background preloader

Eheyttävä oppiminen 2

Facebook Twitter

Riitan video 1: Luonto hoitaa meitä. Seikkailijanluontoretki. Tietoisuusguru: Leikki yhdistää ja vapauttaa - TS Hyvinvointi. Tunnettu tietoisuustutkija Daniel J.

Tietoisuusguru: Leikki yhdistää ja vapauttaa - TS Hyvinvointi

Siegel opettaa vanhempia, kuinka olla läsnä tässä ja nyt. Siegel on huolissaan siitä, vievätkö älylaitteet meiltä tärkeitä kasvokkain puhumisen taitoja. Ole läsnä itsellesi ja läheisillesi. Tähän voi tiivistää lastenpsykiatri Daniel J. Siegelin opin ytimen. Moni Siegelin opetuksista on suunnattu pienten lasten vanhemmille: on tärkeää paitsi olla läsnä, myös luoda iloista, myönteistä ilmapiiriä. Siegelin opit kuulostavat yksinkertaisilta, mutta voivat olla vaikeita toteuttaa arjessa. Kuinka olla tyynesti läsnä, jos takana on raskas päivä töissä? Siegelin neuvo väsyneille vanhemmille on yksinkertainen. ”On aina hyvä aloittaa aikaisin, mutta ei koskaan ole liian myöhäistä.”

Siegel painottaa, että vanhempien on tärkeää ensin itse oppia ymmärtämään itseään ja omia tuntemuksiaan. Siegelin mukaan lapsilla, joiden vanhemmat ovat onnistuneet luomaan jo varhain heihin hyvän yhteyden, menee yleensä murrosiässäkin paremmin. Opsii! Cosmopolitan pedagogy. Yhdessä oppiminen uutta koulussa: "Isompi ohjaa pienempää ja opitaan vertaiso... Kokkolalaisessa Kaustarin pienten lasten koulussa yhdessä oppiminen on luonnollinen osa koulupäivää.

Yhdessä oppiminen uutta koulussa: "Isompi ohjaa pienempää ja opitaan vertaiso...

Koulussa lapset on jaettu kolmen oppilaan kotiryhmiin, joissa jokaisessa on yksi eskarilainen, yksi ekaluokkalainen ja yksi tokaluokkalainen. Ryhmät toimivat itsenäisesti, pedagogisen vastuun kantavat esikoulunopettaja ja luokanopettaja. Lapset toimivat luontaisesti yhteisen tavoitteen ja yhteisen päämäärän eteen. “Eheyttävä” – a Finnish approach to education. Ikkunasta näkyvä maisema vaikuttaa siihen, miten suoriudumme stressaavasta te... Ikkunasta näkyvä maisema vaikuttaa siihen, miten suoriudumme stressaavasta tehtävästä Jos koulun ikkunoista ei näy puita tai muuta kasvillisuutta, niitä pitäisi istuttaa, esittävät maisema-arkkitehdit William Sullivan ja Dongying Li Illinoisin yliopiston tiedotteessa.

Ikkunasta näkyvä maisema vaikuttaa siihen, miten suoriudumme stressaavasta te...

Jyu. Carl Haglund ehdottaa Pohjoismaihin yhteistä kansalaisuutta: ”Olisi hyvä ajat... Carl Haglund ehdottaa Pohjoismaihin yhteistä kansalaisuutta: ”Olisi hyvä ajatella isosti ja luoda Pohjola 2.0” Pohjoismaissa kansalaisten on helppo muuttaa maasta toiseen töihin tai opiskelemaan, mutta he törmäävät edelleen moniin käytännön ongelmiin.

Carl Haglund ehdottaa Pohjoismaihin yhteistä kansalaisuutta: ”Olisi hyvä ajat...

Esimerkiksi pankkitilin avaaminen, päivähoitopaikan saanti lapselle tai kunnallisen vuokra-asunnon hakeminen ei aina onnistukaan. Tiimityöskentelyä oppimassa. Aloitin kouluni opettajien kanssa opinnot Tiimiakatemian ensimmäisessä peruskoulujen ryhmässä.

Tiimityöskentelyä oppimassa

Mukana tässä Otalammen koulu Vihdistä, Nurmijärven yhteiskoulu Nurmijärveltä, Puolimatkan koulu Hyvinkäältä ja Ritaharjun koulu Oulusta, Tiimimestarin opinnoissa meitä luotsaavat Johannes Partanen ja Hanna Walden. Tavoitteenani on opinnoissa ei enempää ja vähempää kuin tiimiorganisoitunut ja jatkuvasti oppiva koulu tulevaisuudessa! Takana kaksi lähijaksoa ja paljon uutta opittua. Opiskeleminen perustuu tiimien toimintaan ja dialogiin, jossa synnytetään joka jaksolla yhdessä uutta tietoa koulusta ja itsestämme ryhmän jäsenenä. Avustajan reppuselässä vuoren huipulle – Yli 25 luunmurtumaa ei ole Noora Väs... Avustajan reppuselässä vuoren huipulle – Yli 25 luunmurtumaa ei ole Noora Västiselle syy jättää elämä elämättä Helsinkiläinen Noora Västinen on ehtinyt paljon 26-vuotiaaksi.

