background preloader

Materiaalit

Facebook Twitter

TouchDevelop.

Kohtuullisen yksinkertainen pelien koodaustyökalu lapsille ja nuorille. Englannin kielinen pääosin. – pekka_mertala

Scratch - Imagine, Program, Share. Sivupiiri#

Sivupiiri tarjoaa tietoa nuortenkirjoista. Sivupiiri auttaa sinua löytämään kiinnostavat kirjailijat, kirjat ja lukukokemukset. – pekka_mertala

Ensiapua ohjelmoinnin opettamiseen peruskoulussa.

Tietoa ja ensiapua ohjelmoinnin opettamiseen peruskoulussa. – pekka_mertala

Mediakasvatus. Materiaaleja mediakasvatuksen parissa työskenteleville.

Kattava paketti erilaisia mediakasvatuksen välineitä peruskouluun. – pekka_mertala

Lisäksi materiaaleja, jotka tutkivat mediaa maailmankuvan muokkaajana.

Mediakasvatus

Valokuvia virikkeiksi Alakoulu Medialukutaitoa vastamainoksista Eetin vastamainosoppaan avulla alakoululaisetkin oppivat tarkkailemaan markkinointiviestintää sekä keskustelemaan tuotteiden taustalla olevista ilmiöistä (ympäristö, ihmisoikeudet yms.). Mediakasvatusaineistot oppitunneille ja nuorisotyöhön. Teknologia liikunnanopetuksessa: Teknologia motivoi liikkumaan.

Mielenkiintoinen video teknologian käytöstä liikunnanopetuksessa. – pekka_mertala

Sosiaalisen median oppimisympäristö. Mitä lisäarvoa opetukseen ja oppimiseen?

Opetushallituksen ylläpitämä verkkopalvelu opetuksen ja oppimisen sekä niiden kehittämisen tueksi – pekka_mertala

Sosiaalisen median vertaaminen muihin opetuksen ja oppimisen apuvälineisiin on hankalaa.

Sosiaalisen median oppimisympäristö

Kyse ei ole pelkästä esittämisen välineestä videon tai piirtoheittimen tapaan. Kyse ei ole pelkästä viestintäkanavasta puhelimen tai sanomalehden tapaan. Kyse ei ole pelkästä kohtaamispaikasta pihan tai luokkahuoneen tapaan. Oppijan käsiin annettu mobiililaite ei korvaa pelkästään kirjaa, vihkoa ja kyniä. Sosiaalinen media antaa oppimiseen monia mahdollisuuksia: vuorovaikutusvälineitä, yhdessä tekemisen apuneuvoja, julkaisemisen ja sisällön jakamisen tilaa, avoimia aineistoja, verkostoitumispaikkoja ja paljon muuta. Sopivasti valikoiden somea hyödyntäen voidaan tilanteesta riippuen saavuttaa erilaisia hyötyjä. Yhteistyöverkostoja ja avoimia sisältöjä Sosiaalinen media tarjoaa lukuisia välineitä ja foorumeja viestintään. Sosiaalinen media auttaa myös ylittämään erilaisia rajoja niin ajan, paikan, ihmisten kuin organisaatioiden välillä. Game Screen.

Okariino.fi on Suomen yleisten kirjastojen yhteinen elämyksellinen mediapuisto 3-6-vuotiaille lapsille. Se esittelee kirjastojen lapsille tarjoamia mediasisältöjä, kuten kirjoja, lehtiä, musiikkia, pelejä ja elokuvia. Okariinosta löytyy myös medialauluja, -loruja sekä -pelejä. Palvelussa lapset voivat tutustua eri mediasisältöihin ja -välineisiin interaktiivisesti sekä tarinallisten kehysten ohjaamina ja pelillisten toimintojen kautta. Lapsi voi tutustua sivuston kautta turvallisesti internetin ja mobiilin maailmaan. – pekka_mertala

Materiaalit » Mediakasvatus. Materiaalia mediakasvatukseen Kattavan materiaalihakukoneemme avulla löydät laajasta valikoimasta eri toimijoiden tuottamia mediakasvatuksen materiaaleja, joita voit hyödyntää opetuksessa, nuorisotyössä, kerhoissa, varhaiskasvatuksessa tai kodin mediakasvatuksen tukena.

