background preloader

Rechtsbescherming positie promovendi - PNN

Facebook Twitter

Universiteiten en hogescholen ontduiken de Wet werk en zekerheid (Wwz) en waarom dat een meerderheid in de Eerste Kamer dat een rotzorg zal zijn ...

Assistent in opleiding. Een assistent in opleiding (aio) was een medewerker van een Nederlandse universiteit die, gedurende een periode van meestal 4 jaar, trachtte te promoveren.

Assistent in opleiding

Een aio- of oio-schap vormde in de tweefasenstructuur van het wetenschappelijk onderwijs de tweede fase. De term is sinds 2004 vervangen door de algemene aanduiding promovendus. Kenmerken[bewerken | brontekst bewerken] In veel richtingen (m.n. de sociaal-economische) was het volgen van een aio-traject onder pas afgestudeerde academici niet populair, mede door het lage salaris dat een aio verdiende in vergelijking met salarissen die aan pas afgestudeerden buiten de universiteit werden betaald. In de humaniora en de bètawetenschappen lag een aioschap beter in de markt, bij de eerste door de slechtere beroepsperspectieven, bij de tweede door de hogere status die onderzoek heeft. Een vluchtige proeve van academische bekwaamheid AANTAL PROMOTIES PER ONDERZOEKSGEBIED.

Volkskrant.nl en krant.nl maken onderdeel uit van DPG Media.

Een vluchtige proeve van academische bekwaamheid AANTAL PROMOTIES PER ONDERZOEKSGEBIED

Onze sites gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën (cookies) onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen en artikelen aan te bevelen op de websites en apps van DPG Media die aansluiten op uw interesses. Ook derden kunnen uw internetgedrag volgen. Hans Sonneveld - Promotoren, promovendi en de academische selectie : de collectivisering van het Nederlandse promotiestelsel 1984-1985 - Proefschrift UvA 1997 ) ( Ghent University Library. Over het centrum - Nederlands Expertise Centrum voor de PromotieopleidingNederlands Expertise Centrum voor de Promotieopleiding. Naast bèta ook alfa en gamma.

Bursalen move to a system of scholarship from public to corporate. PromovendiNetwerkNL (@hetpnn) VOR Promovendi Overleg (@VOverleg) NVMO promovendi (@NVMOpromovendi) PromovendiNetwerkHvA (@PNHvA) OU Promovendioverleg (@poounl) Cartoon: studiebeurs voor promovendi. ( mirror ) Geschiedenis Rangenstelsel - Arie Verhagen 2016 04 18. Tot ver in de 20e eeuw wàs iedereen professor… – Arie Verhagen.

Analyse belangenverstrengeling Wet Versterking Bestuurskracht HO - Copy

Veranderingen Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015. Nieuwsbericht | 27-06-2015 | 08:30 Per 1 juli 2015 zorgt de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) ervoor dat mensen met tijdelijke contracten meer rechten krijgen, het ontslagrecht eerlijk wordt en mensen die gaan werken vanuit de WW netto meer overhouden.

Veranderingen Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015

FlexNieuws - Wet Werk en Zekerheid. Wet Werk en Zekerheid | WWZ De Wet Werk en Zekerheid is vanaf 1 januari 2015 gefaseerd ingevoerd met als doel het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in de Nederlandse samenleving om een beter werkende arbeidsmarkt te creëren.

FlexNieuws - Wet Werk en Zekerheid

Download wettekst Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen op drie vlakken De WWZ heeft wijzigingen op drie verschillende vlakken doorgevoerd: flexrecht, rechtspositie van flexwerkers is verbeterd;ontslagrecht, ontslag is sneller, goedkoper en eerlijker geworden;werkloosheidswet, de WW is meer gericht op het snel aan het werk krijgen van werklozen. Wijzigingen flexrecht Er bestonden grote verschillen in behandeling tussen vaste en flexibele medewerkers. Flexwerkers hebben door de WWZ meer zekerheid gekregen en kunnen sneller doorstromen naar een vaste baan. Wetten.nl - Regeling - Wet werk en zekerheid - BWBR0035254. Wetten.nl - Regeling - Wet werk en zekerheid - BWBR0035254. Besluit van 23 december 2015, houdende bepalingen voor een experiment met het oog op verbetering van de toegankelijkheid en de doelmatigheid van het hoger onderwijs door invoering van promotieonderwijs (Besluit experiment promotieonderwijs)

Besluit experiment promotieonderwijs. Deze nota van toelichting is tot stand gekomen in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken aangezien dit besluit het hoger onderwijs c.q. wetenschapsbeleid in algemene zin betreft en niet specifiek het groene onderwijs raakt.

Besluit experiment promotieonderwijs

In dit verband verwijs ik tevens naar de recente brief aan de Tweede Kamer over het groen onderwijs (Kamerstukken II 2015/16, 34 284, nr. 1). Algemeen deel 1. Inleiding In de «Wetenschapsvisie 2025, keuzes voor de toekomst»(Kamerstukken II 2014,2015, 29 338, nr. 141) is verwoord dat Nederland voor belangrijke uitdagingen staat waar het de positie van de Nederlandse wetenschap betreft. Ook behelst de Wetenschapsvisie het voornemen om een akkoord met het bedrijfsleven te sluiten met als doel de komende tien jaar (2015–2025) het aantal promovendi in het bedrijfsleven, onder andere in de vorm van genoemde «industrial doctorates» en de rijksoverheid met enkele honderden te vergroten. Het huidige Nederlandse promotiestelsel werkt in de basis goed. ( mirror ) PNN Rapport Arbeidsvoorwaarden van promovendi 2015. Geen dubieuze promotiecontracten. Het kan niet zo zijn, dus het klopt niet: daarmee reageert minister van Onderwijs Jet Bussemaker op Kamervragen over dubieuze aanstellingen voor promovendi.

Geen dubieuze promotiecontracten

Die klagen dat ze veel onderzoek nog in hun eigen tijd moeten doen. In september verscheen een rapport van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN), waarin stond dat er bij tien procent van de aangeboden promotieplekken eigenlijk te weinig tijd is om een proefschrift te voltooien. Contracten zijn parttime, of worden maar aangeboden voor drie jaar, in plaats van de reguliere vier jaar. In die vier jaar krijgt in Leiden overigens nog niet een op de tien promovendi het promotieonderzoek af. Minister ziet geen rommelcontracten - URL FOETSIE. 22 november 2016 - Hoe zit het met dubieuze constructies om promovendi aan te stellen?

Minister ziet geen rommelcontracten - URL FOETSIE

Dat wilden Kamerleden Vos en Kerstens weten. In een brief aan de Kamer laat de minister weten geen misstanden te zien. Universiteiten bieden geen dubieuze contracten aan volgens de minister. Want een vacaturetekst wijst nog niet uit dat onder die ‘dubieuze’ voorwaarden ook een contract wordt afgesloten. Minister ziet geen 'rommelcontracten' NEW URL. Universiteiten bieden geen dubieuze contracten aan volgens de minister.

Minister ziet geen 'rommelcontracten' NEW URL

Want een vacaturetekst wijst nog niet uit dat onder die ‘dubieuze’ voorwaarden ook een contract wordt afgesloten. Daarnaast zijn er bij werkgeversorganisatie de VSNU geen klachten binnengekomen over dubieuze contracten. Onlangs publiceerde het Promovendi Netwerk Nederland een onderzoek dat aantoonde dat 10% van de promotiecontracten die worden afgesloten van dubieuze aard zijn.

Naar aanleiding van dit bericht stelde Mei Li Vos (PvdA) Kamervragen over de wenselijkheid van deze situatie. Uit een analyse van 1451 vacatures die in heel 2015 online zijn gepubliceerd door AcademicTransfer (AT), blijkt dat promovendi in 8,2% van de gevallen een contract van 3 jaar of minder krijgen aangeboden en in bij 1,9% van de gevallen gaat om een aanstelling van minder dan 1 fte voor een vierjarig traject, zo stelde het PNN. Wettelijke kaders voor de lengte van een promotietraject zijn er niet. De volledige antwoorden vindt u hier. Antwoorden op de kamervragen over het persbericht van Promovendi Netwerk Nederland. Advocaten: Promotiestudent kan arbeids contract eisen. Trouw.nl en krant.nl gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën ("cookies") onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Advocaten: Promotiestudent kan arbeids contract eisen

Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen en artikelen aan te bevelen op Trouw.nl die aansluiten op uw interesses. Derden kunnen uw internetgedrag volgen en kan gebruikt worden om op sites van derden relevante advertenties te tonen. Cookies van derde partijen maken daarnaast mogelijk dat u informatie kunt delen via social media zoals Twitter en Facebook. Meer informatie hierover vindt u in ons cookie-statement. Trouw.nl deelt de informatie die zij verkrijgt middels het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken, waaronder ook persoonsgegevens, in een samenwerkingsverband genaamd NLProfiel van Buymedia Nederland met Sanoma en Telegraaf Media Groep om gezamenlijke groepsprofielen op te stellen.

Advocaten: Promotiestudent kan arbeids contract eisen. Dat promotiestudenten geen arbeidsovereenkomst hebben, is bij de rechter aanvechtbaar, zeggen twee arbeidsrechtadvocaten.

Advocaten: Promotiestudent kan arbeids contract eisen

In tegenstelling tot wat de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en minister Jet Bussemaker van onderwijs stellen, kan wel sprake zijn van een verkapte arbeidsrelatie. Vandaag starten zo'n 160 promovendi bij de RUG als student in plaats van als werknemer. Bussemaker: Promotiestudent kan contract eisen. Trouw.nl en krant.nl gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën ("cookies") onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen en artikelen aan te bevelen op Trouw.nl die aansluiten op uw interesses. Derden kunnen uw internetgedrag volgen en kan gebruikt worden om op sites van derden relevante advertenties te tonen.

Cookies van derde partijen maken daarnaast mogelijk dat u informatie kunt delen via social media zoals Twitter en Facebook. Meer informatie hierover vindt u in ons cookie-statement. Trouw.nl deelt de informatie die zij verkrijgt middels het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken, waaronder ook persoonsgegevens, in een samenwerkingsverband genaamd NLProfiel van Buymedia Nederland met Sanoma en Telegraaf Media Groep om gezamenlijke groepsprofielen op te stellen.

Bussemaker: Promotiestudent kan contract eisen. Kan een promotiestudent bij de rechter eisen dat de universiteit hem of haar aanneemt? Ja, zegt minister Jet Bussemaker van onderwijs. In september begonnen er zo'n 160 promovendi aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Nieuw is dat zij geen werknemer zijn, maar student.

Dus hebben ze geen recht op salaris, vindt de RUG, maar krijgen ze een beurs van 1700 euro in de maand. Ook vakantiegeld krijgen ze niet, maar de studenten hebben wel recht op bijvoorbeeld een WW-uitkering. De nieuwe aanpak van de RUG heeft de goedkeuring van de minister. Het promotiestelsel verdient beter. Hieronder leest u de bijdrage van Rivke Jaffe en Rens van de Schoot, namens De Jonge Akademie: Vorig jaar heeft het ministerie van OCW een experiment goedgekeurd met ernstige implicaties voor de arbeidsrechtelijke positie van promovendi. In het experiment worden promovendi niet als werknemer aangesteld, maar tot studenten gedegradeerd.

Nederland kent sinds de jaren ’90 een promotiestelsel waarin de promovendi medewerkers zijn van de universiteit. Sindsdien is er een wildgroei aan promotievarianten ontstaan. Zo zijn er nu ook buitenpromovendi met een salaris van een bedrijf en contractpromovendi met een beurs van een buitenlands overheidsfonds. Het promotiestelsel verdient beter - ScienceGuide. Hieronder leest u de bijdrage van Rivke Jaffe en Rens van de Schoot, namens De Jonge Akademie: Vorig jaar heeft het ministerie van OCW een experiment goedgekeurd met ernstige implicaties voor de arbeidsrechtelijke positie van promovendi. In het experiment worden promovendi niet als werknemer aangesteld, maar tot studenten gedegradeerd. Nederland kent sinds de jaren ’90 een promotiestelsel waarin de promovendi medewerkers zijn van de universiteit. Sindsdien is er een wildgroei aan promotievarianten ontstaan. Zo zijn er nu ook buitenpromovendi met een salaris van een bedrijf en contractpromovendi met een beurs van een buitenlands overheidsfonds.

Bursalen bouwen geen pensioen op en maken in beginsel geen aanspraak op secundaire arbeidsvoorwaarden zoals doorbetaald zwangerschapsverlof. De Jonge Akademie (@DeJongeAkademie) Jaffe, Prof. dr. R.K. (Rivke) — Jaffe, Prof. dr. R.K. (Rivke) — Schoot, Dr. A.G.J. van de (Rens) — Schoot, Dr. A.G.J. van de (Rens) — Rens van de Schoot (@RensvdSchoot) 8 juli 2017 - Waarom promovendi continu gestrest zijn - Petra Vissers. Trouw.nl en krant.nl gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën ("cookies") onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen en artikelen aan te bevelen op Trouw.nl die aansluiten op uw interesses. Derden kunnen uw internetgedrag volgen en kan gebruikt worden om op sites van derden relevante advertenties te tonen. Cookies van derde partijen maken daarnaast mogelijk dat u informatie kunt delen via social media zoals Twitter en Facebook. Meer informatie hierover vindt u in ons cookie-statement. ( mirror ) PNN Monitor Arbeidsvoorwaarden 2016. Positie promovendi verder verslechterd - Promovendi Netwerk Nederland. Positie promovendi verder verslechterd - Promovendi Netwerk Nederland. ‘Promovendi zullen nooit staken, ze zijn te gepassioneerd’ Het aantal dubieuze promotiecontracten stijgt snel. ‘Promovendi zullen nooit staken, ze zijn te gepassioneerd’ @Folia "Ze zullen niet staken, want daarmee schieten ze zichzelf in hun voet". Gold in ieder geval voor ons eind jaren '90.

4 mei 2016 - Meer dan één op drie UvA-promovendi is mogelijk depressief. Het netwerk hield een enquête onder PhD'ers nadat bij een soortgelijke enquête aan de University of California, Berkeley, bleek dat promovendi een hoog risico lopen op depressies. Ook in België is een onderzoek gedaan naar het geestelijk welzijn van promotiestudenten. Daar bleek dat een derde van de studenten met geestelijke problemen heeft te kampen. Vrouwen. Als promoveren een hel wordt - Folia. Rector schrikt van verhalen promovendi: ‘Dit is niet wat we willen’ - Folia. Ontsla hoogleraar bij horrorbegeleiding promovendi - Folia. ‘Neem mentale klachten van promovendi serieus’ - Folia. Wel of geen 'dubieuze' PhD-contracten? Anoushka Kloosterman. Wel of geen 'dubieuze' PhD-contracten? - Mare - Leids Universitair Weekblad.

Opnieuw aanwijzingen grote kans op burn-out bij promovendi. Universiteiten moeten een gezamenlijke visie hebben - ScienceGuide. Terugkijkend op de tijd waarin de Tilburg University werd opgericht zien Aarts en Antheunissen dat alhoewel de tijden veranderd zijn “we nu in net zulke spannende tijden leven als negentig jaar geleden.”

Waar men bijna een eeuw geleden bouwde aan de afsluitdijk en voor het eerst naar de radio luisterde, leven we nu in een tijd van razendsnelle digitalisering die eveneens onze levens ingrijpend gaat veranderen. Het gaat goed zolang het goed gaat. Dubieuze contracten van promovendi. Hoe zien ze eruit en wat zijn de gevolgen? "Het gaat goed zolang het goed gaat" ScienceGuide auf Twitter: "Dubieuze contracten van promovendi. Hoe zien ze eruit en wat zijn de gevolgen? "Het gaat goed zolang het goed gaat" Willkommen! Auf deiner Timeline findest du in Echtzeit die Informationen, die dir wichtig sind.

Heftig verhaal over de dubieuze constructies en omstandigheden waarin promovendi hun werk doen. Tim Cardol on Twitter: "Heftig verhaal over de dubieuze constructies en omstandigheden waarin promovendi hun werk doen. Tim Cardol auf Twitter: "Heftig verhaal over de dubieuze constructies en omstandigheden waarin promovendi hun werk doen. Willkommen! Auf deiner Timeline findest du in Echtzeit die Informationen, die dir wichtig sind. Lezen dus □… PromovendiNetwerkNL auf Twitter: "Lezen dus □… " Gordon Freeman sur Twitter : "waarom is hun rechtspositie zo slecht geregeld ? waarom is die uitbuiting zo hardnekkig aan onze publieke uni's ? terwijl de 1ste Kamer toch tjokvol zit met Professoren en Hoger Onderwijs bestuurders ? appeltje eitje zou je d. Gordon Freeman on Twitter: "waarom is hun rechtspositie zo slecht geregeld ? waarom is die uitbuiting zo hardnekkig aan onze publieke uni's ? terwijl de 1ste Kamer toch tjokvol zit met Professoren en Hoger Onderwijs bestuurders ? appeltje eitje zou je dan.

"Hoogleraren komen met heel veel weg" Freezepage: Hoogleraren komen met. Lees hier het best gelezen artikel van deze week. Deel II in reeks over promoveren, deze week deel III. “We moesten steeds opnieuw solliciteren voor onze eigen baan.” "Ik betaal mijn promovendi niet om te schrijven" "Ik betaal mijn promovendi niet om te schrijven" - ScienceGuide. Universiteiten zijn de allerslechtste werkgevers. Universiteiten zijn de allerslechtste werkgevers - Folia. 'De allerslechtste'. Maak je niet belacheliijk, zeker niet via Foliacolumn. WO is geen suikerplantage oid, hè? Scherpe blik is goed maar zo wordt deze volstrekt ongeloofwaardig.…

Slavenhouders zijn geen werkgevers. Just sayin'… Linda Duits on Twitter: "Slavenhouders zijn geen werkgevers. Just sayin'… " Twitter. PG Kroeger Twitter ನಲ್ಲಿ: "'De allerslechtste'. Maak je niet belacheliijk, zeker niet via Foliacolumn. WO is geen suikerplantage oid, hè? Scherpe blik is goed maar zo wordt deze volstrekt ongeloofwaardig.… PG Kroeger on Twitter: "'De allerslechtste'. Maak je niet belacheliijk, zeker niet via Foliacolumn. WO is geen suikerplantage oid, hè? Scherpe blik is goed maar zo wordt deze volstrekt ongeloofwaardig.…

"Laat universiteiten voorbeeldige werkgevers worden, in plaats van de allerallerslechtste." IJzersterke column @lalalalinder, denkwerk voor @deVSNU voor de zomer. Een promotiebeurs biedt de zekerheid van een onderzoeksbaan. Een promotiebeurs biedt de zekerheid van een onderzoeksbaan - NRC. Universiteit Groningen kleedt het promoveren verder uit. Universiteit Groningen kleedt het promoveren verder uit - NRC.

PNN laat van zich horen! Promovendi zijn universiteitsmedewerkers, geen studenten!! Universiteit Groningen kleedt het promoveren verder uit. PromovendiNetwerkNL on Twitter: "PNN laat van zich horen! Promovendi zijn universiteitsmedewerkers, geen studenten!! Universiteit Groningen kleedt het promoveren verder uit via @nrc" .@hetpnn legt uit: door in te zetten op steeds méér promovendi, zijn universiteiten er zelf debet aan dat ze per proefschrift steeds minder overheidsfinanciering ontvangen. Sicco de Knechtさんのツイート: ".@hetpnn legt uit: door in te zetten op steeds méér promovendi, zijn universiteiten er zelf debet aan dat ze per proefschrift steeds minder overheidsfinanciering ontvangen.

Twitter. 'En, wanneer staat je artikel in Nature?' 'En, wanneer staat je artikel in Nature?' Aan welke universiteit mogen promovendi niet (zonder toestemming) met de pers praten? Wil die instelling zich even heel diep gaan schamen? Promovendi die niet durven of mogen praten met de pers. @NOS Een maar al te bekend fenomeen zo merkten @IngeborgvanderV en ik in ons drieluik voor @ScienceguideNL. Ingeborg van der Ven sur Twitter : "Ik spreek zelf ruim 2,5 jaar met promovendi. Eerst voor @cwtsleiden en @UniLeiden, later ook landelijk voor @ScienceguideNL. Geen enkele promovendus heeft ooit met naam en toenaam willen meewerken. Alle universiteiten ( Promoveren op een studentenbeurs. Promoveren op een studentenbeurs - NRC.

"We hebben geen pensioenopbouw. Een voordeel zou zijn dat we niet hoeven te doceren maar iedereen binnen de universiteit raadt ons juist aan dat te doen voor de opbouw van ons cv. Dat moet dan gratis." Miko Flohr Twitterissä: ""We hebben geen pensioenopbouw. Een voordeel zou zijn dat we niet hoeven te doceren maar iedereen binnen de universiteit raadt ons juist aan dat te doen voor de opbouw van ons cv. Dat moet dan gratis."

@hopersbureau Veel jonge wetenschappers leiden een academisch nomadenbestaan zonder uitzicht op een vast contract. “Ook voor het onderwijs is dat niet goed.” @deVAWO, @hetpnn en @FractieSAM voeren maandag actie bij de opening van het academisch jaar in T. HOP on Twitter: "Veel jonge wetenschappers leiden een academisch nomadenbestaan zonder uitzicht op een vast contract. “Ook voor het onderwijs is dat niet goed.” @deVAWO, @hetpnn en @FractieSAM voeren maandag actie bij de opening van het academisch jaar in. Gisteren van Argos: de promotiefabriek. Buitenpromovendi als verdienmodel voor universiteiten. Voor wie de uitzending (met interview PNN) gemist heeft □…