background preloader

English teaching

Facebook Twitter

Introducing Shakespeare - Mia Smith. I engelskans kursplan finns i det centrala innehållet följande bitar med. • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form. • Sånger och dikter.

Introducing Shakespeare - Mia Smith

Är det bra jag som läser detta som en inbjudan att plocka in den stora barden i klassrummet? Con002 conjunctions. Con001 conjunctions. Världens idékatalog. Världens idékatalog.

Digital reading comprehension

Writing. Book projects. Culture, Music, and Game Resources. Teaching websites.