background preloader

Timonen123

Facebook Twitter

Unite for Literacy library.

Alexandras

Subtraktion (Skolår 3, De fyra räknesätten) – Matteboken. Swedish Classroom Signs and Labels. Where applicable, use the links to download Swedish versions of resources.

Swedish Classroom Signs and Labels

PP-vägg påbörjad om läsförståelse. Elevinflytande väntar… Då har vi dragit igång den pedagogiska planeringen kring läsförståelse och läsfixarna.

PP-vägg påbörjad om läsförståelse. Elevinflytande väntar…

Vi startar med att prata om varför man ska kunna ”läsförståelse”. Varför är det bra att förstå vad man läser? Vi pratar om vad det verkligen står i LGR11. Kunskapskraven kring ämnet. Jag har sedan förtydligat dessa krångliga ord till för eleverna mer begripliga mål (de gula målen). Nu är det dags för eleverna att vara med och bestämma! Sen gäller det att använda PP:n i starten och i slutet på varje lässtrategi-lektion. Länkar till mina elever att använda: - Monicas tankar om IKT i skolan. En ask med godbitar ~ Kilskrift.

Det finns så mycket man kan göra med digitala verktyg.

En ask med godbitar ~ Kilskrift

Här ska ni få något riktigt konkreta tips inom framför allt mina egna ämnen i SO. Men det går samtidigt bra att använda även i andra ämnen. Det viktiga är att inte stanna upp vid första tanken utan gå ett steg till. Barnlitteratur: Asien. Exempel på utvecklingsarbeten läsåret 2013/14. Slutpresentationerna inom forskningscirkeln gjordes 2/6 vilket också utgjorde avslutningen på forskningscirkeln ”Litteracitet – Multimodalitet – Framgångsfaktorer”.

Exempel på utvecklingsarbeten läsåret 2013/14

Jag har skrivit om detta tidigare och nu är slutpresentationerna av alla utvecklingsarbetena genomförda. Deltagarna har arbetat parvis på sina skolor. Hela grundskolan är representerad från F-klass till årskurs 9. Gemensamt för alla är att de på något sätt anknyter till språk-, läs- eller skrivundervisning/lärande. Under varje film hittar du också respektive presentation, i de fall dessa var en PowerPoint. Utvecklingsarbetena kommer i nedanstående ordning. Skarpatorpsskolan: Har cirkelmodellen betydelse för faktatextskrivandet? Även om du är särskilt intresserad av ett speciellt arbete så vill jag understryka att alla är lika intressanta så ta chansen att se dem alla. MUS Matematik- Utvecklings- Schema Kartläggning och bedömning Matematik Grundskola år 4-6 Grundskola Liber. Genom MUS får du tillgång till ett tidsekonomiskt, överblickbart, lättanvänt och kommunicerbart instrument som ger en snabb överblick över elevernas kunskaper.

MUS Matematik- Utvecklings- Schema Kartläggning och bedömning Matematik Grundskola år 4-6 Grundskola Liber

Tummen upp! Engelska Kartläggning åk 3 Kartläggning och bedömning Engelska Grundskola år F-3 Grundskola Liber. Läs mer Utmärkande drag- Hjälper dig att kartlägga elevernas kunskaper - Kunskapskraven och det centrala innehållet står i anknytning till övningarna - Matris över övningar och kunskapskrav ger eleverna en tydlig översikt - Bedömningsstöd att hämta kostnadsfritt på www.liber.se.

Tummen upp! Engelska Kartläggning åk 3 Kartläggning och bedömning Engelska Grundskola år F-3 Grundskola Liber

Mattecirkeln. Ullis skolsida. Math Puzzle Worksheets 3rd Grade. "Math Salamanders Free Math Sheets" Welcome to the Math Salamanders 3rd Grade Math Puzzle Worksheets.

Math Puzzle Worksheets 3rd Grade

Here you will find our range of 3rd Grade Math Brain Teasers and Puzzles which will help your child apply and practice their Math skills to solve a range of challenges and number problems. How to Print or Save these sheets Follow the 3 easy steps below to get your worksheets printed out perfectly! Step 1 Click on the sheet you would like. It will open in a new browser window. Step 2 Click on the magnifier to get your sheet full size. Enable 'Shrink-to-fit' and set your page margins to zero. Feta öppna frågor. Feta frågor är öppna frågor.

Feta öppna frågor

De har inga rätt eller fel. Feta frågor ger möjlighet att tänka, kommunicera och lära. Öppna frågor hjälper också läraren att ge ordet till eleven och därmed sänka sitt eget talutrymme: Läs- och skrivundervisning : Planering: Världsreligionerna i åk 3. Här har jag gjort en åk 3-planering för ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt kring världsreligionerna.

Läs- och skrivundervisning : Planering: Världsreligionerna i åk 3

Försöker få in så mycket som möjligt av språkutveckling i ämnet med läsfixare, VÖL, VENN och textkopplingar. En läsande klass-texterna från PULS SO-boken kommer väl till pass. Lektion 1: Världsreligioner VÖL-modell (vet, önskar veta) Film sli: Religionskunskap för barn Läsa lektion 46 ELK PULS SO-boken Skriva nyckelord på tavlan Återberätta VÖL (lärt oss) Lektion 2: Titta på LPP tillsammans. Eleverna får ge förslag på arbetssätt.Abrahams rötter Läsa berättelsen om Abraham Se bildspel och släktträd om Abraham och hans ättlingar Sammanfatta berättelsen med egna ord Skriva utifrån bilder Lektion 3: Kristendom: Film: Mötesplats jorden Rutsystem för alla religioner med symboler, högtider, byggnader, ledare.

Lektion 4: Judendom ELK lektion 47: Aron går till synagogan Bildspel Film: Mötesplats jorden Rutsystem fylls på. Vår matematikblogg, en plats för att lära och dela med sig. #matematik #genrepedagogik Att värdera lösningar. I Lgr 11 står det i syfte om matematikundervisningen: Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

#matematik #genrepedagogik Att värdera lösningar

I kunskapskraven för årskurs 3 i matematik kan vi läsa: Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet. Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. Hur ska jag kunna arbeta med detta på lågstadiet? Varje grupp ska utvärdera minst 4 olika material. Eleverna har fått uppgiften i Google Classroom och det är så kul att se att snabbt och enkelt loggar in på sina Chrome Books.

Första tillfället var svårt. Bättre på huvudräkning med matteapp. I ett pilotprojekt på Lilla Alby skola i Sundbyberg fick två klasser i årskurs två använda matteappar i undervisningen i stället för matteboken. Eleverna fick göra ett diagnostiskt test både före och efter studien, där de fick lösa 36 additionsuppgifter och 36 subtraktionsuppgifter på tid. Resultatet visar att nästan alla elever förbättrade sig till sluttestet. Och deras lärare Lotta Nilsson har också märkt en stor förbättring hos sina elever. Ewas länkar för lågstadiet. Blandat. Räkna med talen 7 8 9 10 på talraden.

Matematikundervisning

Läsande klass. Diffusionen1.