background preloader

Digitalisaatio opetuksessa

Facebook Twitter

Digitalisaatio tulee kouluihin. Tämä kokoelma kertoo hankkeen etenemisestä, eduista ja puutteista.

Multimedia Learning Resources - Educaplay. Interactive and multimedia learning blocks. Free, Online Crossword Maker - Crossword Labs. LearningApps - interactive and multimedia learning blocks. Tvt-tuki. Hallitus panostaa osaamiseen – "opettajamme ovat jatkossakin maailman parhaita" Kohti ilmiöpohjaisempaa opetusta – Opettajat auttavat toisiaan älylaitteiden kanssa. Kajaanissa on lähdetty kehittämään omanlaistansa mallia koulujen tieto- ja viestintäteknologian käytössä.

Kohti ilmiöpohjaisempaa opetusta – Opettajat auttavat toisiaan älylaitteiden kanssa

Kajaanin kaupungin sivistysjohtaja Mikko Saari toteaa, että digitalisaatio on perusopetuksessa jo tätä päivää. Kajaani ei ole siinä eturintamassa, mutta ei jälkijunassakaan. – Suomessa on paljon opettajia ja yksittäisiä kouluja, joissa asiat ovat hyvin pitkällä ja ne hallitaan hienosti. Aamuset. Koulut&kurssit 28.08.2015 8:24 Rehtori Marko Kuuskorpi on digitaalisten opetusympäristöjen edelläkävijä koko maassa.

Aamuset

(Kuva: Ari-Matti Ruuska) Kaarinassa on otettu merkittävä askel digitaalisen oppimisympäristön kehittämisessä. Päätavoitteena on luoda oppilaille motivoiva ja laadullista oppimista parantava ympäristö, jota Kaarinan kaupunki pyrkii tutkimaan ja kehittämään. Piikkiön yhtenäiskoulun rehtori Marko Kuuskorpi haluaa kehittää suomalaista peruskoulua, sillä nykymuodossa peruskoulu ei motivoi oppilaita riittävästi. . – Perinteinen koulumalli, jossa opettaja ja oppikirja sanelevat opetuksen, ei enää motivoi riittävästi oppilaita. Ennakko­luulotta etänä. Pulpetinkannet kolisevat, kun Ulvilan Friitalan koulun 4B:n oppilaat kaivavat matikankirjat esiin.

Ennakko­luulotta etänä

Erään suomalaisen koulun ratkaisu iPadin säilytykseen kuva3. Erään suomalaisen koulun ratkaisu iPadin säilytykseen, kuva1. Erään suomalaisen koulun ratkaisu iPadin säilytykseen, kuva2. ITK 2014: Lohjan tulevaisuuden taitajat - Mallikoulupilotin tuloksia by Janne Lumme on Prezi. Koulu 2.0 - Teknologia tulee vauhdilla luokkiin, ovatko koulut siihen valmiita? Savonlinnan normaalikoulu on monella tapaa mallioppilas ja edelläkävijä digitalisaatiossa.

Koulu 2.0 - Teknologia tulee vauhdilla luokkiin, ovatko koulut siihen valmiita?

Digiloikkaa valmisteltiin kaksi vuotta ennen kuin ensimmäiset tablettiluokat perustettiin. Suunnittelu aloitettiin 2011. Koulu sai Opetushallitukselta hankerahoituksen, jolla ostettiin laitteita, koulutettiin opettajia ja uudistettiin opetustiloja. Koulujen digitalisointi on tie uuteen kukoistukseen. Parantaako uusi tekniikka koululaisten oppimistuloksia?

Koulujen digitalisointi on tie uuteen kukoistukseen

Yksi asia, jolla kouluviihtyvyyttä, oppilaiden motivaatiota ja terveyttä, sekä edellisten kautta myös oppimistuloksia voidaan parantaa, on koulujen digitalisaatio. Yksi askel tätä kohti on hankkia kaikille koululaisille mobiilioppimisvälineet, vaikkapa tabeltit, kuten Vantalla on tehty. 16 000 tabelettia on melkoinen panostus kaupungilta, mutta varsinainen uudistus on kuitenkin pedagoginen: yhdessä tekeminen, vertaisoppiminen yhdistettynä liikunnallisuuteen ja pelillisyyteen tähtää myös tulevaisuuden työelämätaitojen kasvattamiseen. Vantaan kaupungin sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth kertoo, että Vantaan koulujen digiuudistus on ainutlaatuinen koko maailmassa. "Digiuudistus tähtää yhteisöllisyyteen ja yksilöllisyyteen. Lahjakkaat oppilaat voivat edetä omassa tahdissaan, ja erityistä tukea tarvitseville tuen antaminen käy helpommin. Lohjan opetustoimen TVT-hanke.

