background preloader

Nedostatek opylovačů

Facebook Twitter

Where have all the insects gone? Entomologists call it the windshield phenomenon.

Where have all the insects gone?

"If you talk to people, they have a gut feeling. They remember how insects used to smash on your windscreen," says Wolfgang Wägele, director of the Leibniz Institute for Animal Biodiversity in Bonn, Germany. Today, drivers spend less time scraping and scrubbing. "I'm a very data-driven person," says Scott Black, executive director of the Xerces Society for Invertebrate Conservation in Portland, Oregon. Český včelař přišel na to, jak zachránit hynoucí včelstva po celém světě – Novinky.cz. Pátek 17. dubna 2015, 13:33 - Chrudim Roman Linhart, který učí na Střední zemědělské škole v Chrudimi a také na Středním odborném učilišti včelařském v Nasavrkách, přitom našel geniálně jednoduché řešení, jak varoázu zlikvidovat.

Český včelař přišel na to, jak zachránit hynoucí včelstva po celém světě – Novinky.cz

Principem je ohřívání úlů sluncem, což roztoče uvnitř zabíjí. Millions Of Honey Bees Killed Accidentally By Zika Mosquito Spray. While attempting to control the local population of Zika-carrying mosquitos, there has been some major collateral damage.

Millions Of Honey Bees Killed Accidentally By Zika Mosquito Spray

V minulém roce v Česku uhynula téměř pětina včelstev. Úly napadal roztoč. 17. dubna 2016 v 01:39.

V minulém roce v Česku uhynula téměř pětina včelstev. Úly napadal roztoč

Bee virus spread is humanmade, driven by European honeybee populations. The spread of a disease that is decimating global bee populations is humanmade, and driven by European honeybee populations, new research has concluded.

Bee virus spread is humanmade, driven by European honeybee populations

A study led by the University of Exeter and UC Berkeley and published in the journal Science found that the European honeybee Apis mellifera is overwhelmingly the source of cases of the Deformed Wing Virus infecting hives worldwide. The finding suggests that the pandemic is humanmade rather than naturally occurring, with human trade and transportation of bees for crop pollination driving the spread. Největší včelí masakr. Přes zimu pomřela pětina českých včelstev. PRAHA Největší masakr včel v českých dějinách.

Největší včelí masakr. Přes zimu pomřela pětina českých včelstev

Toho se v lednu obával Mirek Hřebecký z Benešovska, když už mu pomřelo pět z pětadvaceti včelstev. Podle dat, která mají LN k dispozici, se jeho tehdejší obavy potvrzují. Výzkum mezi včelaři teď ukázal, že letošní zimu nepřežila právě pětina včelstev. To je o dost více nežli v předchozím roce, kdy šlo „jen“ o 6,6 procenta. „Celková ztráta v Česku činí 19,4 procenta, z toho 16,9 procenta včelstev bylo uhynulých. Vědce, kteří sesbírali vyplněné dotazníky od 973 českých včelařů, překvapilo, jak velké rozdíly panují mezi jednotlivými kraji. Vědci: Mobily mohou za nedostatek potravin. Zabíjejí včely. Zní to jako zápletka za vlasy přitaženého hororového filmu.

Vědci: Mobily mohou za nedostatek potravin. Zabíjejí včely

Přesto někteří vědci zcela seriózně naznačují, že naše láska k mobilním telefonům může způsobit masivní nedostatek potravin úměrný tomu, jak klesá celosvětová úroda, napsal britský list The Independent. Někteří vědci prosazují teorii, podle níž je záření vydávané mobilními telefony a dalšími technologickými hračkami možnou odpovědí na jednu z největších záhad, jež se odehrává ve světě přírody. Tou je náhlé mizení včel, které opylují plodiny. Smrt včel. Geneticky modifikované plodiny a úbytek včelstev v Severní Americe. Tento článek byl původně publikován v časopise Global Research v březnu 2008.

Smrt včel. Geneticky modifikované plodiny a úbytek včelstev v Severní Americe

Komerční včelstva opylují více než jednu třetinu plodin Severní Ameriky a jejich výživu zahrnuje vše od ovoce jako jsou broskvoně, jabloně, třešně, jahody a další, jako třeba kalifornské mandle, kde 90% z nich opylují včely. STEP Project. 20111025111024_ExecutiveSummaryBeeHealth-OPERA_CS.pdf. Colony collapse disorder in Europe - Dainat - 2011 - Environmental Microbiology Reports. ZPRÁVA o zdraví včel a problémech v odvětví včelařství - A7-0359/2011. O zdraví včel a problémech v odvětví včelařství Evropský parlament,

ZPRÁVA o zdraví včel a problémech v odvětví včelařství - A7-0359/2011

European_bees. Desetině včel v EU hrozí vyhynutí, zjistili vědci. Jenom v Evropě se přitom starají o opylování plodin v hodnotě přes 600 miliard korun.

Desetině včel v EU hrozí vyhynutí, zjistili vědci

Divoké včely v Evropě jsou ohroženy. Vyplývá to z Evropského Červeného seznamu včel vydaného Mezinárodním svazem ochrany přírody (IUCN) [1]. Nejnovější studie, která mapuje všech téměř dva tisíce druhů divokých včel Evropy, bude dnes dopoledne v Bruselu představena evropským poslancům a úředníkům i zástupcům členských států [2]. Ze studie vyplývá, že téměř desetina včel, o kterých vědci shromáždili dostatek informací, je ohrožena vyhynutím. Dalších pět procent je blízkých ohrožení a u více než poloviny druhů chybí dostatečné informace ke zjištění rizika vyhynutí. Včely hrají klíčovou roli v opylování plodin, a tedy i v produkci potravin. Analyza včely. Vcely_2013_SVZ_obsah.pdf. Včelařská konference - vlákno Uhyny vcel v USA.

V Česku včelaříme blbě, medaři plní úly chemií, píše pronásledovaný včelař. Mediální masáž o kvalitách českého medu vytvořila dokonalé podmínky pro zrod falešné jistoty, že včelaření je jedním z mála oborů, který nepodlehl komerčním tlakům a uchvátané zvrhlosti doby. Český med je nad jiné kvalitní a není třeba se ptát, jak vzniká.

Archetypální včelař je dobrý muž pokročilého věku a takovým se všetečné otázky nepokládají. A když se náhodou zeptáte, proč včely ubývají, dozvíte se nejčastěji odpověď, protože varroáza. Včelařství (Lesy, eAGRI) Chov včel patří k velmi významnému odvětví zemědělství. Honey bees. EFSA Topic: Bee health. The benefit of bees. Forget about honey, pollen and royal jelly. Just think of a world without beans, tomatoes, onions and carrots, not to mention the hundreds of other vegetables, oilseeds and fruits that are dependent upon bees for pollination. Information services - International Bee Research Association.

Honey Bees and Colony Collapse Disorder. S0169-5347(10)00036-4?_returnURL= To view the full text, please login as a subscribed user or purchase a subscription. Click here to view the full text on ScienceDirect. Pollinators are a key component of global biodiversity, providing vital ecosystem services to crops and wild plants. There is clear evidence of recent declines in both wild and domesticated pollinators, and parallel declines in the plants that rely upon them. Here we describe the nature and extent of reported declines, and review the potential drivers of pollinator loss, including habitat loss and fragmentation, agrochemicals, pathogens, alien species, climate change and the interactions between them. Bee pollination improves crop quality, shelf life and commercial value.

Abstract Pollination improves the yield of most crop species and contributes to one-third of global crop production, but comprehensive benefits including crop quality are still unknown. Hence, pollination is underestimated by international policies, which is particularly alarming in times of agricultural intensification and diminishing pollination services. Northern Europe hit by most bee deaths - EU study. Vědci předpovídají, že masivní úbytek včel zapříčiní světovou potravinovou krizi. Nedostatek včel způsobuje krizi v zemědělství. Vědci potvrdili, že již není na světě dostatek včel, které by opylovaly úrodu. Marla Spivak: Why bees are disappearing. Honeybees Wearing RFID 'Backpacks' May Shed Light On Disappearing Bees.

‘Life on Earth’ project gets underway. Australian scientists microchip bees to map movements, halt diseases. Obama launches efforts to save honey bees. Honey bees not only contribute to food sustainability, they also boost the economy. Honey bees pollinate fruit, nuts and vegetablesPollination is crucial for the food industry Honey bees have declined sharply due to pesticides, mites and other factorsIn California, the almond industry is at risk because it relies on bees for pollination (CNN) -- The United States is launching an effort to save some of its busiest workers: honey bees. 2008: Why are the honeybees dying?

Declines of managed honey bees and beekeepers in Europe. - International Bee Research Association. Varroa- still a problem in the 21st Century. Home. UK faces food security catastrophe as honeybee numbers fall, scientists warn. The UK faces a food security catastrophe because of its very low numbers of honeybee colonies, which provide an essential service in pollinating many crops, scientists warned on Wednesday. New research reveals that honeybees provide just a quarter of the pollination needed in the UK, the second lowest level among 41 European countries. Furthermore, the controversial rise of biofuels in Europe is driving up the need for pollination five times faster than the rise in honeybee numbers.

The research suggests an increasing reliance on wild pollinators, such as bumblebees and hoverflies, whose diversity is in decline. "We face a catastrophe in future years unless we act now," said Professor Simon Potts, at the University of Reading, who led the research. "Wild pollinators need greater protection. Colony Collapse Disorder. Colony Collapse Disorder (zkráceně CCD, česky syndrom zhroucení včelstev) je jméno dosud uspokojivě nevysvětleného [1] jevu, kdy v krátkém okamžiku vymře celé včelstvo či celá včelí kolonie. Tento jev byl původně pozorován pouze u včelích kolonií v Severní Americe, nicméně v poslední době se začíná objevovat i v Evropě, a to v Polsku, Španělsku, Švýcarsku a Německu.[2] Příčiny jsou neznámé, nicméně uvažuje se o možnosti, že úhyn včel je způsoben globální změnou klimatu[3], podvýživou[4], neznámými patogeny, roztoči[5], pesticidy, nákazami[6], geneticky modifikovanými plodinami[7], radiací způsobenou mobilními sítěmi[8][9], nebo nedostatek imunity ze složek medu, který je včelám odebírán a nahrazen fruktózou.[10][11]

Agricultural Policies Exacerbate Honeybee Pollination Service Supply-Demand Mismatches Across Europe. Corrections 28 Feb 2014: The PLOS ONE Staff(2014)Correction: Agricultural Policies Exacerbate Honeybee Pollination Service Supply-Demand Mismatches Across Europe.PLoS ONE 9(2):e91459. doi: 10.1371/journal.pone.0091459 | View correction. Going Against The Flow: Is The Flow Hive a Good Idea?Milkwood – Real Skills for Down to Earth Living. February 26, 2015 | Beekeeping, Gardening, Natural Beekeeping | 136 Comments | Author: Kirsten Bradley It’s fab, it’s new, and the honey flows straight into the jar. It’s so easy. But then, powdered instant potato is easy, too. New Beehive Lets Honey Be Harvested Without Disturbing Bees.

Bad news for Europe’s bumblebees. Decline and Conservation of Bumble Bees - Annual Review of Entomology, 53(1):191. Patterns of widespread decline in North American bumble bees. Threats to an ecosystem service: pressures on pollinators. Bee-harming pesticides banned in Europe. Smrt včel: Dvě třetiny pylu v evropských úlech je znečištěno tucty pesticidů. ​US govt’s wanton approval of harmful pesticides fueling ‘bee holocaust’ - lawsuit. Vol67-2014-125-130lu.pdf. Neonicotinoids_may_reduce_crops_by_poinsoning_insects_that_eat_slug_pests_407na2_en.pdf.