background preloader

VU: -40ft reorganisatie FALW ( fac: Aard- en Levens Weten- sch

Facebook Twitter

REORGANISATIE-FALW1. Voor behoud van kwaliteitsonderwijs. Actiegroep Titanic. @TitanicAct. Tweets with replies by Actiegroep Titanic (@TitanicAct) / Twitter. Gevolgen reorganisatie FALW nog onduidelijk. Hoeveel mensen ontslagen worden bij de faculteit Aard- en Levenswetenschappen, is nog onduidelijk volgens de decaan Bauke Oudega.

Gevolgen reorganisatie FALW nog onduidelijk

Een commissie gaat eerst de problemen en oplossingen precies in kaart brengen. “We hebben structureel te weinig geld”, vat Oudega de problemen op de faculteit kernachtig samen. Hij verwacht zonder bijstelling van beleid volgend jaar een tekort van ruim 2,5 miljoen euro, zo’n 5 procent van de omzet van de faculteit. “En dat is niet voor het eerst. De afgelopen jaren komen we telkens uit op een structureel tekort. Kleinste afdeling verdwijnt De problemen concentreren zich volgens hem voornamelijk bij drie afdelingen en een paar kleine eenheden, namelijk het Instituut voor Milieuvraagstukken, de afdeling Aardwetenschappen en de afdeling Moleculaire Celbiologie. Scherp vacaturebeleid Wat de structurele bezuiniging voor gevolgen voor het personeel heeft, weet Oudega nog niet. Advalvas: Ontslagen dreigen bij FALW. Bij de faculteit Aard– en Levenswetenschappen dreigen op korte termijn zo’n dertig formatieplaatsen te verdwijnen.

advalvas: Ontslagen dreigen bij FALW

Er moet namelijk een tekort van 2,8 miljoen euro worden weggewerkt. Structurele verliezen Gisteren werden de medewerkers van de faculteit ingelicht door het bestuur. Ze kregen te horen dat de faculteit kampt met structurele verliezen en dat de financiële reserves uitgeput zijn. Daarom moet er voor eind 2014 structureel 2,8 miljoen euro worden bezuinigd. 'Staat los van fusie' Advalvas: VU wurgt topopleidingen. De afdeling Aardwetenschappen ervaart op dit moment aan den lijve wat het is om bestempeld te worden als ‘financieel ongezond’.

advalvas: VU wurgt topopleidingen

Deze benaming staat in schril contrast met de uitstekende resultaten die deze afdeling de afgelopen tijd heeft behaald. Zo wordt aardwetenschappen in de Nederlandse Studenten Enquête en de Elsevier-enquête al jaren als een van de beste studies van de VU gewaardeerd. Pas afgestudeerde aardwetenschappers hebben volgens het weekblad Elsevier een buitengewoon hoge baanzekerheid met een bovengemiddeld hoog startsalaris. Dit alles ondanks een halvering van het wetenschappelijke personeel en een verdubbeling van het aantal eerstejaars in het afgelopen decennium. Brandbrief: 'bachelor aardwetenschappen is niet te doen'

Allerlei nieuwe regels maken de bachelor Aardwetenschappen, een van de beste opleidingen aan de VU, praktisch onstudeerbaar.

Brandbrief: 'bachelor aardwetenschappen is niet te doen'

Dat schrijft de voorzitter van de examencommissie Aardwetenschappen, Jan Smit, in een brandbrief aan de onderwijsdirectie en de decaan van de faculteit der Aard- en Levenwetenschappen. Het bindend studieadvies (BSA), de minoren, de zogenaamde ‘harde knip’ tussen bachelor- en masterstudies, het feit dat er maar één moment is om in te stromen in een masteropleiding en vanwege de vervroegde datum waarop de hertentamens moeten zijn afgerond, maken de studie niet alleen voor studenten, maar ook voor docenten ondoenbaar, meent Smit. Extra instroommoment Hij dringt er daarom met klem bij het faculteitsbestuur op aan om de de registratie van de bachelorthesis in augustus te laten plaatsvinden, in plaats van juli. Onuitvoerbaar, zo niet onmogelijk.

Advalvas: Actiegroep Titanic tegen wurgcontract Aardwetenschappen. En weer is daar een nieuwe actiegroep aan de VU.

advalvas: Actiegroep Titanic tegen wurgcontract Aardwetenschappen

Titanic springt in de bres voor de afdeling Aardwetenschappen, die slachtoffer zou zijn van een volstrekt fout financieringsmodel, dat trouwens ook andere bèta-opleidingen dupeert. Topopleiding Maartje Korver, masterstudent hydrology, vindt het extra onrechtvaardig, zo schrijft zij namens Titanic in een opiniestuk. Toespraak Actiegroep Titanic Nieuwjaarsreceptie VU.

Advalvas: *Studenten vrezen voor hun dure opleiding. “Geachte heer Winter, gaat u het beleid van de koekjesfabriek van uw voorganger voortzetten, of heeft u de moed om een nieuwe koers te varen?”

advalvas: *Studenten vrezen voor hun dure opleiding

Namens de actiegroep Titanic, een collectief van studenten aardwetenschappen, riep Bertram Uunk gisteren tijdens de nieuwjaarsreceptie op om intensieve bètaopleidingen als aardwetenschappen te redden. Koekjesfabriek Aardwetenschappen heeft dure laboratoria en intensieve practica nodig. Maar omdat binnen de VU het geld verdeeld wordt op basis van behaalde studiepunten, dreigen kleine opleidingen die relatief duur zijn, te worden benadeeld. Alleen massaal onderwijs wordt gestimuleerd, vandaar de kwalificatie ‘koekjesfabriek’.

‘Geachte dames en heren, u denkt misschien wat moet ik met een linkse hobby als aardwetenschappen’, zei Uunk. Financieel kader “Wij willen niet meer horen dat u onze zorgen deelt, we willen dat in uw daden zien”, zei Uunk tegen Winter. Boze VU-studenten bezetten bestuursvleugel. Boze studenten van de faculteit der Aard- en Levenswetenschappen hebben op dit moment de vleugel in het VU-hoofdgebouw bezet waar het bestuur zetelt.

Boze VU-studenten bezetten bestuursvleugel

Ze maken zich ongerust over de voorgenomen bezuinigingen aan hun faculteit, die volgens hen 'de nekslag zal betekenen voor al het goede dat de afgelopen jaren is opgebouwd'. Dat schrijft de actiegroep Titanic in een brief (klik op 1e pagina om volgende te zien) aan het college van bestuur en aan het bestuur van hun faculteit. De brief is een laatste poging van Titanic om het bestuur met 'inhoudelijke argumenten' te overtuigen. Blijkbaar vinden de studenten het nu tijd voor concrete actie. Actiegroep Titanic houdt alternatief college in CvB-gang VU.

Letter 1a. Letter 1b. Letter 1c. Advalvas: Bezetting bestuursvleugel alweer afgelopen. De studenten die gisteren een deel van het VU-hoofdgebouwt hebben bezet, zijn weer vertrokken.

advalvas: Bezetting bestuursvleugel alweer afgelopen

Vooralsnog staan er geen nieuwe acties op stapel. VK: Boze studenten bezetten bestuursvleugel VU - Binnenland. 03/02/14, 14:15 − bron: ANP © Still van video Actiegroep Titanic .

VK: Boze studenten bezetten bestuursvleugel VU - Binnenland

AD: Boze studenten bezetten bestuursvleugel VU. Trouw: Boze studenten bezetten bestuursvleugel VU - Nederland. 03/02/14, 14:15 − bron: ANP.

trouw: Boze studenten bezetten bestuursvleugel VU - Nederland

Parool: Boze studenten bezetten bestuursvleugel VU - BINNENLAND. NOS: Studenten VU leggen vleugel lam - NOS op 3. Maandag 3 feb 2014 Studenten van de Vrije Universiteit in Amsterdam hebben de bestuursvleugel van de universiteit bezet. De tachtig studenten zijn boos vanwege de bezuinigingen op de faculteit Aard- en Levenswetenschappen. Het is volgens de studenten een laatste poging om het faculteitsbestuur op andere gedachten te brengen. De faculteit Aardwetenschappen bezuinigt volgens de actiegroep 2,8 miljoen euro op de afdelingen Aardwetenschappen en Aarde & Economie, Moleculaire Celbiologie en het Instituut voor Milieuvraagstukken. Dat kost banen, en de studenten zijn bang dat het hun opleidingen de kop kost. Nd: Studenten VU bezetten bestuursvleugel. Studenten van de faculteit der aard- en levenswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam hebben maandag de vleugel in het hoofdgebouw bezet waar de kantoren van het universiteitsbestuur zijn gevestigd.

RTVnh: Boze studenten bezetten hoofdgebouw VU (foto's+interview) Metro: Boze studenten bezetten VU in Amsterdam. Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren. Klik hieronder op "Akkoord en naar spitsnieuws.nl" om deze keuze te bevestigen. Wij maken bij het aanbieden van onze diensten gebruik van cookies.

Via onderstaande instellingen kunt u aangeven welke cookies u wilt accepteren. Let op! U kiest ervoor om minder cookies toe te staan dan u al heeft. Spitsnieuws.nl zal niet: spitsnieuws.nl zal wel: Spits! boze studenten bezetten VU. Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

Klik hieronder op "Akkoord en naar spitsnieuws.nl" om deze keuze te bevestigen. Wij maken bij het aanbieden van onze diensten gebruik van cookies. Via onderstaande instellingen kunt u aangeven welke cookies u wilt accepteren. Behoud kwaliteitsonderwijs: Studenten en onderwijspersoneel bezetten VU. Op 3 februari 2014 werd er een sit-in gehouden door ruim honderd studenten in de bestuursvleugel aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Audio amsterdamFM. (pdf)advalvas HELP, het IVM staat droog (analyse) 40 arbeidsplaatsen weg bij Aard- en Levenswetenschappen. Er verdwijnen veertig arbeidsplaatsen bij de faculteit der Aard- en Levenswetenschappen en de afdeling Geo- en Bioarcheologie wordt opgeheven, maar er worden geen opleidingen stopgezet. Dat heeft het college van bestuur gisteren besloten. De faculteit moet reorganiseren en bezuinigen omdat ze met een structureel gat in de financiële begroting kampt. Er is een commissie op gezet, de commissie Van der Wal, die 2,8 miljoen wil bezuinigen. Het college neemt het hele plan van de commissie over. Pijnlijke consequenties De arbeidsplaatsen verdwijnen bij de afdelingen die tekorten draaien: Aardwetenschappen, Aarde & Economie, Moleculaire Celbiologie en het Instituut voor Milieuvraagstukken.

Kapotte monitor moet Jaap Winter aanmoedigen. Een kapot beeldscherm kan hij krijgen. Voor zijn gebrek aan visie.

Bezetting VU 12mrt2014 -->>

Bezetting VU beëindigd, reorganisatie gaat gewoon door. VUsam-verdelingsmodel. 15 26 maart 2014 by Vrije Universiteit Amsterdam. Titanic boos op 'neutrale' studentenraad. De studentenraad moet stelling nemen. 15mei'14 Noodkreet studenten aan ‘Koning-Water’ Reorganisatieplan splijt Aard- en levenswetenschappen. Irth over reorganisatie: “Nietsdoen is geen optie.” Afgelopen vrijdag heeft de Facultaire... - FSR FALW (Facultaire studentenraad Aard- en Levenswetenschappen) Studentenraad FALW zegt vertrouwen op in faculteitsbestuur. Advalvas_vu : Grote opkomst van veronruste ... Advalvas_vu : Actievoerder van Titanic: ... Advalvas_vu : Volle bak bij de behandeling ... Advalvas_vu : Aard- en Levenswetenschappers ... Discussie reorganisatie FALW zit muurvast.

De standpunten over wat er moet gebeuren bij de faculteit Aard- en Levenswetenschappen liggen nog altijd mijlenver uitelkaar, zo bleek tijdens de vergadering van de ondernemingsraad en het college van bestuur vanmiddag, waar het reorganisatieplan werd besproken. Veel beweging lijkt er bij beide partijen niet in te zitten. Lawaaidemo Het was een drukbezochte vergadering. Ontslagbedreigde celbiologen boos op collega’s. Laat je collega’s niet zo snel vallen. Ondernemingsraad wijst reorganisatieplan FALW af. Dreigende taal van Actiegroep Titanic. FALW moet definitief reorganiseren. OR vindt uitstel reorganisatie FALW geen oplossing.

OR stapt naar rechter vanwege FALW. Ondernemingsraad zet gang naar de rechter door. Nr 06 5 november 2014 by Vrije Universiteit Amsterdam. Ondernemingsraad blaast rechtszaak op nippertje af. ‘Iedereen wil nu snel duidelijkheid over FALW’ Drie topwetenschappers weg bij Aard- en Levenswetenschappen. Nr 10 27 januari 2016 by Advalvas - issuu. FALW beschuldigd van leeftijdsdiscriminatie. VU blijft erbij: ‘Bij FALW was geen leeftijdsdiscriminatie’ VU legt uitspraak over leeftijdsdiscriminatie naast zich neer. Zo draai je kleine afdelingen alsnog de nek om.

More (not yet)

Even more (not yet)