background preloader

Andra världskriget

Facebook Twitter

Falsk flagg - False flag - qaz.wiki. Dold operation utformad för att lura En falsk flaggoperation är en handling som begås i avsikt att dölja den verkliga källan till ansvar och fästa skulden på en andra part.

Falsk flagg - False flag - qaz.wiki

Uttrycket är populärt bland konspirationsteori- initiativtagare när det gäller dolda operationer från olika regeringar och kabaler . Uttrycket "falsk flagga" har sitt ursprung i 1500-talet som ett rent figurativt uttryck för att betyda "en avsiktlig felaktig framställning av någons tillhörighet eller motiv". Det användes senare för att beskriva en krusning i marin krigföring där ett fartyg förde ett neutralt eller fiendens flagg för att dölja sin sanna identitet. Number of deaths in the WW2 per country. Jugoslaviens historiska trauma – Andra världskriget. Utifrån ett historiebruksperspektiv utgör andra världskriget en central referenspunkt i den jugoslaviska historien.

Jugoslaviens historiska trauma – Andra världskriget

Då skapades förutsättningarna för en jugoslavisk sammanhållning genom uppslutningen kring partisanrörelsen, samtidigt som alliansbildningar, konflikter och massakrer bidrog till djupa klyftor mellan de olika nationaliteter som skulle ingå i Jugoslavien efter kriget. I april 1941 invaderade Nazityskland och de andra axelmakterna Jugoslavien. För Bosnien-Hercegovinas del innebar det ett långt och våldsamt krig med tre stridande arméer: jugoslaviska (kommunistiska) partisaner, kroatiska Ustasja och serbiska Tjetniks – förutom ockupationsmaktens trupper. Partisanrörelsen hade som mål att ena Jugoslavien som ett kommunistiskt land.

Deras ledare blev Josip Broz ”Tito”, och «Broderskap och enhet!” Många serber hade anslutit sig till partisanerna just för att kunna bekämpa Ustasja, den kroatiska fascistiska rörelsen med kopplingar till Nazityskland. . ● Allcock, John B. Tidslinje; 1941 - Krigsforum.se. 1 januari I en proklamation till det tyska folket säger Hitler bl a "att under år 1941 kommer den tyska armèn, den tyska marinen, och det tyska flygvapnet att så förstärkas och att bli så tekniskt fulländade att de definitivt kommer att krossa krigshetsarna och öppna för en nu stil, en ny ordning i samlevnaden mellan folken...

Tidslinje; 1941 - Krigsforum.se

" Den tyske utrikesministern von Ribbentrop sammanträffar i Wien med den bulgariske utrikesministern Filov, med vilken han diskuterar transiteringen av tyska trupper genom Bulgarien. 3 januari Nordafrika. Engelsmännen återupptar offensiven i Nordafrika och angriper den italienska fästningen "Bardia" nära egyptiska gränsen. Det sker sedan den australiska 6. divisionen ersatt den indiska 4. divisionen som sänts till Sudan. Bardias försvar bryts igenom nästan omedelbart, till stor del tack vare insättandet av tunga stridsvagnar av typen "Mathilda", mot vilka de lätta och långsammare italienska stridsvagnarna är maktlösa.

Hitlers massiva angrepp blev hans största misstag. Nazityskland var fyllt av övermod.

Hitlers massiva angrepp blev hans största misstag

I början av andra världskriget hade man skördat framgångar på västfronten och kontrollerade många av länderna kring Atlantkusten, från Frankrike till Norge. Men det var inte tillräckligt för Hitlers storslagna vision om Lebensraum, det livsrum och utökade imperium som han ville bygga. Expansionen skulle ske mot öster, det vill säga Sovjetunionen. De nazistiska ideologerna såg sig själva, germanerna, som Herrenvolk, och slaverna i öster som undermänniskor.

Den 22 juni 1941 inledde Tyskland Operation Barbarossa, en massiv invasion in i Sovjetunionen. Det började mycket bra för Hitlers soldater när de trängde in i landet. Västfronten under andra världskriget. Östfronten under andra världskriget. Östfronten är den allmänna beteckningen på den del av andra världskriget som fördes i Östeuropa, vilket i huvudsak innebär kriget mellan Axelmakterna och Sovjetunionen.

Östfronten under andra världskriget

Striderna på östfronten inleddes med operation Barbarossa (ty. Fall Barbarossa, jfr Fredrik Barbarossa, "Fredrik Rödskägg") som var kodnamnet för Nazitysklands invasion av Sovjetunionen under andra världskriget. Operation Barbarossa blev inledningen på ett nästan fyra år långt krig mellan Nazityskland, dess allierade (Axelmakterna) och Sovjetunionen. Andra världskriget. År 1933 kunde nazisterna ta makten i Tyskland med Adolf Hitler som ledare.

Andra världskriget

Hitler satte genast igång med att rusta Tyskland för krig. Samtidigt ökade nazisternas diskriminering och förföljelser av judar och andra folkgrupper som de tog avstånd från. Först försökte de få judarna att fly eller emigrera (utvandra) till andra länder. Men det var svårt eftersom många länder inte tog emot judiska flyktingar. De judar som inte lämnade landet hamnade så småningom i arbetsläger och koncentrationsläger.

Förföljelsen av judar och andra utpekade folkgrupper skulle senare trappas upp och övergå i ett välorganiserat folkmord. Hitler utvidgar Tysklands gränser och ingår en pakt med Stalin Storbritannien och Frankrike var till en början passiva men lovade till sist att hjälpa Polen om det skulle bli angripet. Hitlers målsättning. Tidsaxel över andra världskriget. Detta är en lista över händelser med relevans för krigföringen under andra världskriget, uppräknade år för år i kronologisk ordning. 1939[redigera | redigera wikitext] 1940[redigera | redigera wikitext] 1941[redigera | redigera wikitext] 1942[redigera | redigera wikitext] 31 januari15 februari - britterna kapitulerar i Singapore.18 april - Doolittle-raiden, där amerikanska bombplan startar från hangarfartyg och bombar Tokyo.3 - 6 juni - Slaget vid Midway blir vändpunkten i kriget om Stilla Havet.21 juni - erövras Tobruk av Rommel.30 juni - Sevastopol intas av tyska trupper.7 augusti - Guadalcanalkampanjen inleds.19 augusti - Tyska sjätte armén anfaller Stalingrad och börjar slaget om staden.23 oktober - Slaget vid el-Alamein inleds. 1943[redigera | redigera wikitext] 1944[redigera | redigera wikitext]

Tidsaxel över andra världskriget

Världens undergång del 1 - Angrepp, 1939. Andra världskriget. Världens undergång: Hitler tar makten - 2. Der Führer. Världens undergång: Hitler tar makten - 1. Hotet. Vinklad historia - 1946: Kärnvapenproven i Bikini. Strax efter andra världskriget förflyttas invånarna på Bikiniatollen till en ö 130 kilometer bort.

Vinklad historia - 1946: Kärnvapenproven i Bikini

Allt dokumenteras av nära 700 fotografer från hela världen. En amerikansk tv-kanal, United News, visar hur människor på Bikiniatollen skrattar och berättar att de ser fram emot att flytta.