background preloader

Programmering i skolen

Facebook Twitter

Koding skolemc3b8tet rogaland. Læreplan i koding. Trones skole - 6. trinn programmerer Sphero sprk. Sphero Sprk+ - Programmering i praksis og dybdelæring. Dette læringsopplegget har blitt gjennomført med elever, lærere, studenter og skoleledere.

Sphero Sprk+ - Programmering i praksis og dybdelæring.

Læringsopplegget er tverrfaglig og gir et innblikk i hvordan programmering og dybdelæring kan kombineres i praksis. Læringsopplegget er knyttet opp mot kjerneelementer og kompetansemål til fagfornyelsen. Innledning Dette læringsopplegget er tilpasset slik at elevene (lærerne, studentene, skolelederne) arbeider seg igjennom oppgavene, men står fritt til å velge hvordan de skal løse dem.

Det betyr at de kan bruke tverrfaglig kunnskap og erfaring til å skape og programmere en robot som oppfyller læringsoppleggets kriterier. Læringsopplegget ligger som vedlegg (pdf) på denne siden. Slik gjør du Nednefor er det satt opp "punktvis" hvordan denne økten kan organiseres. 1. 2. 3. Mål Kjerneelementer og kompetansemål fra det siste utkastet til fagfornyelsen (juni 2019): Utforsking og problemløsning: Learn. Robot Autonomous Vehicle Grades 6+ | Blocks, C/C++ Linkbot Obstacle Course Grades 2+ | Blocks, C/C++ KIBO Snowplow - Important Jobs in the Community Pre-reader-Grade 5 | Blocks, Tangible blocks (no screen use) | KIBO Robot Kit Expressing Happiness with KIBO.

Learn

7 Best Classroom Activities with Sphero. Activities. Programmering i mattetimen - Sphero og iPad til problemløsing. Verdensrommet - Meteorkrasj(8 av 8) Se gjennom HVIS/DA/ELLERS blokkene som ble brukt i leksjon 5, Quiz.

Verdensrommet - Meteorkrasj(8 av 8)

Se gjennom blokkene og logikken sammen med en partner for å gjenoppfriske det dere gjorde. Istedenfor HVIS/DA/ELLERS betingelser skal vi når bruke en forhåndsdefinert blokk som kalles en hendelsesblokk. Åpne opp Sphero Edu programmering og se på kategorien Hendelser. Hvilken blokk tror du at du kommer til å bruke i denne aktiviteten? Du må også lage et program for bevegelse av jorda. Søk gjennom andre brukere sine programmer for «collision» og se hva du finner. Sphero edu lc3a6rerressurs. AktivUndervisning.no. 13.08.2018 Her kommer noen tips til gode læringsaktiviteter klassen og du kan gjøre ved å kombinere ActivPanel og Sphero.

AktivUndervisning.no

Du kan ha Sphero-appen lastet ned direkte på din ActivPanel og koble roboten til skjermen med Bluetooth. Selvsagt kan aktivitetene også brukes av elevene på nettbrett eller pc. Alle gode læringsaktiviteter krever noen forberedelser. Felles for aktivitetene under er at du må ha noe fysisk utstyr, f eks store, tomme plakater eller gråpapir. Tenk godt gjennom hva du vil elevene skal gjøre og prøv helst selv for å se om alt fungerer som du ønsker. Nedlasting av Sphero Edu-appen kan du laste ned direkte på ActivConnect fra Google Play. ActivConnect G (ActivPanel 4 og 5) ActivConnect OPS-G (ActivPanel 6) Du må også aktivere Bluetooth på ActivPanel i ditt klasserom. Nysgjerrig på Sphero Edu? – Espens tanker. Mange skoler har gått til anskaffelse av ulike Sphero produkter de siste årene.

Nysgjerrig på Sphero Edu? – Espens tanker

Både Sphero sprk+ og Bolt har vært populære, og dette med god grunn. Enkle å komme i gang med, og mange muligheter på ulike nivåer. De yngste elevene kan tegne kulens bevegelser og utseende. Videre kan en kode med Scratch-blokker og for de mest drevne kan en bruke JavaScript. Getting Started. Kids can't use computers... and this is why it should worry you. TL;DR?

Kids can't use computers... and this is why it should worry you

Why not just go watch another five second video of a kitten with its head in a toilet roll, or a 140 character description of a meal your friend just stuffed in their mouth. "nom nom". This blog post is not for you. The phone rang through to my workroom. It was one of the school receptionists explaining that there was a visitor downstairs that needed to get on the school's WiFi network. iPad in hand I trotted on down to the reception to see a young twenty-something sitting on a chair with a MacBook on her knee. I smiled and introduced myself as I sat down beside her. 'I'll need to be quick. She reevaluated her categorisation of me.

Code.org. Sphero 2.0 – den radiostyrda bollen! En framtidsspaning. Textbaserad programmering. 24 Hour of Code Resources for Teachers and Schools. Does your school participate in the Hour of Code each December?

24 Hour of Code Resources for Teachers and Schools

Looking to integrate computer science into the school day all year long? Here are a handful of my favorite resources for computer science and coding. Teachers who are ready to jump into the Hour of Code or looking for inspiration as they design a new curriculum will find lots to choose from on this list. If you have a favorite listed here or one you think should be added to the list, share your story in the comments at the bottom of the post. BONUS: Check out Swift Playgrounds and Apple’s special resources! If you found these resources useful, click here to get a FREE ebook with more favorites!

Programmering - Skellefteå kommun. I förskolan handlar programmering om att få en första förståelse vad det kan innebära.

Programmering - Skellefteå kommun

Barnen ges ett kreativt utrymme och har möjlighet att forma sin egen lärprocess samtidigt som de bli bekanta med programmering och kodning. En varierad arbetsgång med analoga lekar som tillsammans med digitala verktyg lägger grunden. Det ger möjlighet till att arbeta brett med både matematik, språk, NO- och SO orienterade ämnesområden. När det gäller skola så är ovan nämnda arbetsområden lika väsentliga och regeringen har beslutat om förtydliganden och förstärkningar i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Skolkontorets mål är att ge pedagoger likvärdiga förutsättningar att jobba med programmering och det här materialet erbjuder praktiskt arbetssätt för att arbeta med programmering i förskola och skola. För att kunna ta del av Kodväskorna ska pedagog genomgå en kort fortbildning.