background preloader

Elevledda utvecklingssamtal

Elevledda utvecklingssamtal
Syftet är att medvetandegöra och utveckla eleverna förståelse för var de befinner sig i förhållande till målen och hur de tar sig vidare. Eleverna behöver träna på att utveckla sina egna förmågor att ta ett ökat ansvar för sitt eget lärande, och för att vara medvetna om sina styrkor, lärande- och utvecklingsmål. Ett sätt att öka elevernas inflytande, delaktighet och möjligheter att bli ägare av sin egen lärprocess är att arbeta med elevledda utvecklingssamtal. Inför utvecklingssamtalet Inför samtalet kan eleverna tillsammans med sina klasskamrater förbereda sig genom att i samråd med sina lärare göra egna bedömningar om var de befinner sig i förhållande till målen. Röd= når ej målen Gul= når målen delvis Grön= når målen Eleverna kan även inför utvecklingssamtalet göra en självskattning om hur väl de anser att de uppfyller läroplanens övergripande mål genom att exempelvis skatta sin samarbetsförmåga, ansvarstagande, trivsel, inflytande och delaktighet etc. Under utvecklingssamtalet Related:  karinusundbergannalarareallmänt

Strukturerat arbete och långsiktig planering är för mig A och O Jag tror att ett strukturerat, långsiktigt arbete ger resultat i längden. En tydlig planering, både läsårsplan och pedagogisk planering, underlättar för mig, barnen och föräldrarna och den får mig att känna mig trygg i min undervisning. Med en långsiktig plan, blir jag inte lika stressad. Läsårsplanering När läsåret börjar gör jag och min kollega, som de flesta gör, en planering över de ämnesområden vi ska arbeta med under året. En röd tråd När jag lägger upp mitt arbete, är det många faktorer som jag försöker ha i åtanke. Genrepedagogik Till varje tema i årskurs 3, planerar jag in minst en genre, så under läsåret ska vi ha gått igenom alla genrer/texttyper igen. Vårt läsår ser i stora drag ut så här i år:SO- Att leva i världen – Kartan Sv- Beskrivande text – länder och/eller djur i olika världsdelar SO – FN och barnkonventionen Sv- Argumenterande text Teknik/Bild – Rörliga djurmodeller – mekanismer/enkla maskiner Sv- Instruerande text I temat sätter jag upp ämnesmål och språkmål. Diskussion

Utvecklingssamtal Förra våren började jag att fundera över hur jag skulle kunna effektivisera utvecklingssamtalen då jag upplevde att dessa tog oerhört mycket tid. Jag och mina kollegor på skolan räknade ut ett snitt på ca 7h/elev för förarbete, genomförande och efterarbete. Förarbete Förarbetet bestod av att göra bedömningar, skriva skriftliga omdömen (3 ämnen x 22 elever + 2 ämnen x 43 elever) följa upp IUP:er, ÅP samt att administrera och organisera samtalstider. Genomförande Genomförandet gick till som så att jag hade ett "traditionellt" samtal med varje elev och förälder/föräldrar på ca 30 minuter. Eftersarbete Efterarbetet bestod sedan i att dokumentera det sagda på samtalen i Infomentor, vilket är den lärplattform som vi använder oss av i Enköpings kommun, att följa upp det sagda och det som vi beslutat under samtalen, ta reda på frågor som kommit upp och sedan återkoppla till förälder igen samt sända hem elevers IUP:er. Nya tankar Samtalskvällar Nytt läsår, nya samtalsformer Foto: Cecilia Bergentz