Avustajan reppuselässä vuoren huipulle – Yli 25 luunmurtumaa ei ole Noora Väs...

Hän on steinerkoulun luokanopettaja, projektityöntekijä, yrittäjä, naurujoogaohjaaja, elämäntaidon valmentaja ja merkonomi. Hän on myös kirjoittanut kaksi lastenkirjaa ja toiminut vaatemallina. Ytimen näiverrystä ilmiöistä. – Pelipeda. Intentionaalisuus-tarkoituksenmukaisuus Minusta nykyisessä keskustelussa ilmiöpohjaisesta, ilmiölähtöisestä, ilmiökeskeisestä tai vielä opsin mukaan määritellystä monialaisesta oppimisesta ei ole kiinnitetty huomiota tarpeeksi oppijoiden tavoitteiden määrittelyn ohjaamiseen yhteisöllisessä työskentelyssä.

Ytimen näiverrystä ilmiöistä. – Pelipeda

Huomiotta usein jää, että oppijoiden omien tavoitteiden ja kiinnostusten ilmaiseminen ei ole yksinkertaista. Suuri osa oppijoista ei edes tiedä, mikä heitä voisi kiinnostaa tai mikä heidät sytyttää. On epätodennäköistä, että he syttyvät siitä, että heiltä kysytään, mitä he haluavat oppia. Kun autenttisuus ilmenee kohdennettuina haasteina, jotka koskettavat arkielämän kokemusten kautta tai niihin liittyy suuria arvokysymyksiä ja erityisesti ajankohtaisuus, se liikuttaa, herättää tunteita, motivoi ja sytyttää.

Kun seuraan julkaisuja ja uutisia ilmiöpohjaisesta oppimisesta, usein leimaavaa on se, että oppilaiden palautteissa korostuu ”rentous” ja ”yhteisöllisyys”. [ASMR Binaural] Chalk on Blackboard #1 - No Talking. Gradu00741. Arkkipiispa: Talouden puhe dominoi liikaa. (Tämä juttu on julkaistu 22.12.2014.

Arkkipiispa: Talouden puhe dominoi liikaa

Nyt se julkaistaan uudelleen.) "Hyvinvoinnin katveessa maksetaan tällä hetkellä kovaa inhimillistä hintaa, jota talousongelmiin keskittyvä puhe ei tavoita eikä tunnista.” Kirkon talossa on hetken hiljaista. Ilma tuntuu tiheältä, ajatuksen jatko antaa hetken odottaa itseään. ”On hyvä, että taloudesta ja taloustilanteesta puhutaan. Normikriittisyys. Normikriittisyys – jotta kaikilla olisi tilaa hengittää.

Normikriittisyys

Yhteiskunta koostuu moninaisesta joukosta ihmisiä. Meitä on moneen lähtöön: olemme eri sukupuolta, ihonvärimme ovat erilaisia ja liikumme monella eri tavalla. Moninaisuutta tarkastellessa monesti kiinnitetään huomio poikkeuksiin: jokainen osaa kertoa, millainen on seksuaalivähemmistöön kuuluva, millainen on maahanmuuttaja ja millainen on vammainen. Näitä kategorioita on kuitenkin vaikea kuvailla ilman, että sortuisi ennakkoluulojen ja stereotypioiden luetteluun.

Siksi on kiinnostavampaa kääntää huomio siihen, miltä oletamme valtavirran näyttävän. Normikriittisyydessä pistetään pakka sekaisin – ei keskitytä siihen, mikä on vähemmistöä, vaan tarkastellaan normia. Millainen pitäisi olla, jotta saa normaalin paperit? Normikriittisyys tarkoittaa kriittisyyttä yhteiskunnan syrjiviä normeja kohtaan. Normatiivisuus tekee näkymättömäksi. Comment: Five things you need to know about the Paris climate deal. Simon Lewis, UCL.

