background preloader

NP

Facebook Twitter

Källors trovärdighet och relevans. Referat och källhänvisningar. Skrivuppgift till Boktjuven. Avslutande skrivuppgift Du ska nu skriva en avslutande uppsats som är en övning inför de kommande NP.

Skrivuppgift till Boktjuven

Här finns en kort repetition av de vanligast förekommande texttyperna och det är bra om du väljer en text du vill utveckla. Här finns skrivmallar om du vill ha tips på det. De kommer att bedömas enligt matriser för respektive texttyp. Tänk på att följa anvisningarna för skrivuppgiften. Alla människors lika värde (resonerande text) En ungdomstidning efterfrågar texter där ungdomar resonerar om människors lika värde, hur människosyn kan se ut och hur vi skapar ett samhälle där vi lever i demokrati och alla människors rätt till lika värde.

Skriv ditt bidrag till tidningen. Tillägg till uppgiften för att få in referat Till internationella kvinnodagen skrivs det ofta om att kvinnor ska ha samma rättigheter. Rubrik: Valfri Döden betraktar mig (krönika) En tidning vill ha krönikor med temat döden. Skriv ditt bidrag till tidningen. Rubrik: Döden betraktar mig Novell med valfri rubrik (novell) Anpassade skrivuppgifter utifrån de nationella proven. Snart är det dags för niornas nationella prov i svenska.

Anpassade skrivuppgifter utifrån de nationella proven

Förra året satte jag ihop en skrivmall för att eleverna i nian skulle få träna på de olika texttyperna och även ta del av hur instruktionen ser ut. Vi hade arbetat med Boktjuven och eleverna fick skrivuppgifter som passade mot den boken för att fånga upp de vanligaste texttyperna. I år har vi arbetat med boken Huset mitt emot i åttan och jag kom på att jag kan använda mig av samma mall som jag bara anpassar för att svara mot bokens innehåll. Mallen är så pass generell att man med små justeringar kan ändra innehållet i den. Det är de fetmarkerade orden och texttyperna som får stå kvar. Eftersom jag tycker mallen är bra vill jag även dela den med er så ni kan använda den utifrån de böcker ni läser. Så här formulerade jag instruktionen till eleverna: Avslutande skrivuppgift Du ska nu skriva en avslutande uppsats. Att vara ung i dag (resonerande text med ev referat)

IT

Noteringsunderlag Engelska delprov A Ãk6. Noteringsunderlag Engelska delprov A åk9. Så här planerar vi för en vecka med muntliga nationella prov. Det kan vara svår att planera för hur man ska göra ett schemabrytande schema för de kommande muntliga nationella proven och i år kommer vi att göra det på min skola.

Så här planerar vi för en vecka med muntliga nationella prov

Jag vet att det är efterfrågat hur man gör rent konkret och jag ska se om jag lyckas förklara hur vi går tillväga i detta inlägg. I mitt arbetslag har vi en fantastisk organisatör som kan detta med att räkna på elever, grupper och lärare och sedan sätta ihop ett schema. Hon är matematiklärare och har gett sitt tillstånd att jag får dela planeringen så om ni lånar av den får ni gärna ge Ann-Kathrin Holm all cred. Att förbereda eleverna på de muntliga nationella proven i svenska – ett konkret upplägg. De muntliga nationella proven ska i år läggas på höstterminen.

Att förbereda eleverna på de muntliga nationella proven i svenska – ett konkret upplägg

Det frågas en del i diverse Facebookgrupper om tips på hur man kan göra för att förbereda eleverna. Jag har därför skapat ett upplägg för svenskan för att eleverna ska vara väl förberedda på vad som krävas av dem och hur de ska göra för att nå sina mål. Den nya strukturen på proven infördes 2012/2013 och innebär att man bedömer eleverna i tre delar: att presentera ett innehåll, att leda ett samtal samt delta i en diskussion. Förra årets upplägg och årets revidering Förra läsåret hade jag också nior och jag har utgått från den strukturen jag gjorde då samt reviderat om det som behöver förtydligas för eleverna. Vi började förra året med att lyssna på konkreta upplägg på gamla samtal. Eleverna behöver lära sig hur man vidgar ett resonemang och det kan vara bra att visa hur det görs genom filmen från Orka Plugga.

Eleverna fick också öva på ett fingerat bedömningstillfälle med andra texter jag valt. Canvor: Annika Sjödahl // Annika. Digitalt, kollegialt lärande i världsklass! Frustrerad ställer jag en fråga i facebookgruppen Engelska för år 6-9 där jag söker råd och hjälp kring hur andra brukar göra med grupper som inte vill eller vågar tala engelska.

Digitalt, kollegialt lärande i världsklass!

Tycka vad man vill om sociala medier, men att under en dag kunna diskutera problemet med lärare som är spridda över hela Sverige tycker jag är fantastiskt. I gruppen finns också deltagare från Finland och Norge. Råd och tips strömmar in och många känner igen i sig problemet. Vi konstaterar att det kan ha många orsaker som till exempel att de inte har ett tillräckligt stort ordförråd för att kunna uttrycka sig, att de inte är vana vid att tala engelska lektionstid och att något i gruppdynamiken gör att de inte vågar.

När det gäller det senare kan det vara en god idé att låta specialpedagog observera klassen. Många väldigt goda ideér strömmade in i gruppen och nedan har jag försökt kategorisera och sammanställa gruppens råd. Råd och tips till er som har talovilliga grupper: Visa en bild för eleverna. Speak up. Engelsk grammatik. Uppdragforstelarare. 1472508 letter to connect. 1472525 versiktwriting p9. 1472524 exempeltexter k9 bed mn a. 1472507 exempeltexter k9 bed mn c. 1472523 exempeltexter k9 bed mn e. Svenska tips. Rättningsmatris NP eng år 9.