli OECD-maiden kolmanneksi parasta. Lukutaidossa suomalaisnuoret ovat edelleen parhaiden joukossa, matematiikan osaaminen on säilynyt ennallaan. Luonnontieteiden opiskelu ei innosta, ja tämä näkyy pistemäärien laskuna. Luonnontieteiden keskiarvopistemäärän (531) mukaan suomalaiset 15-vuotiaat olivat OECD-maiden joukossa kolmanneksi parhaita. Japanin pistemäärä (538) oli muita OECD-maita korkeampi. Kaikista osallistuneista maista ja alueista Suomen edellä olivat Singapore (556), Japani, Viro ja Taiwan (532). Suomessa luonnontieteiden keskiarvo on pudonnut 32 pistettä vuoteen 2006 (563 pt) verrattuna, jolloin luonnontiede oli edellisen kerran pääalueena.

Lukutaito ja matematiikka Lukutaidossa suomalaisnuoret ovat edelleen parhaiden joukossa. Tutkittua tietoa oppimisymparistoista VERKKO.