background preloader

MONILUKUTAITO, MEDIA

Facebook Twitter

Ruohonjuurisarjakuvalla monilukutaitoa. Mediataide kasvattaa! Monilukutaito. HaltijanKuiskaus. Videoita, sarjakuvia ja lähdekritiikkiä tunnille – Yle Uutisluokka kokosi mediakasvatusmateriaalit opettajille. Mikä on valeuutinen, somekupla tai trollitehdas?

Videoita, sarjakuvia ja lähdekritiikkiä tunnille – Yle Uutisluokka kokosi mediakasvatusmateriaalit opettajille

Yle Uutisluokan videot ja tehtävät auttavat tunnistamaan verkon ansat Näin meitä huijataan verkossa: Miksi kannattaa pyytää anteeksi vaikkei tee mieli? – Neljä vinkkiä, joiden avulla kommentoit sosiaalisessa mediassa menestyksekkäästi. Näin jäljität kuvahuijauksen verkossa. Kirjautuneena saat kaiken irti Ylen palveluista.

Näin jäljität kuvahuijauksen verkossa

Loimme sinulle valmiiksi nimimerkin, jolla sinut tunnetaan Ylen palveluissa. Voit ottaa sen käyttöön sellaisenaan tai keksiä uuden. 365 Creative Writing Prompts - ThinkWritten. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

365 Creative Writing Prompts - ThinkWritten

Thank you for your support! Sharing is caring! If you want to become a better writer, the best thing you can do is practice writing every single day. Hetkiä netissä. Mediamenetelmic3a4. Pedagogiset tutkimukset kirjoittamisen opetuskulttuurista (Karvi 2014 Tekstit puntarissa) Kansallisen arvioiinti Tekstit puntarissa/ Otteita kirjoittamisen tutkimuksista. KARVI 1015. Oppimisen tutkijat: Koululaisilla suu - Suomen Akatemia. Internet on muuttanut lasten ja nuorten lukemistapoja.

Oppimisen tutkijat: Koululaisilla suu - Suomen Akatemia

Tuore tutkimus osoittaa, että jo kuudesluokkalaiset eroavat merkittävästi nettilukutaidoiltaan. Syksyllä 2014 noin 160 kuudesluokkalaisen nettilukemisen taitoja arvioitiin avointa internetiä simuloivassa oppimisympäristössä. Koululaisilta vaaditaan uudenlaisia lukutaitoja: internetin käyttäjän on osattava hakea tietoa, arvioida informaatiota kriittisesti, hyödyntää useita eri lähteitä oppimisessaan ja kertoa oppimastaan muille. Suomen Akatemian Tulevaisuuden oppiminen ja osaaminen (TULOS) -tutkimusohjelman eSeek-hankkeessa on selvitetty, miten hyvin koululaiset hallitsevat netissä tarvittavia, varsin vaativia lukutaitoja.

Sävyisästi yhdessä. Mitä on uusi kirjoittaminen? Uusien mediakirjoitustaitojen merkitys – Media & viestintä. Abstrakti: Artikkelini käsittelee teknisen kehityksen ja sosiaalisen median vaikutuksesta syntyneitä uusia kirjoitustaitoja sekä pohtii näiden taitojen huomioimista kouluopetuksessa.

Mitä on uusi kirjoittaminen? Uusien mediakirjoitustaitojen merkitys – Media & viestintä

Uudet kirjoitustaidot, kuten multimodaalinen kirjoittaminen, sosiaalisten ja luovien verkkotekstilajien tuottaminen, julkaisuprosessin hallinta sekä monisuorittamisen ja tietoisuustaitojen vuorottelu ovat tärkeitä taitoja sekä toimittaessa uuden median ja internetin osallisuuden kulttuureissa että 2000-luvun tulevaisuustaitojen viitekehyksessä. Vaikka perinteinen koululaitos on hidas omaksumaan uusia toimintamalleja, on myös kysyttävä, pitäisikö näiden uusien sisällöntuottamistaitojen opetusta alkaa kehittää tavoitteellisesti. Tulevaisuuden yhteiskunnassa uusien kirjoitustaitojen merkitys tulee olemaan täysipainoisen sosiaalisen, kulttuurisen, yhteiskunnallisen ja taloudellisen osallistumisen mahdollistajana ilmeisen keskeinen.

Opetussuunnitelmat uudistuvat tekstien lukijasta ja kirjoittajasta monilukutaituriksi. Onko taemae totta. Onko taemae totta. Monimuotoinen_mediakasvatus. Digitaalinen oppilasteksti... / Pekka Mertala. Tarinallistamisen opas. 173781 kouluopetuksen keskeiset yksinkertaiset tekstilajit genreperheittain. Monilukutaidon opetus on ennen kaikkea uusien kirjoitustaitojen opetusta. 7. lokakuuta 2014 | Outi Kallionpää Täysipainoinen osallistuminen tulevaisuuden yhteiskuntaan vaatii paljon laajempia kirjoitustaitoja kuin koulun kirjoittamisen opetus tällä hetkellä tarjoaa.

Monilukutaidon opetus on ennen kaikkea uusien kirjoitustaitojen opetusta

Minna Harmanen, Monilukutaito ja uusi opetussuunnitelma. Monilukutaito kaikki kaikessa 2015. Tallenteet. Eväitä pienten mediakasvattajille. Mediakasvatusmateriaaleja - Sanomalehti opetuksessa. Eväitä pienten mediakasvattajille. Mediakasvattajan muistilista fi sve. Kuvanlukutaito. Lukutaidosta puhutaan nykyisin monissa eri yhteyksissä.

Kuvanlukutaito

Perinteisen kirjoituksen lukutaidon lisäksi puhutaan mm. visuaalisesta lukutaidosta, medialukutaidosta ja kuvanlukutaidosta, jopa pelinlukutaidosta. Visuaalisen kulttuurin tutkija Janne Seppäsen (2001) mukaan käsitettä lukutaito käytetään niin monenlaisissa yhteyksissä, että siitä on tullut vertauskuva jonkin taidon hallinnalle. Kuvanlukutaidon sijaan voitaisiin yhtä hyvin puhua kuvan havainnoinnista, kokemisesta ja tulkinnasta. Seppänen esittää kuitenkin, että kuvanlukutaito-käsitteen etuna on, että se viittaa kuvien tulkinnan olevan oppimista vaativa taito. KUVANLUKUTAITO - Etusivu. Kelaamo.fi. Videoseurapeli, jossa opit, mitä kuvaaminen on. Kuvia. Tehtäväpankki » Mediataitokoulu. Netiketti luotiin Internetin alkuaikoina ohjeiksi netinkäyttäjille.

Tehtäväpankki » Mediataitokoulu

Ensimmäisissä netiketeissä huomio oli kiinnittynyt teknologian käyttöön liittyviin seikkoihin, kuten siihen, että on epäkohteliasta kirjoittaa viestejä ISOILLA kirjaimilla! Teknologian yleistyessä erilaiset netiketit ovat yhä enemmän koskeneet ihmisten välistä vuorovaikutusta. Asiallinen ja huomaavainen käytös Internetissä on vähintään yhtä tärkeää kuin asiallinen käyttäytyminen kasvottain käytävissä keskusteluissa. Netin näennäisen nimettömyyden suojissa käyttäytymissäännöt saattavat kuitenkin päästä unohtumaan ja siksi Mediataitoviikkoon osallistuvat organisaatiot päivittivät netiketin vuodelle 2013. Mediataitokoulu tarjoaa monia välineitä netiketistä keskustelemiseen.

Nettielamaa. Medialukutaitoa vastamainoksista - Mediataitokoulu. VASTAMAINOS verkko. Medialukutaitoa vastamainoksista. 24.6.2015Mediakasvatusseura Linkki materiaaliin: Tuotantovuosi: 2015 Tuottaja: Eettisen kaupan puolesta ry.

Medialukutaitoa vastamainoksista

Verkkotiedon luotettavuus. Verkkotiedon luotettavuus Eri tiedontuottajiin luotetaan eri tavoin.

Verkkotiedon luotettavuus

Luotettavimpina pidetään viranomaisten ja yliopistojen julkaisemia sivuja. Keskustelusivuilla esitettyjä väitteitä taas ei voi pitää kovin luotettavina. Alla oleva luotettavuusjärjestys esitetään artikkelissa S kontrollerar du sidorna p nätet. Mika on totta opetuspaketti 3. Lasten tilastollinen vuosikirja. Mediakartta flyer. Tiedatko etta tiedat. Mitä täällä tapahtuu? Eli miten lehteä tehdään.

Ennen kuin lukija saa käteensä valmiin, painetun lehden, on toimituksessa tehty paljon työtä. Oppimateriaalissa tutustutaan Mitä nyt? -lehden toimitukseen ja siihen, mitä kaikkea toimittajat ja muut lehden tekoon osallistuvat oikeastaan tekevät. Aikakauslehden tehtävä on viihdyttää, välittää tietoa ja herättää keskustelua ajankohtaisista aiheista. Matkalla mediaan verkkoversio. Etusivu - Sanomalehti opetuksessa.

Pikakurssi tähtitoimittajaksi - ohjeet sarjakuvana. Kirjautuneena saat kaiken irti Ylen palveluista. Tietojen tallentaminen epäonnistui. Yritä hetken kuluttua uudelleen. Loimme sinulle valmiiksi nimimerkin, jolla sinut tunnetaan Ylen palveluissa. Herkkien korvien tehtäväkortit. Oppituntivinkit alakoulu. Vinkkipankki – Alma Koulumaailma. Sanomalehti kertoo aina ajankohtaisia asioita. Oppilaiden kanssa voi leikata irti lehden otsikkoja ja keksiä itse omia. Oppilaat voivat myös piirtää tai kirjoittaa otsikoiksi sillä hetkellä osaamiaan taitoja sekä sellaisia, jotka haluaisivat vielä oppia.

Maailmalla ja omassa elämässä tapahtuneet asiat ja taidot suljetaan purkkiin, jonka avaamisajankohta sovitaan yhdessä. Purkit koristellaan ja niitä voidaan säilyttää luokassa. Myöhemmin […] Etsikää sanomalehdestä eri ammattien kuvia. Kenen sairaanhoidosta tulisi säästää? Yle Uutisluokan oppituntipaketti. Kirjautuneena saat kaiken irti Ylen palveluista. Tietojen tallentaminen epäonnistui. Yritä hetken kuluttua uudelleen. Loimme sinulle valmiiksi nimimerkin, jolla sinut tunnetaan Ylen palveluissa. Voit ottaa sen käyttöön sellaisenaan tai keksiä uuden. Lähetämme salasanan vaihtolinkin sinulle sähköpostitse Saat pian sähköpostin osoitteeseen Seuraa sähköpostin linkkiä vaihtaaksesi salasanasi.

Aikakausmedia tuntisuunnitelmat2015 yksi kuva monta tarinaa. Alakouluille. 1. Kirjainmetsästyskilpailu Tarvitaan pari tai kolmikko sekä ajanottaja. Yksi on kirjuri, joka toimii samalla ryhmän tuomarina ja muut ovat metsästäjiä. Määrätään metsästysaika, joka voi olla 1 - 15 minuuttia. Oppimateriaalit. Aikakausmedia tartu lehteen netti pdf. Meidanjutustatuttu. Aikakausmedia tuntisuunnitelmat2015 kerro kerro kuva. Tervetuloa Koululehtikoneeseen! - Koululehtikone. Kansikuvakone. Kaikki menetelmäoppaat. Alueellisen mediakasvatusyhteistyon opas. Koodi2016 LR. Ensiapua ohjelmoinnin opettamiseen peruskoulussa.

UNHCR. Afrikka Suomessa opetusmateriaali.