Prenumeration Vill du bli kontaktad när det är dags att registrera sig för prenumeration? Mejla oss på redaktionen@specialnest.se En prenumeration på Special Nest ger dig obegränsad tillgång till samtliga artiklar och premiummaterial på specialnest.se. På sidan har du ett eget konto där du kan spara artiklar. Prenumerationen på Special Nest kostar 79 kronor inkl moms i månaden för privatpersoner och enskilda prenumeranter. Prenumeration för kommun, landsting och företag kostar 399 kronor exkl moms i månaden, då ingår 10 prenumerationskonton. När du blir prenumerant på Special Nest anger du ditt personnummer, din e-postadress och din postadress. Läs våra köpvillkor Kundservice och kontaktuppgifter Checklista-vt-14-åk-1.pdf Värdegrundskalender Elevernas egna utvecklingsamtal | Årstaskolan Elevledda utvecklingssamtal gör samtalet till barnens. De får träna sig att reflektera och lär sig att se sina styrkor och utvecklingsområden inom skolämnena. När barnen själva berättar för sin föräldrar om sin kunskapsutveckling, blir de delaktiga och växer med ansvaret. Här kan ni läsa lite reflektioner från eleverna i 2B på Tegelbo "Jag tycker att det är mysigt att ha utvecklingssamtal. "När vi ska ha utvecklingssamtal börjar vi med att fylla i vad man kan och inte, sen får man träna två och två. "Innan vi ska ha utvecklingssamtal får vi fylla i ett papper där det står om vad jag kan och vad jag behöver träna på i alla ämnen.

Lärarhandledning | tankesatt Användning i skolan Du kan använda tankesatt.se i din undervisning. Du kan säkert hitta ingångar till diskussioner om datorspelsberoendel i svenska, samhällskunskap eller idrott och hälsa. Mer troligt är att du tar upp frågan på mentorstiden, temadagen eller föräldramötet. Syfte Tanken är att ungdomarna ska ta del av innehållet på tankesatt.se, reflektera och komma till insikt genom att läsa vad andra i samma situation skriver. Nedan följer några exempel på hur du kan använda tankesatt.se i din undervisning. Målgrupp Vilka åldrar riktar sig tankesatt mot? Ett – Är ditt datorspelsberoende OK? Börja med testet med samma namn. Diskutera om testresultatet stämmer med elevernas uppfattning. Granska frågorna/påståendena och diskutera om de tyder på datorspelsberoende. Följdfrågor: Känner de någon som är datorspelsberoende? Syftet med testet är inte att påvisa att massor av eleverna är datorspelsberoende men att sätta igång tankarna hos dem. Två – läs inlägg Vilket inlägg var intressantast?

Utvecklingssamtal Listening comprehension with trailers of English language movies Got it! This website uses cookies to ensure the services of Google Analytics and Google Adsense. More info Cookie Consent plugin for the EU cookie law Listening comprehension exercises with trailers of English-language movies Blood diamondEdward Zwick BraveheartMel Gibson CashbackSean Ellis Fantastic beasts and where to find themDavid Yates Girl with a pearl earringPeter Webber Keeping mumNiall Johnson The King's speechTom Hooper The MartianRidley Scott The missionRoland Joffé PerfumeTom Tykwer Pirates of the Caribbean: On stranger tidesRob Marshall The secret life of Walter MittyBen Stiller Shakespeare in loveJohn Madden The sixth senseNight Shyamalan TitanicJames Cameron

Elevledda utvecklingssamtal Blev uppringd av en reporter på en tidning idag som ville intervjua mig om elevledda utvecklingssamtal. Hon hade tydligen googlat och då kom det jag skrivit om elevledda samtal på min hemsida upp först. Har i ca 8 års tid haft elevledda utvecklingssamtal med mina elever i åk 1-3 och jag måste bara säga att det är en av de bästa saker jag gjort under min 25 år som lärare. Reportern hade skrivit om det för ett antal år sedan och då var det inte alls så vanligt. Jag hoppas och tror att det idag är mer vanligt att man har den formen av utvecklingssamtal än det var då. Innan samtalet fyller alla elever i en checklista där de svarar på olika frågor. Jag har haft elever i åk 1-3 som gjort detta galant. Efter att checklistan är klar diskuterar jag med varje elev inför samtalet utifrån den. De har även sin målbok till hjälp där de har alla planeringar med matriser samt tidigare utvecklingsmål. Vid själva samtalet är det eleven som är i centrum och pratar mest. /Ullis

Related: