background preloader

Nedostatek opylovačů

Facebook Twitter

Where have all the insects gone? | Science | AAAS. Entomologists call it the windshield phenomenon. "If you talk to people, they have a gut feeling. They remember how insects used to smash on your windscreen," says Wolfgang Wägele, director of the Leibniz Institute for Animal Biodiversity in Bonn, Germany. Today, drivers spend less time scraping and scrubbing. "I'm a very data-driven person," says Scott Black, executive director of the Xerces Society for Invertebrate Conservation in Portland, Oregon. "But it is a visceral reaction when you realize you don't see that mess anymore. " Some people argue that cars today are more aerodynamic and therefore less deadly to insects.

Though observations about splattered bugs aren't scientific, few reliable data exist on the fate of important insect species. Of the scant records that do exist, many come from amateur naturalists, whether butterfly collectors or bird watchers. Over that time the group, the Krefeld Entomological Society, has seen the yearly insect catches fluctuate, as expected. Český včelař přišel na to, jak zachránit hynoucí včelstva po celém světě – Novinky.cz. Pátek 17. dubna 2015, 13:33 - Chrudim Roman Linhart, který učí na Střední zemědělské škole v Chrudimi a také na Středním odborném učilišti včelařském v Nasavrkách, přitom našel geniálně jednoduché řešení, jak varoázu zlikvidovat. Principem je ohřívání úlů sluncem, což roztoče uvnitř zabíjí. Jde o takzvané termosolární úly. „Tady za mnou kousek je obchod, kde pod střechou žijí včely.

Jsou tam už sedmnáct let a varoáza je nezničila. Nadšení i nedůvěra „Úl je patentován a je to jediný výrobek svého druhu na světě. „Pokud včelař z termosolárního úlu sundá normální střechu a osluní termosolární strop, slunce se do něj opře a teplota uvnitř úlu vzroste nad 40 stupňů. Zdá se to být tak jednoduché, že se vkrádá otázka, proč už před staletími na to naši předkové nepřišli. „Varroa je parazitický roztoč, který k nám byl zavlečen teprve v roce 1981. Jeho řešení se zdá být univerzálním, poměrně laciným a podle včelařů, kteří ho už vyzkoušeli, má téměř stoprocentní účinnost.

Millions Of Honey Bees Killed Accidentally By Zika Mosquito Spray. While attempting to control the local population of Zika-carrying mosquitos, there has been some major collateral damage. After using planes to spray tracts of land in South Carolina with insecticide, locals have found millions of dead honey bees littering the landscape, wiping out businesses and destroying entire colonies in one fell swoop. The step up in attempts to control the mosquitoes came after four cases of travel-related Zika were confirmed in Dorchester County, South Carolina.

In response to this, officials decided to conduct aerial sprays of the pesticide "naled". While it's common practice to use the chemical to control pests in the US (even though it has been linked to bee deaths and harm to aquatic and terrestrial insects), this is the first time the county decided to spray from planes, leaving those living in the area vastly underprepared. Yet, while it's obviously disastrous to the bees and their keepers, the impact of the spraying is likely to be far worse still. V minulém roce v Česku uhynula téměř pětina včelstev. Úly napadal roztoč | Příroda. 17. dubna 2016 v 01:39 Loňský rok byl pro včelaře kritický. Chovatelům uhynulo téměř 20 procent včelstev. O rok dříve to bylo přes šest procent. Proč včely v posledních letech hojně hynou, se snaží odhalit i mezinárodní studie. Čeští chovatelé poskytují informace vědcům z Univerzity Palackého. „Jeden z nejdůležitějších viníků byla nemoc označována jako varroáza, kterou způsobuje roztoč Varroa destructor,“ vysvětlil ztráty Jiří Danihlík z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

„Rozmnožuje se na včelím plodu a stávalo se, že efekt varroázy byl v některých oblastech vcelku velký. Vědci z Přírodovědecké fakulty UP se i letos na chov ptají přímo chovatelů. „V letošním roce má 29 otázek. „Snažíme se i zjišťovat, jaké různé zootechnické zásahy provedli během předchozí sezóny, a na základě toho vyčíslit různé rizikové faktory, které mohou ovlivnit přezimování včelstev,“ dodal.

