background preloader

Verktøykasse mot mobbing : Digital mobbing

Verktøykasse mot mobbing : Digital mobbing
Foreldre har en unik mulighet til å forebygge at deres barn tar del i mobbing av andre via Internett og mobiltelefon. Her er noen fokusområder foreldre kan jobbe med for å redusere risikoen for å ta skade av å bli utsatt for mobbing, eller være involvert i å mobbe andre på sosiale medier. Verken foreldre eller lærere ønsker at barn og unge mobber eller mobbes digitalt. Hvem har ansvar for å følge opp når mobbing og konflikter forekommer på nett eller mobil? Du bestemmer – mobbing på nett og mobil April 2010 ble det lansert en nettaktivitet som inneholder blant annet quiz, filmsnutter og fakta om digital mobbing. Tjenesten er utarbeidet av Teknologirådet i samarbeid med Datatilsynet, Utdanningsdirektoratet, Senter for IKT i utdanningen og Medietilsynets Trygg bruk. Bruk Hue har som mål å forebygge digital mobbing gjennom å spre kunnskap om hvordan foreldre og barn bør håndtere digitale mobbesituasjoner. Relevante filmer Trygg bruk-filmene Charlis nett-tips Ha det gøy, behold kontrollen

http://verktoykasse.tromsoskolen.no/index.php?pageID=84

Related:  Tiltak mot digital mobbing #ITL119Digital mobbing - Ressursperm for aldersgruppe 9-13 årnettvett

Rektorer vil stenge nettsider som brukes til mobbing Som abonnent skal du kunne lese Bergens Tidende på den måten som passer best for deg – enten det er på papir, PC, nettbrett eller mobil. Vi tilbyr tre ulike produktpakker, som vi har kalt Komplett, Helg og Digital. Felles for alle er at du har full tilgang til alle saker på bt.no og eavisen inkludert i abonnementet, i tillegg til fordelsprogrammet BTkortet. Hvordan kan jeg oppdage og håndtere digital mobbing? - FUG - Foreldreutvalget for grunnopplæringen Vi forstår godt bekymringen din. Stadig mer av barn og unges hverdag foregår på ulike digitale plattformer, og den mobbingen som før skjedde i skolegården eller på vei hjem, følger nå med barnet helt hjem på rommet. Våre viktigste råd om digital mobbing er samlet her. Det er en utfordring for foreldre å henge med på alt de unge driver med på digitale plattformer.

Vil svarteliste mobbeapp – Jeg har bevisst holdt meg unna mobbeappen Ask, sier 15-åringen. Hun går på Nattland skole og vet om mange elever som bruker den sosiale nettverk-appen ask.fm. – Appen åpner for mobbing fordi man kan skjule hvem man er. Mange i min vennekrets har heldigvis avinstallert appen. Det tror jeg er lurt, sier hun. I forrige uke ba Trondheim kommune driftsleverandøren om å blokkere tilgangen til «Ask.fm» ved skoler i Trondheim. Bergensavisen - Dette bør foreldre vite om Snapchat [Nettavisen] Facebook, Instagram, Twitter og Snapchat - det er ikke lett å følge med på barnas aktiviteter på mobilen. En tjeneste som er godt etablert blant de unge, og som blir stadig mer populær, er Snapchat. Applikasjonen brukes i hovedsak av personer i alderen 18-34 år, men som den nest mest populære plattformen i Norge, har den også mange yngre brukere. Les også: Har mobilen tatt kontroll over livet ditt?

Mobbing og moderne muligheter Mobbing er at en person over tid utsettes for negative handlinger fra en eller flere personer, og at det er en ubalanse i maktforholdet mellom mobber og mobbeoffer. Digital mobbing er det samme, men foregår på teknologiske arenaer. På nett og mobil kan mobbingen finne sted til alle døgnets tider og den blir gjerne usynlig for voksne. Her gir barna råd mot mobbing til byrådet -itromso.no Barnas kommunestyremøte ble i dag avholdt for andre gang i år. Elever fra alle barneskolene i Tromsø samlet seg for å gi politikerne en innføring om hvordan mobbing egentlig føles og foregår. Brage Larsen Sollund, byråd for oppvekst, utdanning og idrett, la ikke skjul på hvem som kan mest om mobbing i kommunen. – Dere som er elever i skolen har en kunnskap som ingen andre har. Slik påvirkes ungdoms selvbilde av sosiale medier Det er en tydelig økning i jenter som ikke er fornøyd med sin egen kropp, ifølge en fersk undersøkelse utført av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring ( NOVA). 12 prosent av de unge jentene som har deltatt i undersøkelsen, har et negativt selvbilde. Dette er en nesten en dobling på tre år.

Foreldres rolle ved digital mobbing - Digital mobbing - Hva er mobbing - Læringsmiljøsenteret Foreldre kan være gode rollemodeller for bruk av digitale medier. Ofte mangler det retningslinjer for hvordan foreldre kan oppmuntre barnet sitt til å hjelpe andre, dersom de for eksempel blir vitne til digital mobbing. Det ser ut som at det jevnt over i Europa er en bevissthet om at foreldre er en viktig ressurs i skolens arbeid for åfoorebygge digital mobbing. Foreldre trekkes ofte frem i forbindelse med å fremstå som rollemodeller for bruk av digitale medier, men få land har retningslinjer som går på foreldrenes betydning når det gjelder å oppmuntre barnet sitt til å hjelpe andre, dersom de for eksempel blir vitne til at andre blir krenket gjennom sosiale medier. Foreldre ses som en viktig ressurs i arbeidet mot digital mobbing i skolen, og dette er forhold som også angår elevene i det forebyggende arbeidet.

Related: