background preloader

Läsförståelse

Facebook Twitter

Textsamtal i förskoleklass. “Elever som deltar i klassrumsdiskussioner blir verkligen klokare.

Textsamtal i förskoleklass

“(Wiliam 2013) Det här är något som jag brukar prata om med eleverna i mina klasser. Jag som lärare är ansvarig för lärandemiljön och jag måste varje dag skapa tillfällen för eleverna att använda sitt språk tillsammans med andra.

Boksamtal

Lässtrategier.