background preloader

Peter Nijkamp - Karima Kourtit - Tüzin Baycan

Facebook Twitter

What you can't see anymore - pearltrees interface before 'upgrade' to boxes - lost a lot of structure hence chaos. University finds Dutch economist guilty of misconduct; he responds. Reiswijzer door de zaak-Kourtit, de zaak-Nijkamp, de zaak-Kourtit/Nijkamp en de zaak-Baycan-Nijkamp. Deze week zijn diverse berichten verschenen over een LOWI-advies in de zaak-Kourtit/Nijkamp (zie onder meer het bericht van de NOS en van de Volkskrant).

Reiswijzer door de zaak-Kourtit, de zaak-Nijkamp, de zaak-Kourtit/Nijkamp en de zaak-Baycan-Nijkamp

In die berichten worden verschillende procedures door elkaar gehaald en ontstaat de indruk dat Peter Nijkamp de man is om wie alles draait in dat LOWI-advies. Dat is onjuist. Dat de NOS en de Volkskrant het spoor even bijster zijn geraakt (inclusief de ombudsvrouw van de krant), is begrijpelijk want zonder gids verdwaal je al snel in de jungle van procedures. Ik heb de zaken daarom nog eens op een rijtje gezet: NN rapport: Onregelmatigheden in publicatie van Nijkamp / Kourtit rn Nojkamp / Baycan (pdf)

(mirror)Onregelmatigheden in publicaties Nijkamp- Kourtit en Nijkamp - Baycan 190614.

Peter Nijkamp

VU to review prolific economist's work following plagiarism inquiry. Details Category: News Created on Tuesday, 07 January 2014 16:42 Written by Amsterdam Herald.

VU to review prolific economist's work following plagiarism inquiry

(self)plagiarism by Nijkamp 7jan2014. Integrity commission for NIJKAMP installed 07-01-2014 zwemmer. Arnoud Lagendijk (@arnoudlagendijk) Conflict of interest. The presence of a conflict of interest is independent of the occurrence of impropriety.

Conflict of interest

Therefore, a conflict of interest can be discovered and voluntarily defused before any corruption occurs. A widely used definition is: "A conflict of interest is a set of circumstances that creates a risk that professional judgement or actions regarding a primary interest will be unduly influenced by a secondary interest. "[1] Primary interest refers to the principal goals of the profession or activity, such as the protection of clients, the health of patients, the integrity of research, and the duties of public office.

Secondary interest includes not only financial gain but also such motives as the desire for professional advancement and the wish to do favours for family and friends, but conflict of interest rules usually focus on financial relationships because they are relatively more objective, fungible, and quantifiable.

May promotor judge his own promovendus?

?Cronyism? Cronyism is partiality to long-standing friends, especially by appointing them to positions of authority, regardless of their qualifications.

?Cronyism?

Hence, cronyism is contrary in practice and principle to meritocracy. Cronyism exists when the appointer and the beneficiary are in social contact. Often, the appointer is inadequate to hold his or her own job or position of authority, and for this reason the appointer appoints individuals who will not try to weaken him or her, or express views contrary to those of the appointer. Politically, "cronyism" is derogatorily used.[1]

? Ph.D ? Karima Kourtit YEARS BEFORE being promoted ?

?Cronyism? Serious flaws in dissertation? Ph.defense deferred at last sec: 1ste Integrity Comm: for KOURTIT - promotores 'disengage' Decaan: nu niet meer relevant want ? Geenstijl: Deepthroats VU-gate: prof Nijkamp... 31may13 GeenStijl Deepthroats VU: prof Nijkamp doet promovendi nanninga. Karima Kourtit. NWO: 2dec2013 scherpt beleid wetenschappelijke integriteit aan. 3 december 2013 NWO heeft haar integriteitsbeleid aangescherpt.

NWO: 2dec2013 scherpt beleid wetenschappelijke integriteit aan

NWO maakt zich sterk voor goed wetenschappelijk gedrag en neemt extra maatregelen gericht op het voorkomen en traceren van wetenschapsfraude. Dit beleid sluit nauw aan bij het beleid van de universiteiten en de VSNU en de KNAW. Bewustwording Onderzoekers die bij NWO een aanvraag voor onderzoeksfinanciering doen, moeten voortaan verklaren bekend te zijn met de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (VSNU, 2012) en daaraan te voldoen. Mogelijkheid om schendingen te melden NWO biedt een extra mogelijkheid voor de melding van een vermoeden van inbreuk op de wetenschappelijke integriteit. (anonymous) procedure criticised by ReadingComm: Kourtit dis. [Update] VU verzweeg plagiaat hoogleraar. De Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam heeft maandenlang plagiaat van een van haar topwetenschappers verzwegen.

[Update] VU verzweeg plagiaat hoogleraar

De econoom Peter Nijkamp was begeleider bij een proefschrift waarin plagiaat is ontdekt. Volgens een onderzoeksrapport (.pdf) valt hem dat ook aan te rekenen, omdat hij als begeleider mee heeft geschreven. De plagiaatzaak begon zes maanden geleden, toen de VU op het laatste moment een promotie annuleerde van econome Karima Kourtit. Er waren twijfels ontstaan over haar proefschrift en er werd een onafhankelijke onderzoekscommissie ingesteld. Zij constateerde ‘tekortkomingen’, maar ontdekte geen plagiaat. Nu is ontdekt dat een hoofdstuk mede tot stand is gekomen op basis van een workshop, is ook in andere hoofdstukken plagiaat aangetroffen en zijn bronnen onjuist vermeld.

VSNU - rapport 7jan2014 samenvatting door CvB van Comm: Drenth's

2e integrity commission KOURTIT (not? PhD-thesis, anonymous) Conflict of interest. Letter of support signed by 84 prof's & PhD's: Febr25, 2014. VU prof's confidential letter to CvB VU. (pdf) Stolker Dies natalis Leiden. Carel Stolker (CarelStolker) IMK-directeur stapt uit adviesraad uit onvrede over affaire Nijkamp. Uit onvrede over de manier waarop het college van bestuur met de kwestie Nijkamp omgaat, heeft directeur van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf IMK Han Dieperink zich teruggetrokken uit de Raad van Advies van de masteropleiding Business Administration van de economische faculteit Feweb.

IMK-directeur stapt uit adviesraad uit onvrede over affaire Nijkamp

Toen het college in januari na beschuldigingen van ‘zelfplagiaat’ verklaarde het wetenschappelijke oeuvre van Nijkamp te laten doorlichten, heeft het Nijkamp volgens Dieperink ‘tegelijkertijd opgeknoopt’. ‘Dat acht ik respectloos, bekrompen en laf’, schrijft hij in een mail aan het faculteitsbestuur. Slechte werkgever Aan Advalvas schrijft Dieperink, een voormalige student van Nijkamp, dat de VU zich ‘naar mijn professionele mening dramatisch slecht als werkgever heeft gedragen’.

Hand boven het hoofd “Wat ik uit Verschoors verhaal opmaakte”, zegt Dieperink, “is dat hij vond dat Nijkamp teveel de hand boven het hoofd is gehouden.” “Zoiets heb ik nooit gezegd”, reageert Verschoor. Oren gewassen.

Datafraud by Nijkamp/Kourtit/Baycan? 20june2014

??? bij NWO Spinozaprijs toekennings procedure. Timeline Nijkamp / Kourtit / Baycan (to be build) Spatial Economics - Departments & Institutes - Faculty of Economics and Business Administration. About the Department of Spatial Economics The Department of Spatial Economics is engaged in many economic problems in which space plays a prominent role.

Spatial Economics - Departments & Institutes - Faculty of Economics and Business Administration

ScienceGuide Top 10. 1 september 2014 - Bram van Ojik is de nummer 1 van de ScienceGuide Top 10 van 2014.

ScienceGuide Top 10

Hij maakte GroenLinks met maar vier zetels bepalend bij het leenstelsel. Ook hoog in de lijst: Neelie Kroes als ‘big data’ powerwoman, de imagocheffin van D66, Peter Nijkamp en het brein achter Science in Transition. 1.) Bram van Ojik Je zult het toch maar voor elkaar krijgen als voorman van een oppositiepartij met 4 schamele zetels en een ‘losersimago’ in Den Haag. De linkse splinter leverde zelfs het nieuw etiket voor het nieuwe leenstelsel: ‘het studievoorschot’. Peter Nijkamp (VU): nu al weer top.

Nijkamp Honorary Doctorate 2015

Dropbox: Kourtit - Nijkamp 2july2014 pearltrees export.html. Kourtit - Nijkamp 2july2014 pearltrees export HTML. Aktualności o polskiej nauce, badaniach, wydarzeniach, polskich uczelniach i instytutach badawczych. Specjalista w dziedzinie ekonomii przestrzennej prof.

Aktualności o polskiej nauce, badaniach, wydarzeniach, polskich uczelniach i instytutach badawczych

Gezamelijke verklaring Gill Nijkamp Kourtit. Geen excuses voor openbaar maken beschuldiging datafraude  18 februari 2015 Gill, hoogleraar Mathematische stochastiek in Leiden, zette in juni anonieme beschuldigingen online aan het adres van VU-hoogleraar Peter Nijkamp en zijn promovenda Karima Kourtit. In het artikel beschuldigt ene ‘NN’ de twee van plagiaat en van vervalsing en manipulatie van onderzoeksdata. Dat was vertrouwelijke informatie die Gill niet online had mogen zetten, vonden Nijkamp en Kourtit, en ze eisten “passende maatregelen” van de Universiteit Leiden en een openbare rectificatie van Gill. Wat de twee eruit hebben gesleept is een gezamenlijk opgestelde verklaring. Die zal een half jaar op de persoonlijke webpagina van Gill blijven staan. Gill wilde met het publiceren van de klacht een wetenschappelijk debat uitlokken, aldus de verklaring. Gill heeft in het verleden overigens wel tegen NRC Handelsblad gezegd dat de anonieme beschuldigingen hout snijden.

Geen excuses voor openbaar maken beschuldiging datafraude. Hoogleraar Peter Nijkamp en promovenda Karima Kourtit krijgen geen excuses van de wetenschapper die een anonieme klacht over datafraude in hun werk online zette. Wel neemt de Leidse hoogleraar enige afstand van de beschuldigingen. Richard Gill, hoogleraar Mathematische Stochastiek in Leiden, zette in juni anonieme beschuldigingen online aan het adres van VU-hoogleraar Peter Nijkamp en zijn promovenda Karima Kourtit. In het artikel beschuldigt ene ‘NN’ de twee van plagiaat en van vervalsing en manipulatie van onderzoeksdata. Dat was vertrouwelijke informatie die Gill niet online had mogen zetten, vonden Nijkamp en Kourtit, en ze eisten “passende maatregelen” van de Universiteit Leiden en een openbare rectificatie van Gill. Wat de twee eruit hebben gesleept, is een gezamenlijk opgestelde verklaring. Gill wilde met het publiceren van de klacht een wetenschappelijk debat uitlokken, aldus de verklaring.

Leidse hoogleraar over Nijkamp: 'Ik wist dat ik dingen deed die niet hoorden' “Ik wil het best van de daken schreeuwen”, zegt de Leidse hoogleraar Richard Gill, “ik beticht Peter Nijkamp en Karima Kourtit niet van het vervalsen van gegevens.” Sinds gisteren staat er een verklaring op Gills site, opgesteld door een geschillencommissie van de Universiteit Leiden, waarin Gill verklaart dat het ‘nooit zijn bedoeling is geweest om de heer Nijkamp en mevrouw Kourtit te beschuldigen van data-fraude of van enige andere inbreuk op de wetenschappelijke integriteit’. Ook erkent Gill in de verklaring dat hij, om een wetenschappelijk debat uit te lokken, een document over Nijkamp en Kourtit openbaar heeft gemaakt dat voor een gedeelte vertrouwelijk was, en dat hij daartoe ‘ook andere middelen had kunnen aanwenden.’

