background preloader

Tiltak mot digital mobbing #ITL119

Facebook Twitter

Digital mobbing - Ressursside for foreldre. #NEITILMOBBING. 65.000 unge mobbes på nett - NRK Buskerud - Lokale nyheter, TV og radio. Undersøkelser viser at nesten 65.000 barn og unge i alderen 9–16 år opplever mobbing på sosiale medier hver dag.

65.000 unge mobbes på nett - NRK Buskerud - Lokale nyheter, TV og radio

En av dem er 15 år gamle Villemo-Sofie Huseth Opdal som går på Veienmarka ungdomsskole i Ringerike. – Det stod at jeg var felleshøl og hore, og at jeg skulle drepe meg selv. Foreldres rolle ved digital mobbing - Digital mobbing - Hva er mobbing - Læringsmiljøsenteret. Foreldre kan være gode rollemodeller for bruk av digitale medier.

Foreldres rolle ved digital mobbing - Digital mobbing - Hva er mobbing - Læringsmiljøsenteret

Ofte mangler det retningslinjer for hvordan foreldre kan oppmuntre barnet sitt til å hjelpe andre, dersom de for eksempel blir vitne til digital mobbing. Det ser ut som at det jevnt over i Europa er en bevissthet om at foreldre er en viktig ressurs i skolens arbeid for åfoorebygge digital mobbing. Digital mobbing. Hvordan kan jeg oppdage og håndtere digital mobbing? - FUG - Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Vi forstår godt bekymringen din.

Hvordan kan jeg oppdage og håndtere digital mobbing? - FUG - Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Stadig mer av barn og unges hverdag foregår på ulike digitale plattformer, og den mobbingen som før skjedde i skolegården eller på vei hjem, følger nå med barnet helt hjem på rommet. Våre viktigste råd om digital mobbing er samlet her. Det er en utfordring for foreldre å henge med på alt de unge driver med på digitale plattformer. Vi er heller ikke overbevist om det er et mål at foreldrene er logget på alle steder der barna er for å kunne følge med. Men det er viktig å kjenne til ulike plattformer, vite om kommunikasjonsformen der og hvorfor digital mobbing kan være enda mer alvorlig enn den i skolegården. Foreldres rolle ved digital mobbing - Digital mobbing - Hva er mobbing - Læringsmiljøsenteret. Verktøykasse mot mobbing : Digital mobbing. Foreldre har en unik mulighet til å forebygge at deres barn tar del i mobbing av andre via Internett og mobiltelefon.

Verktøykasse mot mobbing : Digital mobbing

Her er noen fokusområder foreldre kan jobbe med for å redusere risikoen for å ta skade av å bli utsatt for mobbing, eller være involvert i å mobbe andre på sosiale medier. Verken foreldre eller lærere ønsker at barn og unge mobber eller mobbes digitalt. Hvem har ansvar for å følge opp når mobbing og konflikter forekommer på nett eller mobil? Rektorer vil stenge nettsider som brukes til mobbing. Som abonnent skal du kunne lese Bergens Tidende på den måten som passer best for deg – enten det er på papir, PC, nettbrett eller mobil.

Rektorer vil stenge nettsider som brukes til mobbing

Vi tilbyr tre ulike produktpakker, som vi har kalt Komplett, Helg og Digital. Felles for alle er at du har full tilgang til alle saker på bt.no og eavisen inkludert i abonnementet, i tillegg til fordelsprogrammet BTkortet. Abonnementet omfatter til enhver tid det som inngår i produktsammensetningen presentert i prislisten over. Bergens Tidende forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktene, samt å endre, legge til eller fjerne tilleggsprodukter. Vil svarteliste mobbeapp. – Jeg har bevisst holdt meg unna mobbeappen Ask, sier 15-åringen.

Vil svarteliste mobbeapp

Hun går på Nattland skole og vet om mange elever som bruker den sosiale nettverk-appen ask.fm. – Appen åpner for mobbing fordi man kan skjule hvem man er. Mange i min vennekrets har heldigvis avinstallert appen. Bergensavisen - Dette bør foreldre vite om Snapchat. [Nettavisen] Facebook, Instagram, Twitter og Snapchat - det er ikke lett å følge med på barnas aktiviteter på mobilen.

Bergensavisen - Dette bør foreldre vite om Snapchat

En tjeneste som er godt etablert blant de unge, og som blir stadig mer populær, er Snapchat. Applikasjonen brukes i hovedsak av personer i alderen 18-34 år, men som den nest mest populære plattformen i Norge, har den også mange yngre brukere. Les også: Har mobilen tatt kontroll over livet ditt? Her hjemme har Snapchat 1, 1 millioner brukere, ifølge Metronet. Hver fjerde nordmann har Snapchat, og det sendes opp mot 400 millioner «snaps» hver dag. Mobbing og moderne muligheter. Mobbing er at en person over tid utsettes for negative handlinger fra en eller flere personer, og at det er en ubalanse i maktforholdet mellom mobber og mobbeoffer.

Mobbing og moderne muligheter

Digital mobbing er det samme, men foregår på teknologiske arenaer. På nett og mobil kan mobbingen finne sted til alle døgnets tider og den blir gjerne usynlig for voksne. Mobbingen kan være tilfeldig, men skjer som regel mellom barn og unge som kjenner hverandre fra før. Den vanligste formen for digital mobbing er sending av stygge eller sårende meldinger, offentlig uthenging og misbruk av passord eller annen personlig informasjon. Unges private og offentlige liv på sociale medier. Her gir barna råd mot mobbing til byrådet -itromso.no. Barnas kommunestyremøte ble i dag avholdt for andre gang i år.

Her gir barna råd mot mobbing til byrådet -itromso.no

Elever fra alle barneskolene i Tromsø samlet seg for å gi politikerne en innføring om hvordan mobbing egentlig føles og foregår. Brage Larsen Sollund, byråd for oppvekst, utdanning og idrett, la ikke skjul på hvem som kan mest om mobbing i kommunen. – Dere som er elever i skolen har en kunnskap som ingen andre har. Vi som politikere vil høre deres stemme i debatten, og vi vil lære av dere. Mye av arbeidet mot mobbing må gjøres på skolene, og derfor vil vi høre fra dere hvordan vi best kan gjøre denne jobben, sa han til representantene. Slik påvirkes ungdoms selvbilde av sosiale medier.

Det er en tydelig økning i jenter som ikke er fornøyd med sin egen kropp, ifølge en fersk undersøkelse utført av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring ( NOVA). 12 prosent av de unge jentene som har deltatt i undersøkelsen, har et negativt selvbilde.

Slik påvirkes ungdoms selvbilde av sosiale medier

Dette er en nesten en dobling på tre år. I 2010 var tallet 7 prosent. Ungdomsundersøkelsen i Stavanger, som ble gjennomført i 2013 viser også at 17 prosent av jentene har et negativt kroppsbilde, mot 12 prosent i 2010.