background preloader

Tolka bilder för att träna inferenser och öka ordförrådet

Tolka bilder för att träna inferenser och öka ordförrådet
När jag arbetade med sagotemat med mina sjuor ville jag öka deras strategier för att göra inferenser. En bra utgånspunkt är att använda sig av bilder. Om du vill veta mer om detta kan du läsa kunskapsköversikten av Barbro Westlund Att läsa och förstå där hon skriver att om ”eleverna har problem att göra inferenser kan bilderböcker /…/ helt eller nästa helt utan text, användas. Det är utifrån bilderna som en slutledning ska dras eller en muntlig berättelse ska formuleras. ” (sid 51). Jag valde att testa detta och anpassade det utifrån sagotemat genom att använda sagoillustrationer. Att tolka en bild När du tolkar bilder kan du göra det genom att titta både i bilden, utanför bilden, känslospråk och författaren i bilden samt du själv i bilden. Sätt ord på det du ser i bilden: Jag ser… Jag ser färgen… Bilden föreställer… Jag ser en/ett… Jag ser dessa detaljer… Sätt ord på det du inte ser: Jag ser inte… Det finns inget… Om jag hade funnits i bilden hade jag varit detta… Sätt ord på känslor:

http://lrbloggar.se/annikasjodahl/tolka-bilder-att-trana-inferenser-och-oka-ordforradet/

Related:  DiverseBildanalyssaramalmSagor

Bildanalys, ett exempel – Fröken Wastesons svenska Sedan vi fick tillgång till fler datorer och Internet i skolan har det blivit mycket lättare att jobba med det utvidgade textbegreppet, det vill säga förutom text, dessutom bild, ljud och film. Det är lättare att hitta och använda andras material. Det är också lättare att själv skapa och sprida eget. Film - inte utan tanke och process - Mia Smith December. Eleverna är trötta. Lärarna är trötta. Skolan är trött. Men ändå ska vi se till att undervisningen håller viss kvalitet, eller hur? Få syn på läsförmågan genom skriftlig uppgift Om du vill få fram elevernas läsförståelse av en text som ni läst kan man ju göra det på många olika sätt. Ett sätt som många av mina elever tycker är roligt är när de får göra detta i skrift. Inte genom att de svara på frågor kring det lästa utan genom att få skriva till det lästa. Läsförståelse i den bemärkelsen är ganska tråkig ur en elevs perspektiv men ändå nödvändig då de nationella proven är uppbyggda så.

Spela Pokémon- i memoryform GRATIS POKÉMON-MEMORY. Ni behöver faktiskt inte vara uppkopplade för att fånga Pokémons. Överraska barnen och fixa ett Pokémon-memory. Spelkort finns att skriva ut gratis i artikeln. Går ditt liv, som mitt, ut på att fånga Pokémons i tid och otid? 2. Exempel på bildanalys 2010-01-07 14:37 Joakim Wendell tillbaka Här följer ett exempel på en bildanalys. Have fun with Shakespeare 400 år sen denna gigant av giganter vek hädan. Så, givetvis ska jag ägna honom och hans fantastiska verk ett blogginlägg! Här får ni ett upplägg som gång på gång roade mig kungligt (pun intended) och mina elever likaså. Jag är en sann Shakespearefantast och hade turen att under flera år få jobba med English Elective – engelskfördjupning.

Aktiv läsförståelseundervisning för att träna tänkandet och ge strategier I mitt förra inlägg skrev jag om hur man kan synliggöra för eleverna vad som är läsförståelse. Jag tänkte i detta inlägg utveckla det med att visa hur jag gör för att utveckla elevernas läsförmåga. Vi vet att förmågan att förstå en text grundar sig i antalet strategier man har med sig. Med strategierna menar man att eleven använder ett visst antal verktyg för att tolka och förstå en text. Några strategier är t ex att ha ett engagemang och vilja att läsa och tänka kring sin läsning. Aktivera och engagera dina elever - några IKT-tips Så här i slutet på terminen börjar många längta efter sommarlov. Då kan det vara bra att skapa lektioner där elevernas aktiveras och engageras. I det här inlägget kommer jag att lyfta tre olika IKT-tips som du kan använda med dina elever i din dagliga undervisning. Alla tre är gratis! Vi börjar med tips ett, Kahoot. Jag vet att jag tidigare nämnt detta men nu är det dags igen.

Jämför två bilder Enklare analys Temat för de två bilderna skulle kunna vara ”Hunden är människans bästa vän”. På den vänstra bilden ser vi en man med sina jakthundar på landet. Hundarna är viktiga för mannen. Han ser allvarlig och koncentrerad ut. Sitting drama, estetiska uttryck och multimodalt berättande Jag har under läsåret utmanat mina elever med olika sätt att arbeta med sin läsförståelse för att variera min undervisning och anpassa den så att eleverna engageras och utvecklas genom lite olika ingångar. Vill ni ta del av några av de arbetssätten hittar ni dels ett som handlar om boksamtal här, men även hur de kan skriva och reflektera utifrån citat. I detta inlägg tänkte jag ge er ett upplägg för hur man kan arbeta med dramatisering av den litteratur man läst i en metod som heter sitting drama men först lite kort om varför valet föll på dramatisering och vad som egentligen står i läroplanen. I syftestexten till ämnet svenska kan man läsa att undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

Recension av Comic Life - Gör en egen serie Användningsområden I Comic Life kan du välja med att skapa och bygga upp en serie från grunden eller att välja en färdig grundmall. När du trycker på plustecknet i översta vänstra hörnet på startsidan, väljer du ”Create a new Comic”. Då kommer upp några mallar som du kan bläddra mellan. Jag tänkte berätta hur man bygger upp en serie från en tom mall. Tryck på den första vita tomma mallen. Bildanalys Om du går ut på stan ser du trafikskyltar och reklamskyltar, om du öppnar en tidning ser du fotografier och tecknade bilder. De här bilderna talar till oss på olika sätt, de har olika syften. En del vill förklara eller lära oss något, andra vill väcka känslor

Related: