background preloader

Tunne- ja vuorovaikutustaitotyöskentely Laupias samarialainen

Facebook Twitter

Kuvaus työskentelystä 2. luokassa. Erilaista ussaa!

Kuvaus työskentelystä 2. luokassa

–materiaali julkaistaan 17.9. Tässä kirjoitussarjassa esitellään taitolähtöisen oppimiseen suunnitellun materiaalin käyttökokemuksia eri luokka-asteilla. Alakoulun opettajat yhdistelevät jo lähtökohtaisesti työskentelyissään eri oppiaineita ja opettavat monenlaisia ajattelun taitoja. Ajattelun taitojen näkyväksi tekeminen ja niiden oppimaan oppiminen ei oikeastaan vaadi paljonkaan ylimääräistä panostusta. Tiedostamalla mitä ajattelun taidot ovat ja miten ne kehittyvät erilaisilla työtavoilla, on mahdollista ohjailla oppimisprosessia kohti jäsentynyttä ajattelun taitojen oppimista.

Kolmen ruokalajin oppitunti materiaalit PDF muodossa. Luovuuden polku tyoskentely. Osallisuuden polku tyoskentely. Tunnetaitoharjoituksia aloittaville. Laupias samarilainen kertomustekstit Selkoraamatusta ja Raamatusta. Ryöstetty mies kortit. Tunnekortit. Muotokuvaruudut. Mallikuva julisteesta. Lisätehtävä Miten Raamatun kirjat ovat syntyneet. Arviointimatriisi. Hopearahat ryhmätöiden arviointiin. Hienoa ryhmätyöskentelyä -hopearahat.

Tähdet vertaisarviointiin. Lisää hopearahoja töiden arviointiin. Tähtiä itse vertais ja opettajan arviointiin.