Comment: Five things you need to know about the Paris climate deal

Alas oppiaineet ja läksyt – Espoossa kokeillaan oppimista, joka tulee ensi vu... Alas oppiaineet ja läksyt – Espoossa kokeillaan oppimista, joka tulee ensi vuonna kaikkiin kouluihin Espoon yhteislyseon lukiossa on viisi viikkoa eletty tulevaisuudessa. Erillisiä oppiaineita ei ole, ei myöskään oppikirjoja, kokeita tai läksyjä. Niiden tilalla on esimerkiksi kuvattu kauhuelokuvia, toteutettu kaupunkisuunnistuspelejä verkkoon, kirjoitettu runoja hautausmaalta.

Så åt man förr – Förslag på en helhetsskapande undervisning. Hur åt man förr? Med lite kreativitet, samarbete och planering kan du få till stånd en rolig och intressant helhet i undervisningen för både lärare och elever. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Teatteri ja draama tukevat työssä oppimista Satu-Mari Jansson tutkii tuoreessa Helsingin yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan teatteria ja draamaa työn oppimisen muotoina organisaatioissa. Organisaatioiden kehittämisessä ja henkilöstön koulutuksessa ihmisen psyyke ja tunne-elämä pidetään usein erillään toisistaan. Toiminnan muutoksessa jaetaan tietoa kuin hyödykettä̈, jonka ajatellaan siirtyvän sellaisenaan ihmiseltä toiselle. – Tällöin ei oteta huomioon sitä, että ihmiset rakentavat keskenään uutta tietoa tuodessaan henkilökohtaiset tietonsa, motiivinsa ja tunteensa osaksi yhteistä ongelmanratkaisua, Jansson toteaa. Monialaiset oppimiskokonaisuudet (4:29 min)

162. SIR KEN ROBINSON: Full body education. Sir Ken Robinson is a leading authority on education and creativity. Systeemiajattelun keinoista apua ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Ilmiöpohjainen oppiminen on nostettu uudessa opetussuunnitelmassa keskeiseksi teemaksi. Oppiainejakojen sijaan tarkastellaan todellisen maailman ilmiöitä kokonaisuuksina, niiden aidossa kontekstissa. Ilmiöpohjaisuus ja sen opettaminen herättää kuitenkin vielä paljon hämmennystä. Hiljainen tieto — Jyväskylän yliopisto - University of Jyväskylä. Hiljainen tieto Käsitteen alkuperä ja nykykäyttö Hiljaisen tiedon käsitteen keksijänä pidetään amerikkalaista Michael Polanyitä (1966).

Hän kiteytti hiljaisen tiedon olemuksen sanomalla, että tiedämme enemmän kuin pystymme kertomaan. Polanyin mukaan ihmisen tietoisuus on kuin jäävuori, josta ilmaistuna osana näkyy vain huippu ja josta suurin osa jää pinnan alapuolelle. Ihmisillä on siis paljon tietoisuutta, jota he eivät osaa ilmaista, mutta joka näkyy heidän toiminnassaan erilaisina tapoina, rutiineina, käytäntöinä ja tuntemuksina. Hiljaisella tiedolla on monia merkityksiä, mutta yleisesti sillä tarkoitetaan intuitiivista, ei-sanallista tietämystä, joka karttuu ihmisille toiminnallisen kokemuksen kautta. Columns by Richard Louv. The Seven Arts of Zen. Suomi 100 - Etusivu. Hyppää sisältöön Katso kutsu satavuotiaalta Loading... Suomesta tuli itsenäinen valtio 6. joulukuuta 1917. Valtio syntyi suomalaisten omasta tahdosta ja pitkäjänteisen työn seurauksena. Vaikeista ajoista huolimatta suomalaiset ovat kohta sata vuotta rakentaneet omaa maataan ja päättäneet asioista yhdessä. Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi 2017 on sukupolvemme merkittävin juhlavuosi.

Eheytettyä äidinkieltä. Syyslomaan on enää pari viikkoa. Edellisessä postauksessa hahmottelin tätä lukuvuotta ja aika lailla tuohon tahtiin on opetus edennyt muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. Seiskat Seiskojen kanssa käytimme paljon aikaa ryhmäytymiseen. Aluksi käsittelimme koulun järjestyssääntöjä ja teimme niistä värikkäät posterit luokan seinälle. Sen jälkeen hyödynsin KiVa-koulumateriaalia ja keskustelimme kiusaamisesta. Oppilaat tekivät mm. padlet-seinän, jossa he miettivät kiusaamisen eri muotoja. Nyt olemme aloittaneet kielenhuollon. Syysloman jälkeen perehdymme tiedonhakuun ja tekstin tuottamiseen. Kasit Kaseilla on ensimmäistä kertaa käytössä uudet Särmä-kirjat.