Tietotekniikan opetuskäytössä on perimmiltään kyse tulevaisuuden taitojen ja osaamisen vahvistamisesta.

Lohjan opetustoimen TVT-hanke

Näitä taitoja ovat esimerkiksi kriittinen ajattelu, työskentelytaidot, yhdessä tekeminen ja globaali toimijuus. Edellä mainittuja taitoja tarvitaan jo nyt. Kyse on ennen kaikkea lasten ja nuorten tasa-arvosta, yhteisöllisyydestä ja osallisuuden mahdollistamisesta. Kaikille oppilaille koulusta, kunnasta ja opettajasta riippumatta tulisi taata samat omassa elämässä, jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavat taidot ja valmiudet. Sunnuntaisuomalainen: Kouluissa digiloikkaa tehdään vasta nyt. Suomen koulut ovat kovaa vauhtia digitalisoitumassa.

Sunnuntaisuomalainen: Kouluissa digiloikkaa tehdään vasta nyt

Koulujen digitalisaatio on yksi hallitusohjelman kärkihankkeista: uusiin oppimisympäristöihin ja digimateriaaleihin on luvattu rahaa, vaikka koulutuksesta muuten leikataankin. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö Suomessa muuta Eurooppaa jäljessä. Suomalaiset koulut ovat tietotekniseltä varustukseltaan Euroopan huipputasoa, mutta tieto- ja viestintätekniikan aktiivinen opetuskäyttö ja osaamisen kehittäminen ovat jääneet muista maista jälkeen.

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö Suomessa muuta Eurooppaa jäljessä

EU:n komissio on saanut valmiiksi Liegen yliopistolta ja European Schoolnet (EUN) -verkostolta tilaamansa laajan tutkimuksen tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Euroopan kouluissa (Survey of Schools: ICT in Education). Hankkeessa selvitettiin koulujen varustelutasoa, tieto- ja viestintätekniikan käyttökohteita ja määriä sekä käyttäjien asenteita ja osaamista. Kysely tehtiin rehtoreille, opettajille ja oppilaille. Tutkimus sisälsi kaikki kouluasteet, perusopetuksen vuosiluokat 4 ja 8 sekä lukion ja ammatillisen koulutuksen. Yhteensä tutkimukseen osallistui 190 000 vastaajaa 31 maasta. Suomessa laitteet vähintään keskitasoa, käyttö vähäistä. Tulevaisuuden koulussa tutkitaan ja opiskellaan ilmiöitä.

Tulevaisuudessa Helsingin koululaiset opiskelevat yhä enemmän tutkimalla ja perehtymällä aihekokonaisuuksiin eli ilmiöihin.

Tulevaisuuden koulussa tutkitaan ja opiskellaan ilmiöitä

Digitalisoituva ympäristö vaikuttaa sekä oppimiseen että opettamiseen. Näin linjaa Tulevaisuuden koulu -työryhmä raportissaan. Työryhmä luovutti 30. maaliskuuta raporttinsa apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljaselle. What's the most effective way to take notes? If it feels like you forget new information almost as quickly as you hear it, even if you write it down, that’s because we tend to lose almost 40% of new information within the first 24 hours of first reading or hearing it.

What's the most effective way to take notes?

If we take notes effectively, however, we can retain and retrieve almost 100% of the information we receive. Learning how to retain information The most effective note-taking skills involve active rather than passive learning. Active learning places the responsibility for learning on the learner. Research has found that, for learning to be effective, students need to be doing things with the material they are engaging with (reading, writing, discussing, solving problems). They must also be thinking about the thinking (metacognition) involved in engaging with the material. Studies have found note taking is most effective when notes are organised and transformed in some way or when a teacher gives examples of good notes.

Koulutuksen digitalisaatio tapahtuu. Tai sitten sitä johdetaan. Mitä digitaalisuus tarkoittaa koulutuksessa? Digitaalisuus voi tarkoittaa pedagogisesti mielekkäitä työvälineitä ja sovelluksia tai laajaa koulutuksen ekosysteemiä, avoimen tiedon ja tiedonjakamisen mahdollistamaa kokeilukulttuuria. Digitaalisuus voi tarkoittaa oppijakeskeisempää tapaa oppia. Digitaalisuuden määritteleminen mahdollisimman laajasti auttaa koulutusorganisaatiota ymmärtämään, miten digitalisaatio muuttaa maailmaa. Digitaalisuuden määrittely mahdollisimman tarkasti osana jokapäiväistä toimintaa auttaa puolestaan konkretisoimaan, mitä se tarkoittaa käytännössä. OPS 2016 - Perusteet.