background preloader

Zeer omstreden reorganisatie

Facebook Twitter

Link - dossier reorganisatie. 05-03-2012 Reorganisatie op komst. De hogeschool wil in 2013 en 2014 grootschalig reorganiseren.

05-03-2012 Reorganisatie op komst

Dat heeft het College van Bestuur onlangs bekendgemaakt. Vooral aan topmanagers dunt de instelling flink uit. ‘Studenten zullen er niet veel van merken.’ FreezePage. 8-03-2012 Raad stelt vragen bij reorganisatieplannen. Maar liefst 25 vragen had de Hogeschoolraad woensdagmiddag aan de collegevoorzitter Rob Brons.

8-03-2012 Raad stelt vragen bij reorganisatieplannen

De raad wilde graag toelichting hebben op de reorganisatie die Brons eerder aankondigde. Een selectie van de belangrijkste vragen. Er zijn ongeveer twaalfhonderd docenten, maar de organisatorische eenheden verschillen enorm en dat zie je vervolgens ook in de resultaten. Met het nieuwe besturingsmodel hopen we de interactie tussen student en docent zodanig te managen dat daar goede resultaten uitkomen. Het huidige model biedt daar onvoldoende aanknopingspunten voor. Dat is niet het vooropgezette doel, maar uiteindelijk zou dat wel heel prettig zijn. Wat we in ieder geval wel weten is dat met het huidige besturingsmodel het resultaat niet wordt gehaald.

Dat is nog een punt van discussie. Zou kunnen, maar aan de andere kant ben ik er ook van overtuigd dat als je dit proces te lang uitstelt je te veel zeurpunten krijgt. Vooral interne mensen, en natuurlijk een aantal externe omdat het extra werk is. FreezePage. 20-03-2012 POLL: ‘reorganisatie levert vooral geld op’ De hogeschool wil in 2013 en 2014 grootschalig reorganiseren.

20-03-2012 POLL: ‘reorganisatie levert vooral geld op’

Dat heeft het College van Bestuur onlangs bekendgemaakt. Vooral aan topmanagers dunt de instelling flink uit. Personeel en studenten zien vooral een financieel voordeel. Dat blijkt uit een twee wekelijkse poll van Link online. FreezePage. 17-10-2013 HR mist onderbouwing reorganisatie. Waarom moet het zo snel?

17-10-2013 HR mist onderbouwing reorganisatie

Wat is nu precies de aanleiding? Wat gaat het opleveren? FreezePage. 03-12-2013 CvB wil in gesprek over organisatieontwikkeling. Het College van Bestuur heeft medewerkers van De Haagse Hogeschool uitgenodigd om op 9 en 12 december in gesprek te gaan over de organisatieontwikkeling.

03-12-2013 CvB wil in gesprek over organisatieontwikkeling

De start van de herinrichting van de academies en diensten staat voor volgend jaar op de agenda. Inmiddels zouden alle medewerkers door hun directeur of teamleider over de herinrichting geïnformeerd moeten zijn. De leden van het College van Bestuur (voorzitter Rob Brons, Jan Lintsen en Susana Menendez) kunnen zich voorstellen dat er bij medewerkers nog vragen zijn over de organisatieontwikkeling en willen daarom tijdens twee bijeenkomsten het gesprek aangaan. Afhankelijk van de belangstelling worden er nog meer gesprekken gepland. De gesprekken vinden plaats op maandag 9 december van 12.30 tot 13.30 uur en op donderdag 12 december van 13.00 tot 14.00 uur. FreezePage.

Link - 11-12-2013 Medewerkers bezorgd maar constructief over reorganisatie. Foyerzaaltje k0.47 was afgeladen, gisteren.

Link - 11-12-2013 Medewerkers bezorgd maar constructief over reorganisatie

Het College van Bestuur beantwoordde vragen van medewerkers over de reorganisatie. Er kwam zestig man/vrouw op af, met vragen over de eigen positie en de achterliggende redenen. Collegelid Jan Lintsen startte de bijeenkomst met het uit de weg ruimen van een misverstand: de hogeschool wil iets, maar wat precies? Organsatieontwikkeling? Herinrichting? Er bleven vragen genoeg over. FreezePage. 17-12-2013 CvB beantwoordt vragen over reorganisatie op 7 januari. Na twee goedbezochte bijeenkomsten over de reorganisatie deze maand hebben medewerkers op dinsdag 7 januari 2014 weer de gelegenheid om vragen te stellen aan het College van Bestuur over het programma Organisatieontwikkeling.

17-12-2013 CvB beantwoordt vragen over reorganisatie op 7 januari

Inmiddels zouden alle medewerkers van De Haagse Hogeschool geïnformeerd moeten zijn over de aanstaande reorganisatie, die in 2014 van start gaat. Voorzitter Rob Brons, Jan Lintsen en Susana Menendez gaan rechtstreeks met medewerkers in gesprek om vragen van medewerkers te beantwoorden. Een verslag van de eerste bijeenkomst op 10 december kun je lezen op Link online. De volgende bijeenkomst vindt plaats op 7 januari van 14.00 tot 15.00 uur (Let op! Dit is een nieuwe tijd. Medewerkers op de locatie in Delft kunnen op vrijdag 10 januari van 10.30 tot 11.30 uur hun vragen over de reorganisatie stellen aan Jan Lintsen. FreezePage. 16-01-2014 Medezeggenschap mist onderbouwing reorganisatie. De Hogeschoolraad hield woensdagmiddag 15 januari een zogenaamde achterbanraadpleging met de verschillende deelraden over de reorganisatie.

16-01-2014 Medezeggenschap mist onderbouwing reorganisatie

Wat vinden zij van het reorganisatieplan? ‘Als een student dit plan bij mij zou inleveren, dan zou ik ‘m een onvoldoende geven.’ Hoe gaan de academiebureaus de kwaliteit van het onderwijs verbeteren? Zijn de sociale gevolgen wel voldoende duidelijk? Is het sociaal plan wel sociaal genoeg? Een willekeurige greep uit de talloze vragen die de dertig vertegenwoordigers van de verschillende medezeggenschapsraden - Hogeschoolraad (HR), Academieraden (AR) en Dienstenraad (DR) - hebben over het reorganisatieplan Fase 2 dat 10 januari beschikbaar kwam. Nadat HR-voorzitter Richard van Ommeren alle raden het woord heeft gegeven, lijkt er een gedeelde opvatting te zijn: het is goed dat er iets gedaan wordt aan het profiel van De Haagse Hogeschool, dat kan kansen bieden, maar of dat per se een herinrichting moet zijn, worden vraagtekens bij geplaatst. FreezePage.

31-01-2014 Academiebureaus in gesprek met CvB. Er moesten zelfs mensen staan in het krappe zaaltje in de Foyer.

31-01-2014 Academiebureaus in gesprek met CvB

Het College van Bestuur beantwoordde donderdagmiddag vragen van het ondersteunende personeel binnen academies over de reorganisatie. ‘De reorganisatie is niet het einde van een ontwikkeling’. Susana Menéndez en ik begrijpen nu waarom Justin Bieber is opgehouden met optreden, want tegen dit soort belangstelling is niemand bestand.’ FreezePage. 13-02-2014 Teamleiders: ‘We worden uitgekleed’

Met nog een week te gaan voordat het standpunt van de Hogeschoolraad over de reorganisatie in de Overlegvergadering wordt behandeld, was er dinsdagmiddag nog een laatste achterbanraad-pleging met de teamleiders.

13-02-2014 Teamleiders: ‘We worden uitgekleed’

En die waren niet onverdeeld enthousiast. FreezePage. 21-02-2014 HR stemt niet in met reorganisatie. De Hogeschoolraad heeft woensdagavond 19 februari niet ingestemd met de reorganisatieplannen. De raad betreurde het dat ondanks een constructieve samenwerking met het College van Bestuur er geen significante wijzigingen in de plannen zijn doorgevoerd. Met een voor de verandering goed gevulde publieke tribune kondigt Hogeschoolraadvoorzitter Richard van Ommeren het agendapunt ‘Reorganisatieplan’ aan als het ‘spektakelstuk’ van de avond. Maar van veel opwinding is er vervolgens weinig sprake. FreezePage. (niet openbaar) Bericht CvB over reorganisatieplan. FreezePage. Link HR stemt niet in met Kaderbrief 2015. De Hogeschoolraad is het niet eens met de manier waarop het College van Bestuur extra middelen inzet om de werkdruk te verminderen en stemt daarom niet in met de Kaderbrief.