Letos by už měla být podle odborníků situace pro včelaře příznivější. Autor: Denisa Šindlerová. Bee virus spread is humanmade, driven by European honeybee populations -- ScienceDaily. The spread of a disease that is decimating global bee populations is humanmade, and driven by European honeybee populations, new research has concluded. A study led by the University of Exeter and UC Berkeley and published in the journal Science found that the European honeybee Apis mellifera is overwhelmingly the source of cases of the Deformed Wing Virus infecting hives worldwide.

The finding suggests that the pandemic is humanmade rather than naturally occurring, with human trade and transportation of bees for crop pollination driving the spread. Although separately they are not major threats to bee populations, when the Varroa mite carries the disease, the combination is deadly, and has wiped out millions of honeybees over recent decades. Varroa feed on bee larvae while the Deformed Wing Virus kills off bees, a devastating double blow to colonies. The study was funded by the Natural Environment Research Council (NERC) and supported by a Royal Society Dorothy Hodgkin Fellowship. Největší včelí masakr. Přes zimu pomřela pětina českých včelstev | Státní pokladna | Lidovky.cz. PRAHA Největší masakr včel v českých dějinách. Toho se v lednu obával Mirek Hřebecký z Benešovska, když už mu pomřelo pět z pětadvaceti včelstev. Podle dat, která mají LN k dispozici, se jeho tehdejší obavy potvrzují. Výzkum mezi včelaři teď ukázal, že letošní zimu nepřežila právě pětina včelstev.

To je o dost více nežli v předchozím roce, kdy šlo „jen“ o 6,6 procenta. „Celková ztráta v Česku činí 19,4 procenta, z toho 16,9 procenta včelstev bylo uhynulých. Vědce, kteří sesbírali vyplněné dotazníky od 973 českých včelařů, překvapilo, jak velké rozdíly panují mezi jednotlivými kraji. Nejhůře zasaženou oblastí byl Moravskoslezský kraj, kde uhynula třetina včelstev. „Co způsobilo takové krajové rozdíly, zatím nevíme.

Studie, jež teprve podruhé zahrnula Česko, přináší výsledky z 31 zemí. Vědci: Mobily mohou za nedostatek potravin. Zabíjejí včely. Zní to jako zápletka za vlasy přitaženého hororového filmu. Přesto někteří vědci zcela seriózně naznačují, že naše láska k mobilním telefonům může způsobit masivní nedostatek potravin úměrný tomu, jak klesá celosvětová úroda, napsal britský list The Independent. Někteří vědci prosazují teorii, podle níž je záření vydávané mobilními telefony a dalšími technologickými hračkami možnou odpovědí na jednu z největších záhad, jež se odehrává ve světě přírody. Tou je náhlé mizení včel, které opylují plodiny. Fenomén mizejících včelstev začal ve Spojených státech, poté zasáhl kontinentální Evropu a objevil se i ve Velké Británii.

Důkazy existují Tato teorie říká, že záření z mobilních telefonů ovlivňuje navigační systém včel, které netrefí zpět do svých úlů. Nemoc včel označovaná jako CCD (Colony Collapse Disorder - syndrom vymírajících včelstev) nastává, když obyvatelstvo úlu náhle zmizí a nechá v něm jen královnu, vajíčka a několik nedospělých jedinců. Čtěte více o mobilních telefonech. Smrt včel. Geneticky modifikované plodiny a úbytek včelstev v Severní Americe | GMO a včely.

Tento článek byl původně publikován v časopise Global Research v březnu 2008. Komerční včelstva opylují více než jednu třetinu plodin Severní Ameriky a jejich výživu zahrnuje vše od ovoce jako jsou broskvoně, jabloně, třešně, jahody a další, jako třeba kalifornské mandle, kde 90% z nich opylují včely. Bez tohoto opylování, můžete dát těmto plodinám sbohem, nemluvě o medu, který včely produkují či květinám, jež také opylují. Tato práce se bude zabývat argumenty a závažností týkající se masivních úmrtí a poklesu včelstev v Severní Americe. Stejně tak vrhne světlo na celosvětový problém hladu, který bude mít ekonomický a ekologický dopad v blízké budoucnosti. Existuje mnoho důvodů pro pokles včelstev, ale nejdůležitějším argumentem je používání geneticky modifikovaných organismů (GMO) a sebevražedných (terminator) semen, které jsou v současné době schválené vládami a silně využívány jako naše primární zemědělská potřeba pro přežití.

Argument 1: roztoči Varroa2 Argument 2: Parazité Závěr: STEP Project. 20111025111024_ExecutiveSummaryBeeHealth-OPERA_CS.pdf. Colony collapse disorder in Europe - Dainat - 2011 - Environmental Microbiology Reports. ZPRÁVA o zdraví včel a problémech v odvětví včelařství - A7-0359/2011. O zdraví včel a problémech v odvětví včelařství Evropský parlament, – s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o situaci ve včelařském odvětví(1), – s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. prosince 2010 o zdraví včel (KOM(2010)0714), – s ohledem na závěry ze zasedání Rady týkající se zdraví včel ze dne 17. května 2011, – s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. května 2011 nazvané „Naše životní pojistka, náš přírodní kapitál: strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020“ (KOM(2011)0244), – s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů)(2), v němž jsou stanovena zvláštní ustanovení pro včelařské odvětví v Evropské unii, – s ohledem na rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci C-442/09(3) ohledně označování medu obsahujícího geneticky modifikovaný materiál, – s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

European_bees. Desetině včel v EU hrozí vyhynutí, zjistili vědci | Hnutí DUHA. Jenom v Evropě se přitom starají o opylování plodin v hodnotě přes 600 miliard korun. Divoké včely v Evropě jsou ohroženy. Vyplývá to z Evropského Červeného seznamu včel vydaného Mezinárodním svazem ochrany přírody (IUCN) [1]. Nejnovější studie, která mapuje všech téměř dva tisíce druhů divokých včel Evropy, bude dnes dopoledne v Bruselu představena evropským poslancům a úředníkům i zástupcům členských států [2]. Ze studie vyplývá, že téměř desetina včel, o kterých vědci shromáždili dostatek informací, je ohrožena vyhynutím.

Dalších pět procent je blízkých ohrožení a u více než poloviny druhů chybí dostatečné informace ke zjištění rizika vyhynutí. Ohrožených druhů tak může být až 61 %. Včely hrají klíčovou roli v opylování plodin, a tedy i v produkci potravin. Velký úbytek včel proto představuje enormní riziko. Právě Česko má v opatřeních pro ochranu užitečných včel velké rezervy. Klára Havlová, expertka Hnutí DUHA na potraviny a zemědělství, řekla: Analyza včely. Vcely_2013_SVZ_obsah.pdf. Včelařská konference - vlákno Uhyny vcel v USA. V Česku včelaříme blbě, medaři plní úly chemií, píše pronásledovaný včelař | Zajímavosti | Lidovky.cz. Mediální masáž o kvalitách českého medu vytvořila dokonalé podmínky pro zrod falešné jistoty, že včelaření je jedním z mála oborů, který nepodlehl komerčním tlakům a uchvátané zvrhlosti doby.

Český med je nad jiné kvalitní a není třeba se ptát, jak vzniká. Archetypální včelař je dobrý muž pokročilého věku a takovým se všetečné otázky nepokládají. A když se náhodou zeptáte, proč včely ubývají, dozvíte se nejčastěji odpověď, protože varroáza. Tak včelaři říkají chorobě, která není ve své podstatě chorobou. Jedná se o napadení včel malým roztočem zvaným Varroa destructor. Chemikálie jako v minulém století Proti roztoči v úlech se včelaři mohou bránit různě, ale jediná legální cesta je použití syntetických pesticidů v úlu. Dělají to pro dobro nás všech, protože bez pesticidů včely možná vyhynou. Moderní svět včelaření ví o roztoči mnoho nového, avšak my lijeme do úlů chemikálie v množství stejném jako v minulém století. Račte si vybrat chemikálii Pak je tu třeba M-1 AER. Pořádně je vydojíme? Včelařství (Lesy, eAGRI) Chov včel patří k velmi významnému odvětví zemědělství. Podle vědeckého doporučení optimální stav včelstev byl v návaznosti na zemědělské kultury a členitost krajiny stanoven na 700 tisíc včelstev, které by zajišťovaly opylování hmyzosnubných rostlin.

Stavy včelstev se po značných výkyvech v roce 2006 stabilizovaly na současný stav 525 560 včelstev, což je oproti optimu o 25% nižší stav. Od roku 1990, kdy bylo v ČR chováno nejvíce včelstev, a to 808 000, poklesl do konce roku 2006 stav včelstev o 35 %. Díky národním dotacím a dotacím kofinancovaným z prostředků Evropské unie se podařilo stavy včelstev alespoň stabilizovat. Počty včelařů se v roce 2006 pohybovaly okolo 47 468. V devadesátých letech 20. století došlo v České republice k významnému snížení stavů včelstev a počtu včelařů způsobenému převážně ekonomickými důvody. Honey bees. EFSA Topic: Bee health. Beekeeping is an ancient tradition, and honey bees have been kept in Europe for several millennia. Bees are critically important in the environment, sustaining biodiversity by providing essential pollination for a wide range of crops and wild plants. They contribute to human wealth and wellbeing directly through the production of honey and other food and feed supplies such as: pollen, wax for food processing, propolis in food technology, and royal jelly as a dietary supplement and ingredient in food.

The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) estimates that of the 100 crop species that provide 90% of food worldwide, 71 are pollinated by bees[1]. The majority of crops grown in the European Union depend on insect pollination. Beyond the essential value of pollination to maintaining biodiversity, the global annual monetary value of pollination has been estimated at hundreds of billions of euros. Bees in decline EFSA's role EU framework Animal health and welfare Pesticides.

The benefit of bees. Forget about honey, pollen and royal jelly. Just think of a world without beans, tomatoes, onions and carrots, not to mention the hundreds of other vegetables, oilseeds and fruits that are dependent upon bees for pollination. And the livestock that are dependent upon bee-pollinated forage plants, such as clover. No human activity or ingenuity could ever replace the work of bees and yet it is largely taken for granted. It is often not realized just how easy it is to help or hinder their effectiveness as crop pollinators nor how much is lost by their loss.

To United States agriculture alone, the annual value of honey bee pollination can be counted in billions of dollars. Wild bees need long-lasting, undisturbed nesting sites in sunny, relatively bare patches of ground with a diversity of nectar and pollen-rich plants nearby. By definition, chemical insecticides are harmful but individual products vary greatly in their toxicity to bees. Timing of insecticide application is also critical. Information services - International Bee Research Association.

Honey Bees and Colony Collapse Disorder. Colony Collapse Disorder (CCD) is a serious problem threatening the health of honey bees and the economic stability of commercial beekeeping and pollination operations in the United States. Despite a number of claims in the general and scientific media, a cause or causes of CCD have not been identified by researchers. The Agricultural Research Service (ARS), USDA's internal research agency, is leading several efforts into possible CCD causes and striving to enhance overall honey bee health by improving bee management practices, as well as studying honey bee diseases and parasites and how best to control them.

In addition, a number of other Federal agencies and State departments of agriculture, universities, and private companies are conducting studies to seek the cause or causes of CCD. Contents CCD History In October 2006, some beekeepers began reporting losses of 30-90 percent of their hives. This is not the first time that beekeepers are being faced with unexplained losses. U.S. S0169-5347(10)00036-4?_returnURL=

Bee pollination improves crop quality, shelf life and commercial value | Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences. Northern Europe hit by most bee deaths - EU study. Vědci předpovídají, že masivní úbytek včel zapříčiní světovou potravinovou krizi | SVOBODNÉ NOVINY BEZ CENZURY. Marla Spivak: Why bees are disappearing. Honeybees Wearing RFID 'Backpacks' May Shed Light On Disappearing Bees. ‘Life on Earth’ project gets underway. Australian scientists microchip bees to map movements, halt diseases. Obama launches efforts to save honey bees.

Declines of managed honey bees and beekeepers in Europe. - International Bee Research Association. Varroa- still a problem in the 21st Century. Home. UK faces food security catastrophe as honeybee numbers fall, scientists warn | Environment. Colony Collapse Disorder. Agricultural Policies Exacerbate Honeybee Pollination Service Supply-Demand Mismatches Across Europe. Going Against The Flow: Is The Flow Hive a Good Idea?Milkwood – Real Skills for Down to Earth Living.

New Beehive Lets Honey Be Harvested Without Disturbing Bees. Bad news for Europe’s bumblebees. Decline and Conservation of Bumble Bees - Annual Review of Entomology, 53(1):191. Patterns of widespread decline in North American bumble bees. Threats to an ecosystem service: pressures on pollinators. Bee-harming pesticides banned in Europe | Environment.

Smrt včel: Dvě třetiny pylu v evropských úlech je znečištěno tucty pesticidů. ​US govt’s wanton approval of harmful pesticides fueling ‘bee holocaust’ - lawsuit. Vol67-2014-125-130lu.pdf. Neonicotinoids_may_reduce_crops_by_poinsoning_insects_that_eat_slug_pests_407na2_en.pdf.