Materiaalit » Mediakasvatus

Etsi sopivaa materiaalia teemojen ja/tai ikäryhmän avulla. Huomaa, että vaikka aineisto on suunnattu tietylle kohderyhmälle, se soveltuu yleensä pienin muovauksin myös muille kohderyhmille. Yhteensä 233 materiaalia Pelaa itsesi pelikasvattajaksi – helppo lautapeli kasvattajalle Lastesuojelun keskusliitto Pelaa itsesi pelikasvattajaksi -infografiikka on kooste yksinkertaisista kasvatusvinkeistä, jotka on koottu EHYT ry:n Pelitaito-projektin materiaaleista.

Mediapuuhaa_perheille.pdf.

Tähän materiaaliin on koottu vinkkejä ja tehtäviä, joita voi hyödyntää kodeissa, päiväkodeissa ja kouluissa. Materiaali sopii hyvin esimerkiksi kerhonohjaajille sekä varhaiskasvattajille inspiraation lähteeksi. – pekka_mertala

Aineistot.

MLL:n materiaalia: Käytä nuorten netinkäyttöön liittyvistä ilmiöistä kertovia lyhytvideoita keskustelun herättäjinä viisaasta nettikäyttäytymisestä mm. oppitunneilla, nuorisotyössä, kerhotoiminnassa ja vanhempainilloissa. Tutustu videoihin – pekka_mertala

Mediakasvatuksen tueksi. Pelikasvattajankasikirja.pdf.

Pelikasvattajan käsikirja on Pelikasvattajien verkoston jäsenten kirjoittama maksuton kirja. Se tarkoitettu avuksi kaikenlaisille pelikasvattajille. Sen kohderyhmänä ovat niin vanhemmat, koulut, kirjastot, nuorisotoimet kuin muutkin tahot, jotka kohtaavat pelaavia lapsia, nuoria ja aikuisia. Kirjan tarkoituksena on antaa asiantuntevaa, tutkimukseen ja kokemukseen pohjautuvaa tietoa siitä, mistä pelaamisessa ja siihen liittyvissä ilmiöissä on kyse. – pekka_mertala

Okariino.

Okariino.fi on lastensivusto, josta löytyy mm. lasten kirjat, runot, pelit ja elokuvat. Okariino.fi:ssä on paikka myös lasten omille kirjoituksille, mielipiteille ja videoille. Okariino.fi on kirjastojen yhteinen lasten verkkopalvelu, jonka tuottaa Kirjastot.fi. – pekka_mertala

WatAgame. Made by Wolkenbummlerin, Momio user We launched hashtags on Momio March 16, 2015.

Ajnakohtaine ja ajantasalla pysyvä blogi, joka käsittelee mediaa sen kinkkisiä aiheita kuten, "mikä on #hästäg". Sivusto on sekä suomeksi, että englanniksi – pekka_mertala

While a lot of kids were asking for them, some had no idea what they were.

watAgame

It took less than a day for most of them to figure out what they are, which is a great example of kids ability to learn new things in a heartbeat. Basically hashtags are search terms. When you click a hashtag it shows you other posts using the same hashtag. Hashtags unite people Hashtags are especially useful when following a certain event or a tv show. The collectiveness is also why we wanted to have hashtags on Momio. Here are some examples from Momio: This Danish boy writes: “Looking for friends. This Swedish girl is asking if the right person won the song contest Melodifestivalen.

Mediakasvatus kehittäisi kansanvallan taitoja. Hiiripiiri - Pelastakaa Lapset ry.

Hiiripiiri on maksuton mediataitojen oppimateriaali. Mediataitoja opitaan eri näkökulmista sekä harjoitellaan soveltamaan työskentelyssä tieto- ja viestintätekniikaa. Tärkeintä on yhdessä tekeminen ja luovuus. Materiaali soveltuu erityisen hyvin esi- ja alkuopetukseen sekä 3.-4 -luokille, mutta Hiiripiirissä riittää haasteita isommillekin koululaisille. – pekka_mertala

Mediataitojen_oppimispolku_netti.pdf.

Julkaisu sisältää selkeän rungon mediaopetuksen tavoitteista vuosiluokittain ja mediataitojen karttuminen kuvataan jatkumona peruskoulun ensimmäisestä yhdeksänteen luokkaan. Julkaisussa esitetään tiivis yleiskuvaus mediakulttuurissa elämiseen tarvittavista mediataidoista ja siitä, mitä luovat ja esteettiset taidot, vuorovaikutustaidot, kriittiset tulkintataidot sekä turvataidot tarkoittavat peruskoulussa. – pekka_mertala