Joogassa ei ole parasta ennen päiväystä: 93-vuotias Veikko vetää useita jooga... Lahtelainen Veikko-Olavi Saloranta täyttää 94 vuotta tänä syksynä. Hän opettaa joogaa edelleen, lähes päivittäin. Ilmiopas. Systems Thinking - Seeing How Everything is Connected. Guitarra a 4 manos. Yliopistolla voi nyt opiskella turhaa tietoa – vastaveto tuottavuuden vaatimu... "Kurssilla käsitellään inhmillisen tietämyksen harhapolkuja, jotka eivät tuota talouskasvua tai muuten mitattavissa olevaa hyötyä. Ennakko­luulotta etänä. This Is Not A Picture Of A Man. Zoom In To See What’s Hidden Here. Incredible!

Voiko vanhuksia hoitaa näinkin? Hoitokodin päiväohjelmassa puutarhanhoitoa, s... Leipomista, kukkapenkin kitkemistä ja kesän sadon korjaamista kasvihuoneesta. Acorn to Oak filmed over an 8 month period time-lapse. Confession of a Barefoot trail runner. How Walking in Nature Changes the Brain. Hevonen havaitsee piilotettuja tunteita – Lohjalla Suomen ainoa julkinen rats... Voimistelun suurtapahtuma Gymnaestrada alkoi Helsingissä – katso video ja kuv... The Work - The Art of Learning and Unlearning. An Intro to the Alexander Tech... Hämmentävä löytö: Puilla on ihmeellinen, terveyttä parantava voima. Hs. Tutkimus väittää: Suomi ykkönen Euroopassa – kaikki lähes yhtä onnellisia.

He päättivät yhdistää päiväkodin ja vanhainkodin – Kukaan ei osannut odottaa,... Handmade Forest Rolling Ball Xylophone plays Bach. Tieto ja usko – erottamattomat - Janne Saarikiven kolumnit - Tiede. Can Art Destroy Us? The Greening of the Self: The Most Important Development of Modern Times. Hs. Ray: New paradigms emerge when networks converge. Tutkimus: Ylevät kokemukset jalostavat ihmistä paremmaksi - Tiede. The deeper teachings of mindfulness based 'interventions' as a reconstruction... Oslo builds world's first bumblebee highway. 27 Animals Demonstrating Yoga Positions. THE HELSINKI ALERT: Prestigious International Group of Scientists and Health ...

Japanilaiset puhuvat "metsäkylvyistä" – niin terveellistä metsässä on - Luont... Cool Kid Anant Pai creates club to teach others about diversity. I Monialainen oppiminen. It’s Not a ‘Stream’ of Consciousness. Kun Otso kohtasi Kallen. 978-951-39-6078-0_vaitos07032015. Hs. This school in Norway abandoned teaching subjects 40 years ago. Ryhmäterapeutti: Kuski päätti muuttaa kaupunkia bussilastillinen kerrallaan. Kun opetus menee metsään, oppiminen voikin parantua. Yllättävä tunne tekee hyvää terveydelle – katso häikäisevät kuvat ja hämmästy...

Ops 2016, kansainvälisyys, globaalikasvatus ja opetuksen eheyttäminen. Earth Hour · #Sammutasome. Sytytä kynttilä. Osallistu maailman suurimmalle ky... Tiimilukion esittelyvideo. Finland’s school reforms won't scrap subjects altogether. Näin valaiset työympäristösi. Transformational Education. Finland schools: Subjects scrapped and replaced with 'topics' as country refo... Intuition, your own night vision. Hs. Alakoululaiset siirtyivät yläkoulun tiloihin – nyt yläkoulunkin välitunnilla ... The Joy of Painting. Intuitio ei ole pelkkää humpuukia – sitä voi hyödyntää tietoisesti. Uskontojen ystävyyskävelyllä julistettiin rauhan sanomaa. The Healing Power of Awe. 7 asiaa, joita tulisi opettaa koulussa. Oppimiskokeilut kehittävät opettajan ... Inhimillisiä Uutisia. Without a Mirror. Nytpedia: Tällainen yhtye on Pertti Kurikan nimipäivät - Euroviisut. Tommi Viljakainen: “New Education”

Mikä ihmeen OPE Talks? Todellisia tarinoita. Autoimme Helsingin patsaita ottamaan selfieitä - Helsinki. The Circle of Courage – Native American Model of Education. Liiskautuneet puput hurmaavat – taiteilija ei kauan pysynyt salassa. Koululaiset saavat kulkea bussilla ilmaiseksi Pieksämäellä – toi kaupungille ... Tiimiakatemia. Suomen Partiolaiset. Milli-koira parantaa autismiluokan opiskelutuloksia. Greatbighandprintcampaign.mp4. Jo 20 minuutin oleskelu metsässä laskee verenpainetta.