background preloader

OPS 2014 - FAQ - #OPS2016

Facebook Twitter

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

Mikä muuttuu, kun OPS muuttuu?

Kerätään yhteen hyviä näkökulmia ja tulkintoja uudesta opetussuunnitelmasta.

Tervetuloa kimppaan! :)

163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014. Suuntana uusi OPS2016, biologia ja maantieto. Ops 2016, kansainvälisyys, globaalikasvatus ja opetuksen eheyttäminen. Eheyttävä opetus. ”Asettakaa koulu yhteyteen elämän kanssa, niin kaikki oppiaineet joutuvat pakostakin vuorovaikutukseen keskenään” (John Dewey.

Eheyttävä opetus

The Child and the Curriculum. The School and Society. The Univercity of Chicago Press, 1943) Eheyttävän opetuksen tavoitteena on luonnollisten ja mielekkäiden kokonaisuuksien opetus tavalla, joka tukee oppilaan kasvua eheäksi ja itsenäisesti ajattelevaksi persoonaksi, joka kykenee toimimaan ja tekemään päätöksiä tulevaisuuden yhteiskunnassa. Eheyttävä opetus pedagogisena mallina on suhteellisen tuore ja vähän tutkittu. Sekä peruskoulun että lukion opetussuunnitelmissa eheyttäminen näkyy kaikille oppiaineille yhteisissä aihekokonaisuuksissa, joita opetuksessa tulisi käsitellä.

Hannele Cantell - Mitä on monialainen opiskelu. Kirsi Verkka, Helsingin opetusvirasto: "Osallisuus ja yhteisöllisyys … Opetussuunnitelmat uusiksi. Uudet opetussuunnitelman perusteet tulevat – Innostu monialaisista oppimiskok... Liiku eteenpäin ja käänny. Valtakunnallisten perusteiden tarkoituksena on varmistaa koulutuksen tasa-arvo ja laatu koko maassa.

Liiku eteenpäin ja käänny

Kyseessä on Opetushallituksen määräys, jonka mukaisesti paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan. Etelä-Pohjanmaalla 18 kuntaa valmistelee yhdessä alueellista opetussuunnitelmaa. Ajatuksena on, että alueemme kunnat noudattaisivat mahdollisimman pitkälti samaa suunnitelmaa. Tämä helpottaa mm. niitä lapsia ja nuoria, jotka perheen muuton vuoksi joutuvat vaihtamaan koulua Etelä-Pohjanmaalla. Usein luullaan virheellisesti, että koulut tai jopa yksittäiset opettajat määrittelisivät, mitä opetetaan.

Pedagogiikkaa ja koulupolitiikkaa II: OPS 2016: "Uudet aihekokonaisuudet" OPSIn perusteissa 2016 esitellään uusi käsite: laaja-alainen osaamisalue.

Pedagogiikkaa ja koulupolitiikkaa II: OPS 2016: "Uudet aihekokonaisuudet"

Useaa oppiaineitta yhdistävän teeman aikaisempi nimi on ollut aihekokonaisuus ja mm. läpäisyperiaate. Ensiapua ohjelmoinnin opettamiseen peruskoulussa. Uudesta opsista EI tule zombieta! Pedagogiikkaa ja koulupolitiikkaa II: Jotta uudesta opsista ei tulisi Zombieta! SUOMEN tulevaisuuden tutkimusseura järjesti keskiviikkona Tieteiden talolla teemaillan uudesta perusopetuksen opetussuunnitelmasta.

Pedagogiikkaa ja koulupolitiikkaa II: Jotta uudesta opsista ei tulisi Zombieta!

Opsia esitteli opetusneuvos, KT Arja-Sisko Holappa. Minulta oli pyydetty kommenttipuheenvuoro. Holappa avasi opsia ja ops-prosessia tarkasti noin 80 minuuttia, ja minä kommentoin 20 minuuttia. Ops 2016, TVT ja tulevaisuuden koulu. OPS-teemahautomo 18.2.2015: TVT ja OPS2016. Opi perusasiat. Eks_827_haitari_nettiin-2.pdf. Opettaja: Luokkahuone = huonoin oppimisympäristö lapselle - Kotimaa - Uutiset... Herätys, koululaisten vanhemmat! Voi­si sii­nä isu­kil­ta men­nä aa­mu­kah­vi vää­rään kurk­kuun, mut­ta tot­ta lap­si pu­hui­si.

Herätys, koululaisten vanhemmat!

Edes­sä on pe­rus­teel­li­nen ope­tuk­sen uu­dis­ta­mi­nen. Uudet opetussuunnitelman perusteet tulevat – Innostu monialaisista oppimiskok... Koululiikunta loi nahkansa – jäähyväiset vertailulle ja kilpailulle? Nyt meni käsitykseni koululiikunnasta aivan uuteen uskoon.

Koululiikunta loi nahkansa – jäähyväiset vertailulle ja kilpailulle?

Kun opetusneuvos Matti Pietilä kuvailee perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita 2016, keski-ikäisen kuulijan mielessä myllertää. Puheena ovat liikunnanopetuksen tavoitteet. Olen yllättynyt siitä, miten hienoja asioita niihin sisältyy, ja miten kauniisti opetushallituksen virkamies aiheesta puhuu. Oppiaineessa kasvatetaan oppilaita liikkumaan. Pedagogiikkaa ja koulupolitiikkaa II: Ops 2016 tulee - oletko valmis? Osa: Ty... OPETUSSUUNITELMAN keskeiset elementit ovat didaktiikan näkökulmasta tavoitteet, sisällöt, menetelmät ja arvioinnin periaatteet.

Pedagogiikkaa ja koulupolitiikkaa II: Ops 2016 tulee - oletko valmis? Osa: Ty...

Olen aikaisemmissa blogilastuissa avannut käsityksiäni tavoitteista (mikä on uuden opsin kasvatuspäämäärä) ja menetelmäohjauksesta (opettajan ja oppilaan toimintaa kuvaavien verbien analyysin pohjalta). Ops 2016, TVT ja tulevaisuuden koulu. Lehti - Ops! Oppiminen uusiksi. Kaunokirjoitus ja koodaus ovat nousseet julkisessa keskustelussa opetussuunnitelmauudistuksen symboleiksi.

lehti - Ops! Oppiminen uusiksi

Yksittäisten oppiaineiden muutokset ovat kuitenkin pieniä verrattuna uusien opsien suuriin periaatteellisiin muutoksiin. Keskeistä uudistuksessa on uusi oppimiskäsitys, joka korostaa oppilaan roolia aktiivisena toimijana ja oppimista vuorovaikutuksena. – Nyt käytössä oleva opetussuunnitelma kertoo, mitä asioita opiskellaan, uudessa huomio on oppimisessa ja opettamisessa. Sisältöjen sijaan korostetaan taitoja, erityisasiantuntija Jaakko Salo OAJ:stä toteaa. Uutta on myös opsin rakenne. Ohjelmointi ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Opetushallitus on päättänyt opetussuunnitelman perusteista 22.12.2014 (Lehdistotiedote).

Ohjelmointi ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Matematiikan lisäksi uusissa perusteissa ohjelmointi koskettaa myös käsityö-oppiainetta. Perusopetuksen ensimmäisinä vuosina ohjelmointiin tutustutaan leikin kautta. Tutustuminen tapahtuu harjoittelemalla vaiheittaisten toimintaohjeiden antamista esim. robottia esittävälle opettajalle. Suoria lainauksia opetussuunnitelman perusteista (vuosiluokat 1-2): Oppilaat saavat ja jakavat keskenään kokemuksia digitaalisen median parissa työskentelystä sekä ikäkaudelle sopivasta ohjelmoinnista. Tutustuminen ohjelmoinnin alkeisiin alkaa laatimalla vaiheittaisia toimintaohjeita, joita myös testataan. Vuosiluokilla 3-6 matematiikan oppiaineessa oppilaat harjoittelevat ohjelmointia graafisessa ohjelmointiympäristössä. Tiedotteet. Opetushallituksen lehdistötiedote 22.12.2014 Opetushallitus on päättänyt opetussuunnitelman perusteista esiopetusta, oppivelvollisten perusopetusta ja lisäopetusta varten.

Tiedotteet

Pääjohtaja Aulis Pitkälä allekirjoitti määräykset uusista perusteista 22.12.2014. Pedagogiikkaa ja koulupolitiikkaa II: OPS 2016 tulee - oletko valmis? Päivitetty 29.12.ONNEKSI olkoon Irmeli Halinen & tiimi. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet on nyt hyväksytty ja pdf on kaikkin luettavana OPH:n sivuilla. LUIN tänään yleisen osan, lähes 100 sivua. Enkä ollenkaan huonolla mielellä. PERUSTEET on yleisen osan osalta hyvinkirjoitettu ja johdonmukainen, ennen muuta opetusfilosofiansa osalta. Uskallan väittää, että se on parempi kuin vuoden 2004 perusteet. Takkaan sille, että yleisessä osassa on vanhaa didaktista dinosaurusta miellyttävää retroa. Nykyinen kasvatuspsykologiaa puhuva tiedemiespolvi taas on varmasti tyytyväinen siihen, että opetussuunnitelmaperusteiden oppimiskäsitys on selkeästi sosiokonstruktivistinen- vaikka sitä sanaa ei haluta käyttää.

Tietokäsitys ei kuitenkaan ole konstruktivistinen. Toinen ilonoaihe heille on se, että opettajan toimintaa opetuksessa kuvataan pääosin ohjaamisena (ei opettamisena). Perusteiden lapsikuva on hienon realistinenja samalla nostalgisen filantropistinen. Mikä muuttuu?