Op de vingers getikt. Richard Gill on Twitter: "@advalvas_vu NB 62 bladzijden van het document waren *niet* vertrouwelijk. Alleen de laatste 18 bladzijden (de appendices)" @advalvas_vu NB 62 bladzijden van het document waren *niet* vertrouwelijk. Alleen de laatste 18 bladzijden (de appendices) Stijn Oomes on Twitter: "@gill1109 So, Nijkamp and Kourtit refuse to debate their scientific work in public, but ask your employer to reprimand you for debating?" Stijn Oomes on Twitter: "@gill1109 So, Nijkamp and Kourtit refuse to debate their scientific work in public, but ask your employer to reprimand you for debating?" Anonieme klager kwestie Nijkamp: 'slapeloze nachten gehad' De anonieme klager die de controverse rond ruimtelijk economen Peter Nijkamp en Karima Kourtit veroorzaakte, heeft daar talloze slapeloze nachten van gehad. Dat zegt hij in een reactie onder het interview van Advalvas met de Leidse hoogleraar Richard Gill. Gill, die zich intensief heeft bemoeid met de kwestie Nijkamp, heeft vorige week een verklaring op zijn website gezet over het publiceren van de klacht over het proefschrift van Kourtit van de anonymus, en diens correspondentie met de VU-ombudsman.

Translation of 'Fact-Free Science' by Michaela Smith - GoFundMe. Leidse hoogleraar wil internationale discussie over Nijkamp. Twee weken geleden publiceerde de Leidse hoogleraar Richard Gill een verklaring waarin hij afstand leek te nemen van de publicatie, op zijn site, van de aanklacht van de anonieme klokkenluider tegen de VU en ruimtelijk econoom Peter Nijkamp. Nu gaat hij er weer met gestrekt been in met een crowdfundingproject om het complete document in het Engels te vertalen, getiteld: 'Translation of fact-free science'.

“Ik vind dat er een internationale wetenschappelijke discussie moet komen over de kwestie”, zegt Gill. “In het buitenland zijn heel veel mensen geïnteresseerd, maar ze hebben geen idee waar het echt over gaat. Iedereen denkt dat het over zelfcitatie gaat.” 'Er moet een discussie komen' Door Bart Braun De Leidse statisticus Richard Gill wil dankzij crowdfunding het verslag van de klokkenluider over VU-econoom Peter Nijkamp laten vertalen. Even voor de kijkers thuis, wat was er ook alweer aan de hand op de VU? ‘In 2013 werd het proefschrift van Nijkamps promovenda Karima Kourtit teruggetrokken, een dag voor de promotie. Aanleiding was een melding bij de ombudsman van de VU over tekortkomingen in dat werk. Inmiddels zijn twee artikelen van Nijkamp en Kourtit door de vakbladen waar ze in stonden teruggetrokken, dus er was ook echt iets aan de hand. Lowi Advies Tav Nijkamp. 'VU-econoom schond wetenschappelijke integriteit niet'

De in opspraak geraakte VU-hoogleraar Peter Nijkamp heeft de wetenschappelijke integriteit niet geschonden, oordeelt het LOWI, het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit. Het orgaan deed onderzoek (pdf) in de zelfplagiaat-affaire rond econoom Nijkamp die ruim een jaar geleden naar buiten kwam. Het LOWI verwijt Nijkamp wel verwijtbaar onzorgvuldig handelen. Integriteitsorgaan: 'VU onzorgvuldig gehandeld in zaak Nijkamp' Ruimtelijk econoom Peter Nijkamp heeft de wetenschappelijke integriteit niet geschonden. Hij heeft in een aantal gevallen wel onzorgvuldig gehandeld. Dat oordeelt het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) naar aanleiding van een aantal klachten, die Nijkamp en zijn promovenda, Karima Kourtit, tegen de VU hebben ingediend.

Kolfschooten on Twitter: "Ondeugdelijke bronvermeldingen Nijkamp/Kourtit maar geen retractie? … Opmerkelijke plagiaat-definitie LOWI" Vrije Universiteit krijgt tik op vingers in zaak-Nijkamp. VU-wetenschappers Peter Nijkamp en Karima Kourtit hebben geen plagiaat gepleegd, oordeelt het Landelijke Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI). Het LOWI betwijfelt of de anonieme klacht überhaupt in behandeling genomen had moeten worden. Nijkamp en Kourtit hebben de wetenschappelijke integriteit niet geschonden, meldt de NOS deze week op basis van een LOWI-rapport dat door de omroep online is gezet.