Dat bleek uit de laatste Overlegvergadering voor de zomervakantie. Een belangrijk onderdeel in deze Kaderbrief is onder andere het toekennen van extra geld om de werkdruk voor docenten te verslagen. Voor 2015 is dat een bedrag van vijf miljoen euro en dit loopt op tot vijftien miljoen euro in 2019. Webarchive: Link HR stemt niet in met Kaderbrief 2015. De Hogeschoolraad is het niet eens met de manier waarop het College van Bestuur extra middelen inzet om de werkdruk te verminderen en stemt daarom niet in met de Kaderbrief. Dat bleek uit de laatste Overlegvergadering voor de zomervakantie. Een belangrijk onderdeel in deze Kaderbrief is onder andere het toekennen van extra geld om de werkdruk voor docenten te verslagen. Voor 2015 is dat een bedrag van vijf miljoen euro en dit loopt op tot vijftien miljoen euro in 2019.

20-01-2015 Medewerkers uiten zorgen over reorganisatie. De Hogeschoolraad organiseerde op donderdag 15 januari en maandag 19 januari twee achterbanraadplegingen om te peilen hoe medewerkers naar het reorganisatieplan kijken. ‘Eigenlijk vind ik het not done dat er op deze manier een reorganisatie de organisatie in wordt geslingerd.’

Op de donderdag zijn zestien man aanwezig, maar voor de bijeenkomst op maandag moet de Hogeschoolraad uitwijken naar een grotere plek. Uiteindelijk zit de ruimte in de foyer helemaal vol: 55 man. Een lector trapt namens het Centrum voor Lectoraten en Onderzoek met twee opmerkingen af: ‘In de afgelopen maanden heb ik gemerkt dat door de wijze waarop de reorganisatie wordt uitgevoerd, sommige mensen in zowel emotioneel als sociaal opzicht ernstig in de knel zijn gekomen en niet zelden op een vernederende manier zijn behandeld. Dat vind ik niet acceptabel en die boodschap moet heel duidelijk worden neergelegd bij degenen die de reorganisatie willen voltooien.’ tekst Youri van Vliet.

20-01-2015 Medewerkers uiten zorgen over reorganisatie. De Hogeschoolraad organiseerde op donderdag 15 januari en maandag 19 januari twee achterbanraadplegingen om te peilen hoe medewerkers naar het reorganisatieplan kijken. ‘Eigenlijk vind ik het not done dat er op deze manier een reorganisatie de organisatie in wordt geslingerd.’ Op de donderdag zijn zestien man aanwezig, maar voor de bijeenkomst op maandag moet de Hogeschoolraad uitwijken naar een grotere plek. Uiteindelijk zit de ruimte in de foyer helemaal vol: 55 man. Een lector trapt namens het Centrum voor Lectoraten en Onderzoek met twee opmerkingen af: ‘In de afgelopen maanden heb ik gemerkt dat door de wijze waarop de reorganisatie wordt uitgevoerd, sommige mensen in zowel emotioneel als sociaal opzicht ernstig in de knel zijn gekomen en niet zelden op een vernederende manier zijn behandeld.

Dat vind ik niet acceptabel en die boodschap moet heel duidelijk worden neergelegd bij degenen die de reorganisatie willen voltooien.’ 07-01-2015 Nieuwjaarstoespraak Geluk: ‘Ik hoop dat er veel misgaat’ 07-01-2015 Nieuwjaarstoespraak Geluk: ‘Ik hoop dat er veel misgaat’ 28-01-2015 Meer fouten maken? leonard. Daags na de nieuwjaarsreceptie prijkte op Link online de kop: ‘Ik hoop dat er veel misgaat’. Een citaat uit mijn speech die op zichzelf als lichtelijk absurd opgevat kan worden.

Ik wil nog een keer uitleggen wat ik er precies mee bedoel. Blogs - Link De Haagse Hogeschool. Daags na de nieuwjaarsreceptie prijkte op Link online de kop: ‘Ik hoop dat er veel misgaat’. Een citaat uit mijn speech die op zichzelf als lichtelijk absurd opgevat kan worden. Ik wil nog een keer uitleggen wat ik er precies mee bedoel. De kwaliteit van ons onderwijs moet omhoog en de foutenmarge omlaag. Niet meer maar minder fouten dus, en het liefste helemaal geen fouten.

Toch is het een bewuste uitspraak geweest. Die cultuur kennen we nu niet, merk ik als nieuwkomer binnen De Haagse. Neem het Knowledge Plaza. Ik moet oppassen dat ik niet ga generaliseren. Een cultuurverandering regel je niet 'even' met het nemen van een bestuursbesluit.