Een eigen commissie wetenschappelijke integriteit van de Vrije Universiteit oordeelde eerder dat in ieder geval één artikel wegens plagiaat zou moeten worden teruggetrokken, maar volgens het LOWI is dat niet nodig. Nijkamp en Kourtit hebben weliswaar “achteraf gezien niet de meest gelukkige keuze” gemaakt, maar dat betekent niet automatisch dat ze niet integer zijn. Bij plagiaat gaat om het “welbewust niet naleven van de regel ‘ere wie ere toekomt’” en dat is volgens het LOWI niet gebeurd. Rector Magnificus Vrije Universiteit Amsterdam (VU) - — AcademicTransfer. LOWI-advies over publicatie Kourtit/Nijkamp schept verwarring over definitie plagiaat. Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit is in een lastige positie gebracht door een advies van het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI).

Dat advies lijkt haaks te staan op tot nu toe gangbare regels over plagiaat. Een VU-commissie onder leiding van emeritus hoogleraar psychologie Pieter Drenth oordeelde dat sprake was van plagiaat in een artikel van Karima Kourtit, Peter Nijkamp, Evelien van Leeuwen en Frank Bruinsma. De auteurs hadden een fors aantal zinsneden overgenomen van andere wetenschappers, zonder aanhalingstekens en zonder verwijzingen naar de herkomst van die zinnen. Wel gaven de auteurs de gebruikte bronnen weer in een lijst aan het eind van het artikel. Kourtit en Nijkamp noemen dit een “collectief referentiesysteem”, dat was gehanteerd vanwege de leesbaarheid. Het beroepsorgaan LOWI oordeelde anders over de zaak dan de commissie-Drenth: “De auteurs hebben niet willen pretenderen dat het om eigen tekst ging.” Over slechte en goede mensen: Peter Nijkamp: maakt zelfs integriteitscommissies discutabel. Commissie kraakt Nijkamp - VU vindt dat te hard.

VU-rapport: veel knip- en-plakwerk Nijkamp. Nee, niet wéér een commissie! - NRC Handelsblad van zaterdag 21 maart 2015. Nee, niet wéér een commissie! - NRC Handelsblad van zaterdag 21 maart 2015. De gelukwens van Peter Nijkamp. Verhoef%20reageert%20op%20Nijkamp.pdf. 'Zelfplagiëren niet de manier om kennis te dissemineren' 'Natuurlijk knip ik uit eigen werk' De Duitsers zijn de baas op de Amsterdamse Zuidas. Peter Nijkamp: nog meer onjuiste beweringen. Nijkamp (VU) vrijgepleit van sjoemelen met data. 'VU-hoogleraar Nijkamp heeft niet gesjoemeld bij onderzoek'

VU-professor Nijkamp is betrouwbaar, aldus VU. ‘Ik heb niks met status’ Tekst-recycling komt veel voor in publicaties van Nederlandse economen. Tekst-recycling komt veel voor in publicaties van Nederlandse economen. Cookiewall: Cookies op de Volkskrant. Economen en psychologen plegen veelvuldig zelfplagiaat; historici en biochemici het minste aldus onderzoek @Radboud_Uni. Organisational responses to alleged scientific misconduct: Sensemaking, sensegiving, and sensehiding. Svenn-Erik Mamelund (@SE_Mamelund) Imago universiteit belangrijker dan wetenschappelijk wangedrag aanpakken.

VU schoof verantwoordelijkheid af in zaak Nijkamp. The extent and causes of academic text recycling or ‘self-plagiarism’ The extent and causes of academic text recycling or ‘self-plagiarism’ - ScienceDirect. Willem Halffman sur Twitter : "Our article on text recycling is finally officially 'out', in a ResPol theme issue on misconduct. Horbach & Halffman (2019). The extent and causes of academic text recycling or ‘self-plagiarism’. Research Policy, 48(2), 492-

‘Voor echte wetenschappelijke integriteit zijn algemene normen niet voldoende, er is maatwerk nodig’ ‘Voor echte wetenschappelijke integriteit zijn algemene normen niet voldoende, er is maatwerk nodig’ - Radboud Universiteit. Wetenschappelijke integriteit: houd rekening met de context (Promotie)